P. 1
Management Financiar Bancar

Management Financiar Bancar

|Views: 493|Likes:
Published by Vasile Orosfoian

More info:

Published by: Vasile Orosfoian on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ – NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE FINANŢE FIŞA DISCIPLINEI Denumirea

disciplinei: MANAGEMENT FINANCIAR Coordonator disciplină: Prof.univ.dr. Ioan I. Trenca Specializarea: COD: Anul de studiu:
STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ AFACERI INTERNAŢIONALE MANAGEMENT EBF0113 EBF0113 EBF0113 3 3 3 5 5 5

Semestrul de studiu:

Obligatoriu/ Opţional
opţional opţional opţional

PROGRAMA ANALITICĂ

Titlul disciplinei – MANAGEMENT FINANCIAR ŞI BANCAR A.- PARTEA I - MANAGEMENT FINANCIAR
CAP.1.- ESENŢA, FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
1.1. Esenţa managementului financiar; 1.2. Funcţiile şi rolul managementului financiar în sistemul firmei; 1.3. Relaţia managementului financiar cu alte domenii manageriale; 1.4. Obiective organizaţionale ale managementului financiar al firmei.

CAP. 2. DECIZIILE FINANCIARE MANAGERIALE. TIPOLOGIE, MODELE ŞITEHNICI DE FUNDAMENTARE
2.1. Tipologia deciziilor financiare manageriale. 2.2. Modele de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.3. Tehnici de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.4. Relevanţa informaţiei economico-financiare pentru fundamentarea deciziilor financiare manageriale (lichiditate, venituri, costuri, cash-flow) 2.5. Contribuţia la profit a factorului limită

CAP.3. PROGNOZA ŞI PLANIFICAREA FINANCIARĂ- METODĂ DE MANAGEMENT
3.1. Relaţia “prognoză - planificare”în activitatea de management financiar 3.2. Planificarea financiară - esenţă şi rol în înfăptuirea managementului financiar; 3.2. Prognoza şi planificarea veniturilor (încasărilor) firmei: importanţă, conţinut, tehnici şi modele; 3.3. Planificarea financiară anuală. Bugetul fix şi bugetul flexibil.

CAP.4. EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII
4.1. Capital budgeting: conţinut, importanţă şi rol; 4.2. Metode de evaluare financiară a proiectelor de investiţii 4.3. Tehnici specifice de evaluare financiară a unor proiecte de investiţii: (investiţia în fond de rulment, investiţii ce se exclud reciproc, investiţii cu finanţare pe o perioadă nedeterminată de timp, investiţia cu valori abandonabile; investiţia cu risc major). 4.4. Inflaţia în evaluarea proiectelor de investiţii; 4.5. Tehnica de evaluare a riscului privind un portofoliu de proiecte de investiţii. 4.6. Capital rationing - conţinut şi tehnică;

2005. Depozitele clienţilor. 6 3. 7. 1.2006 Dorel Berceanu.2006 8. 2. Ioan Trenca. Moldovan Nicoleta-Claudia. Metode şi tehnici de utilizare a indicatorilor financiari relevanţi în activitatea de management financiar 5..MANAGEMENT BANCAR CAP 1.Edit. Guvernanţa corporativă în bănci. 3.A.. 3. David Stokes.. CAP. 2004 12. Heteş-Gavra Roxana.4.Risoprint Cluj-Napoca.2 .2. Edit. 2007. 2003 (vol 1 şi 2) 9.. Editura Didactică şi Pedagogică R. Cristea Horia. Fundamente ale managementului financiar. Acordul Basel 2. Ciocoiu Nadia Carmen. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.Partea a II-a .Principiile şi tipologia plasamentelor bancare. 2004..Băncile în economie.3. Leasing. 11. Editura Mirton Timişoara. Ion Stancu. ed 4-a.Portofoliul de plasamente al băncii comerciale . 1. 2005 Bătrâncea Ioan..ESENŢA. 2. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii.Managementul resurselor atrase. Ed. Capacitatea firmei de mobilizare a resurselor de finanţare a proiectelor de investiţii. 13. Managementul financiar-contabil al organizaţiilor.1.2. B.. Investiţii.4. Dan Sichigea. Achim Monica Violeta. Finanţe. 5. Dragotă Victor.4. 3. Management financiar. funcţiile şi rolul managementului bancar. Economică. Bucureşti..5.2. 1. 3... Evaluarea prin prisma criteriilor financiare a performanţelor firmei.Tipuri de structură organizatorică şi cultură organizaţională în bănci.-EVALUAREA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ŞI DE PIAŢĂ ALE FIRMEI 5.ASE Bucureşti. Economică Bucureşti. Sistemul indicatorilor financiari selectivi. Obreja L. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca..Indicatorii de performanţă şi prudenţă bancară 2.2009 Achim Monica Violeta.Managementul riscului în afaceri şi proiecte... CAP. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.Noile abordări ale managementului bancar în contextul globalizării. 2002 10. Management financiar pentru Start-Up. Managementul micilor afaceri. Heteş-Gavra Iosif.. Evaluarea întreprinderilor. Florin Sebastian Duma.1. Alexandru Todea.ADMINISTRAREA RESURSELOR ŞI PLASAMENTELOR BANCARE. Tipologia riscului bancar.3. Cioban Anamaria.1.2006 15.2. 2004 6. Analiza economico-financiară.-MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI BANCAR 2.4. Capitalurile proprii ale băncii. 2006 5. Finanţarea firmei. ed 2-a Editura Economică Bucureşti. Ed.2002 14.. Alexandru Buglea.3. 4.5 .Managementul resurselor proprii.Oana Berceanu. Utilizarea corelaţiilor Bibliografie selectivă 1.3. FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR. Ed. Ioan Aurel Giurgiu.1. Edit. Deciziile bancare 1. Dragotă M. Victor Dragotă Anamaria Ciobanu. Dalina Dumitrescu. Editura Universităţii de Vest Timişoara.Performanţa şi riscul în domeniul activităţii bancare. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.Risoprint Cluj-Napoca..2006.Esenţa. Mirton Timişoara. Edit Economică Bucureşti.Managementul altor resurse atrase de tip credit şi non-credit.Reconsiderări ale managementului performanţei şi riscului în bănci.3. 3.7. Raportări financiare..Comportament financiar performant în bănci 2. Costul şi structura capitalului societăţii comerciale. CAP.

rezerve şi provizioane. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. Găban Lucian.. Expert.Rolul şi funcţiile trezoreriei în băncile comerciale. 2000 4. Bucureşti. 2006 10. Coman Florin – Activitatea bancară.2. administrare.Mutaţii.Riscul de credit.1 test de verificare pe parcurs. 2008 18. Trenca Ioan. Bătrâncea Ioan (coord).3. cu o pondere de 40% şi un examen scris. R. 15.1. . Managementul riscului bancar. Managementul performanţei bancare. 12.Protecţia băncii împotriva riscului de creditare: limite de expunere. Bibliografia selectivă Basno Cezar. Dardac Nicolae. Edit Risoprint Cluj-Napoca. Evaluarea şi monitorizarea clientului creditat 4. strategii şi politici. Management bancar.ADMINISTRAREA RISCULUI DE CREDITARE ÎN BĂNCI 4.4. Palfi Cristina Alexandrina.dr. Soluţii în condiţii de criză. 2000. Trenca Ioan. 2000 5. Trenca Ioan. Management bancar.2. 2001 3. 4. Edit Risoprint Cluj-Napoca. Editura Economică.Cerinţe prudenţiale. Bucureşti. 2009 8. Obiective. ce deţine o pondere de 60% din nota finală.. monitorizare. Managementul financiar-contabil al riscurilor în activitatea bancară.Riscul global de creditare. Regulamentele şi normele BNR privind prudenţa şi performanţa băncilor comerciale (actualizate) MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: .. 1999 2. Editura Lumina Lex.. Editura Risoprint Cluj-Napoca.performanţe. Niţu Ion. Metode şi tehnici bancare.univ.. Brendea Cosmin – Riscul şi performanţa creditului bancar în România. 2007. Silaş Călin George. Editura Coresi. 2008 14. TRENCA 1. IOAN I. Dănilă Nicolae...5. Stoica Maricica. Ed. 5. CAP. Riscuri bancare. 2006 16.. Rotaru Constantin. 5.Protecţia băncii împotriva riscului de lichiditate.strategii. Expert. Editura Mirton Timişoara. Ioan Bătrâncea (coord). 2009 11. principii şi modalităţi de evaluare 4.. 2008 * * * Legislaţia bancară. Editura Aeternitas Alba Iulia. evaluare. Editura Universitaria Craiova. 1999. garanţiile specifice.4. transferul riscului de credit la terţe persoane. Profit şi performanţe. Opriţescu Marin (coord) Managementul riscurilor şi performanţelor bancare.ADMINISTRAREA TREZORERIEI ÎN BĂNCI ŞI A RISCULUI DE LICHIDITATE 5. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. Berea Aurel Octavian – Management bancar. Ed 3-a. Retail banking.. Dănilă Nicolae.CAP.A. 2002 6. 13. Tehnica bancară.Lichiditatea băncilor comerciale– principii . Ed 2-a. Cristi Spulbăr. Recomandări ale Comitetului de la Basel.Editura SITECH Craiova.Riscul de lichiditate. Fundamente şi orientări. Ed. 2007 17. Factori determinanţi.3.Monitorizare Edit. Bucureşti. Ed. evaluare. 5. Bucureşti. Bucureşti. 9. Retail & Corporate banking.Riscul individual de creditare.1. Dănilă Nicolae şi colaboratorii – Managementul lichidităţii bancare. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Editura Economică. Titularul disciplinei. Prof. Economică. Trenca Ioan. Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Transferuri bancare. 2001. Editura Expert Bucureşti 2004 7.4. Creditul bancar-sursă de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Factori determinanţi Forme de manifestare. Ed 3-a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->