Sunteți pe pagina 1din 2

Aprob_________

Prorector USM, Dandara O.


dr. hab., prof. univ.
Orarul examenelor – MASTERAT
ANUL II - (pentru disciplinele sem. III, perioada 13.01.2020 – 25.01.2020

Nr. Program Grupa Disciplina Examinatorii Data Ora Bl/sala


Proceduri și tehnici de audit Iachimovschi A., dr., conf. univ. 14.01.2020 17:30 137/C
Audit și Auditul regularității Ștahovschi A., dr., conf. univ. 17.01.2020 17:30 141/C
1. expertiză M_AEF 181 Asigurarea calității în auditul financiar Dolghi Cr., dr., conf. univ. 20.01.2020 17:30 309/C
financiară Auditul performanței Dolghi Cr., dr., conf. univ.. 23.01.2020 17:30 332/C
Practica de specialitate Dolghi C., Lușmanschi G., Tcaci Al 24-25.01.2020 17:30 332/C
Contabilitatea operațiunilor de microfinanțare și 17:30
Raiețchi E.,drd., lect.univ. 14.01.2020 429/C
leasing
Contabilitatea comerțului exterior Luşmanschi G., dr., conf. univ 17.01.2020 17:30 429/C
M_CI 181
Contabilitatea financiară aprofundată Luşmanschi G., dr. conf. univ. 20.01.2020 17:30 311/C
Limbaje pentru organizarea e-activități Tîrșu V., drd., lect. univ. 23.01.2020 17:30 331/C
Contabilitatea Practica de specialitate Raiețchi E., Dolghi V. 24-25.01.2020 17:30 336/C
2.
întreprinderii Contabilitatea operațiunilor de microfinanțare și 17:30
Raiețchi E.,drd., lect.univ. 14.01.2020 429/C
leasing
M_CI 181R Contabilitatea comerțului exterior Luşmanschi G., dr., conf. univ 17.01.2020 17:30 429/C
Contabilitatea financiară aprofundată Grabarovschi L., dr.,conf. univ. 20.01.2020 17:30 312/C
Limbaje pentru organizarea e-activități Tîrșu V., drd., lect. univ. 23.01.2020 17:30 331/C
Practica de specialitate Raiețchi E., Dolghi V. 24-25.01.2020 17:30 336/C
Stabilitatea financiara a băncilor comerciale Borș I., dr.,conf.univ. 14.01.2020 17:30 315/C
Gestiunea riscurilor bancare Gîrlea M., dr., conf. univ. 17.01.2020 17:30 315/C
Administrare
3. M_AB 181 Marketing bancar Ștefaniuc O., dr.,conf.univ. 20.01.2020 17:30 305/C
bancară
Reglementarea și supravegherea bancară Gîrlea M., dr., conf.univ. 23.01.2020 17:30 315/C
Practica de specialitate Ștefaniuc O., Dragomir L. 24-25.01.2020 17:30 305/C
Planificare fiscală Caprian I., dr., conf. univ. 14.01.2020 17:30 301/C
Gestiunea Gestiunea financiară anticriză Mihalachi R., dr., conf. univ. 17.01.2020 17:30 331/C
finanţelor şi Standarde de raportare financiară Raiețchi E., drd. lector univ. 20.01.2020 17:30 315/C
4. M_GFCA 181
contabilitatea în Evaluarea întreprinderii 17:30
Mihalachi R., dr., conf. univ. 23.01.2020 301/C
afaceri 17:30
Practica de specialitate Ștefaniuc O., Dragomir L. 24-25.01.2020 305/C
Planificare fiscală Caprian I., dr., conf. univ. 14.01.2020 17:30 301/C
Finanţe publice Buget și trezorarie publică Mulic A., dr. conf. univ 17.01.2020 17:30 332/C
5. şi fiscalitate M_FPF 181 Achiziții publice Mulic A., dr. conf. univ 20.01.2020 17:30 331/C
Politici și tehnici bugetare Dragomir L., dr.,conf.univ. 23.01.2020 17:30 429/C
Practica de specialitate Ștefaniuc O., Dragomir L. 24-25.01.2020 17:30 305/C
Administrarea Tehnici de gestiune și evaluare a riscurilor 17:30
Verejan N., dr.,conf.univ. 14.01.2020 309/C
afacerilor antreprenoriale
Management comparat Postică M., dr. conf. univ 17.01.2020 17:30 309/C
6. M_AAF 181
Managementul proiectelor Prisacaru V., dr.,conf.univ. 20.01.2020 17:30 301/C
Consultanța în afaceri Ștefîrța N., dr.,conf.univ. 23.01.2020 17:30 336/C
Practica de specialitate Jalencu M., Postică M. 24-25.01.2020 17:30 312/C
Auditul personalului Prisacaru V.,dr., conf. univ. 14.01.2020 17:30 307/C
Managementul Managementul conflictelor Pestușco N., dr. conf. univ. 17.01.2020 17:30 312/C
resurselor M_MRU Managementul proiectelor Prisacaru V., dr., conf. univ. 20.01.2020 17:30 301/C
7.
umane 181
Managementul recompenselor Pestușco N., dr. conf. univ. 23.01.2020 17:30 307/C
Practica de specialitate Jalencu M., Postică M. 24-25.01.2020 17:30 312/C
Digital Design Marketing Corețchi B., dr., conf. univ. 14.01.2020 17:30 323/C
Marketing relațional Pascari L., dr. conf. univ. 17.01.2020 17:30 336/C
Studii în Prodan M., dr., lect. univ. 17:30
marketing Analiza concurenței și strategii competitive (PBL) 20.01.2020 327/C
8. M_SMK 181 Buzdugan A.,dr., conf. univ.
Buzdugan A.,dr., conf. univ. 17:30
Branding și comunicare de marketing (PBL) 23.01.2020 327/C
Prodan M., dr., lect. univ.
Hamuraru M., Pascari L., 17:30
Practica de specialitate 24-25.01.2020 331/C
Tabarcea A.
Etica și sustenabilitate în servicii hoteliere Călugăreanu I., dr, conf. univ. 14.01.2020 17:30 327/C
Management şi Tehnica operațiunilor Front/Back Office Stratan Al,dr.hab.,prof. univ 17.01.2020 17:30 327/C
marketing Managementul proiectelor în servicii și turism Castraveț L., dr., conf. univ. 20.01.2020 17:30 427/C
hotelier şi M_MMHT
9. Comportament organizațional corporativ și 17:30
turism 181 Postică M., dr. conf. univ. 23.01.2020 312/C
dezvoltarea personalului
Buzdugan A., Corețchi B., 17:30
Practica de specialitate 24-25.01.2020 323/C
Ceaikovski Al.

Decan FŞE
dr. hab. prof. univ. Ulian Galina