Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ „EUCLID”

Focşani, 3 iunie 2017

Clasa a VII – a

Subiecte, soluţii şi barem de corectare

SUBIECTUL I
a) Fie numerele x = (a − 1)(a + 1) şi y = (a 2 + 1)(a 4 + 1) , unde a ∈ Z .

Să se arate că numărul n = x ⋅ y + 2a 4 + 2 este pătrat perfect.


b) Să se afle numerele întregi n astfel încât numărul

17 − 12 2 + (1 − 3 2 )2 + 6 − 4 2
∈Z.
3n − 1
Prof. Claudia PASCARIU
Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galaţi
SOLUŢIE
a) x = a2 −1 ... 1p

x ⋅ y = (a 2 − 1)(a 2 + 1)(a 4 + 1) = (a 4 − 1)(a 4 + 1) = a 8 − 1 ... 1p

n = a 8 − 1 + 2a 4 + 2 = (a 4 + 1)2 = pătrat perfect ... 1p

b) ... 1p
17 − 12 2 = (3 − 2 2 )2 = 3 − 2 2 = 3 − 2 2

... 1p
(1 − 3 2 )2 = 1 − 3 2 = 3 2 − 1

... 1p
6 − 4 2 = (2 − 2 )2 = 2 − 2 = 2 − 2

3 − 2 2 + 3 2 −1+ 2 − 2 4 ... 1p
∈Z ⇔ ∈Z ⇔
3n − 1 3n − 1
3n − 1 ∈ D 4 ⇒ n ∈ { −1, 0,1} ... 2p

Informaţii despre concurs găsiţi la https://concurseuclidfocsani.wordpress.com


SUBIECTUL II
(a 2 + b 2 ) 2 − 4(a − b − 2) 3
a) Să se determine a ,b ∈ Q , dacă ∈Q.
3− 2
x y 2
b) Dacă x , y > 0 atunci + ≥ .
x + 2y y + 2x 3

Prof. Enache PĂTRAŞCU


Colegiul Naţional „Unirea” Focşani
SOLUŢIE
a) ( (a 2 + b 2 ) 2 − 4(a − b − 2) 3 )( 3 + 2 ) ∈ Q ... 1p
deci
(a 2 + b 2 − 4a + 4b + 8) 6 ∈ Q ... 1p
de unde
a 2 + b 2 − 4a + 4b + 8 = 0 ... 1p
sau
(a − 2)2 + (b + 2)2 = 0
adică
a = 2 , b = −2 ... 2p
b) Fie x + 2y = u , y + 2x = v . Atunci
2v − u 2u − v ... 1p
x = , y= , u, v > 0
3 3
şi inegalitatea devine
2v − u 2u − v 2 v u
+ ≥ ⇔ + ≥2⇔
3u 3v 3 u v
(u − v )2 ≥ 0 ... 2p
Egalitatea are loc dacă x = y ... 1p

Informaţii despre concurs găsiţi la https://concurseuclidfocsani.wordpress.com


SUBIECTUL III
În triunghiul dreptunghic ABC , AB ⊥ AC , punctul D este piciorul
înălţimii din vârful A , iar P este punctul în care bisectoarea exterioară a
unghiului B al triunghiului ABC intersectează bisectoarea exterioară a
unghiului A al triunghiului ADC .
Dacă punctul M este mijlocul laturii AB a triunghiului ABC , arătaţi că:
a) [DM ] ≡ [MP ] ;
b) MP || BC ;
c) dacă AC ∩ MD = {Q } , atunci BD ⋅ CQ = AQ ⋅ CD .
Prof. Maximilian OPAIŢ
Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad
SOLUŢIE

a) Fie R punctul de intersecţie a bisectoarelor unghiurilor CAˆ D şi ABˆC .

Cum CADˆ ≡ ABˆC (au drept complement Ĉ ), notăm ... 1p

m(CAˆ R ) = m(RAˆ D ) = m( ABˆR ) = m(RBˆC ) = x D


Cum

Informaţii despre concurs găsiţi la https://concurseuclidfocsani.wordpress.com


90 D = 2x D + y D ,

unde m(BAˆ D ) = y D , obţinem ... 2p

m(BRˆA ) = 2x D + y D = 90 D .
AR ⊥ AP (bisectoare înterioară şi exterioară)
BR ⊥ BP (analog)
avem ARBP dreptunghi, de unde

m(Pˆ ) = 90 D , ... 1p

AB
În ΔADB , m(Dˆ ) = 90 D , DM - mediană, de unde DM = ,
2
AB
în ΔAPB , m(Pˆ ) = 90 D , PM - mediană, de unde PM = ,
2
... 2p
deci DM = MP
b) Din APBR dreptunghi, BR || AP şi AB - secantă avem m(MAˆ P ) = x D

Cum AM = MB = MP obţinem ΔAMP isoscel, de unde m(MPˆA ) = x D şi

m(BMˆ P ) = 2x D (unghi exterior).

Cum m(CBˆA ) = 2x D = m(BMˆ P ) , rezultă MP || BC , c.c.t.d. ... 1p

c) Aplicând Teorema lui Menelaos pentru ΔABC cu M − D − Q :


AM BD CQ
⋅ ⋅ =1
MB DC QA
AM BD QA
cu = 1 obţinem = ,
MB DC QC
de unde
BD ⋅ QC = AQ ⋅ DC , c.c.t.d. ... 2p

Notă:
La fiecare dintre cele trei subiecte se acordă câte un punct din oficiu.
Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător.

Informaţii despre concurs găsiţi la https://concurseuclidfocsani.wordpress.com