Sunteți pe pagina 1din 3

I RPP, Grupa ____

TS 10: Prezentaţi comparativ strategiile comunicare utilizate în două situaţii de criză


sau
TS 10’: Corelaţi fiecare strategie de comunicare în situaţii de criză cu o criză reală din viaţa unei organizaţii sau persoane publice. De ce credeţi că ar fi
fost eficiente strategiile propuse?

TS 10: Prezentaţi comparativ strategiile comunicare utilizate în două situaţii de criză


Numele şi prenumele studentului/-ei: ______________________________________________

I.
1. Numele organizaţiei/ persoanei publice:

2. Evenimentul cu caracter de criză:

3. Efecte negative (pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale, val de critici pe reţelele de socializare virtuală etc.):

4. Tipul crizei:

5. Zona de risc din care a apărut criza:

6. Cauzele/ sursele crizei:

7. Strategii de comunicare folosite pe perioada crizei


Notă: Strategiile trebuie corelate cu mesajele diseminate de organizaţie în mass-media.
1
8. Strategii de comunicare pe care le-aţi fi folosit dumneavoastră pe perioada crizei
Notă: Justificaţi (cu argumente) pertinenţa strategiilor propuse!

II.
1. Numele organizaţiei/ persoanei publice:

2. Evenimentul cu caracter de criză:

3. Efecte negative (pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale, val de critici pe reţelele de socializare virtuală etc.):

4. Tipul crizei:

5. Zona de risc din care a apărut criza:

6. Cauzele/ sursele crizei:

7. Strategii de comunicare folosite pe perioada crizei


Notă: Strategiile trebuie corelate cu mesajele diseminate de organizaţie în mass-media.

8. Strategii de comunicare pe care le-aţi fi folosit dumneavoastră pe perioada crizei


Notă: Justificaţi (cu argumente) pertinenţa strategiilor propuse!

2
TS 10’: Corelaţi fiecare strategie de comunicare în situaţii de criză cu o criză reală din viaţa unei organizaţii sau persoane publice. De ce credeţi că ar fi
fost eficiente strategiile propuse?

Eveniment cu caracter de criză Strategie de comunicare Argumente în sprijinul alegerii strategiei


răspunsul anticipat
atacarea acuzatorului
hărţuirea
şocarea
ameninţarea
negarea
scuzarea
justificarea
concesia
intrarea în graţii
disocierea (sau distanţarea)
reetichetarea (sau redenumirea)
manifestarea preocupării
exprimarea condoleanţelor
manifestarea regretului
solicitarea iertării
investigarea cauzelor
corectarea
restituirea
pocăința
inacţiunea

Notă: Puteţi corela o situaţie de criză cu 1-3 strategii de comunicare.