Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul “Finanţe şi Bănci”

Lucrul Individual
Perfectarea dosarului de contractare a unui credit bancar și
asigurare a intereselor financiare și patrimoniale (bancassurance)
pentru o întreprindere
La discipline:
 Bazele activității bancare
 Analiza financiară a întreprinderii
 Bazele gestiunii riscurilor financiare

Responsabili de discipline:
Ștefaniuc Olga, dr.conf.univ.
Cojocaru Maria, dr.conf.univ.
Caprian Iulia, dr.conf.univ.
A efectuat:
Ispravnic Daria
FB1702

Chișinău 2019
Cuprins
Capitolul I Analiza bonității solicitantului de credit
( Analiza financiară a întreprinderii)
1.1 Prezentarea generală a solicitantului de credit
1.2 Analiza prealabilă a situațiilor financiare.
Capitolul II. Documentarea și completarea dosarului pentru aprobarea
creditului.
(Bazele activității bancare)
Capitolul III. Gestiunea riscului de creditare.
(Bazele gestiunii riscurilor finnaciare)