UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ – NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE FINANŢE FIŞA DISCIPLINEI Denumirea

disciplinei: MANAGEMENT FINANCIAR Coordonator disciplină: Prof.univ.dr. Ioan I. Trenca Specializarea: COD: Anul de studiu:
STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ AFACERI INTERNAŢIONALE MANAGEMENT EBF0113 EBF0113 EBF0113 3 3 3 5 5 5

Semestrul de studiu:

Obligatoriu/ Opţional
opţional opţional opţional

PROGRAMA ANALITICĂ

Titlul disciplinei – MANAGEMENT FINANCIAR ŞI BANCAR A.- PARTEA I - MANAGEMENT FINANCIAR
CAP.1.- ESENŢA, FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
1.1. Esenţa managementului financiar; 1.2. Funcţiile şi rolul managementului financiar în sistemul firmei; 1.3. Relaţia managementului financiar cu alte domenii manageriale; 1.4. Obiective organizaţionale ale managementului financiar al firmei.

CAP. 2. DECIZIILE FINANCIARE MANAGERIALE. TIPOLOGIE, MODELE ŞITEHNICI DE FUNDAMENTARE
2.1. Tipologia deciziilor financiare manageriale. 2.2. Modele de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.3. Tehnici de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.4. Relevanţa informaţiei economico-financiare pentru fundamentarea deciziilor financiare manageriale (lichiditate, venituri, costuri, cash-flow) 2.5. Contribuţia la profit a factorului limită

CAP.3. PROGNOZA ŞI PLANIFICAREA FINANCIARĂ- METODĂ DE MANAGEMENT
3.1. Relaţia “prognoză - planificare”în activitatea de management financiar 3.2. Planificarea financiară - esenţă şi rol în înfăptuirea managementului financiar; 3.2. Prognoza şi planificarea veniturilor (încasărilor) firmei: importanţă, conţinut, tehnici şi modele; 3.3. Planificarea financiară anuală. Bugetul fix şi bugetul flexibil.

CAP.4. EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII
4.1. Capital budgeting: conţinut, importanţă şi rol; 4.2. Metode de evaluare financiară a proiectelor de investiţii 4.3. Tehnici specifice de evaluare financiară a unor proiecte de investiţii: (investiţia în fond de rulment, investiţii ce se exclud reciproc, investiţii cu finanţare pe o perioadă nedeterminată de timp, investiţia cu valori abandonabile; investiţia cu risc major). 4.4. Inflaţia în evaluarea proiectelor de investiţii; 4.5. Tehnica de evaluare a riscului privind un portofoliu de proiecte de investiţii. 4.6. Capital rationing - conţinut şi tehnică;

5.. Guvernanţa corporativă în bănci.Risoprint Cluj-Napoca..ASE Bucureşti.. funcţiile şi rolul managementului bancar.3.1.ESENŢA. 4. Capacitatea firmei de mobilizare a resurselor de finanţare a proiectelor de investiţii.2 . 11. 1.2. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca...2. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii. ed 4-a. 3..Partea a II-a . Heteş-Gavra Iosif. 2006 5. Bucureşti. Management financiar.2009 Achim Monica Violeta. Obreja L. Fundamente ale managementului financiar. Metode şi tehnici de utilizare a indicatorilor financiari relevanţi în activitatea de management financiar 5. Analiza economico-financiară. Sistemul indicatorilor financiari selectivi. Editura Didactică şi Pedagogică R. 3.Managementul riscului în afaceri şi proiecte.. 3. 2003 (vol 1 şi 2) 9. CAP.Băncile în economie. Victor Dragotă Anamaria Ciobanu. Evaluarea prin prisma criteriilor financiare a performanţelor firmei.-EVALUAREA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ŞI DE PIAŢĂ ALE FIRMEI 5.Indicatorii de performanţă şi prudenţă bancară 2.. 2004. Cristea Horia. FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR.Esenţa. Ed. 2005 Bătrâncea Ioan. 1. ed 2-a Editura Economică Bucureşti.5 .2006 8..2005. 2002 10. Depozitele clienţilor.Oana Berceanu.Comportament financiar performant în bănci 2.ADMINISTRAREA RESURSELOR ŞI PLASAMENTELOR BANCARE.Tipuri de structură organizatorică şi cultură organizaţională în bănci.. David Stokes. 3. Deciziile bancare 1. Heteş-Gavra Roxana. 2004 6.. Moldovan Nicoleta-Claudia. Edit. Investiţii.4. Evaluarea întreprinderilor. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Ciocoiu Nadia Carmen. Economică Bucureşti.Noile abordări ale managementului bancar în contextul globalizării.5. CAP..2006 Dorel Berceanu. 1. 2004 12. Raportări financiare. Mirton Timişoara. Tipologia riscului bancar. 2. Acordul Basel 2. CAP. Management financiar pentru Start-Up. Managementul financiar-contabil al organizaţiilor. Dragotă Victor. Edit.4. Edit Economică Bucureşti. Managementul micilor afaceri.Edit. Cioban Anamaria.3. Dragotă M. Editura Mirton Timişoara. Dalina Dumitrescu.-MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI BANCAR 2.3.2006 15.7.Managementul resurselor proprii.2. Alexandru Buglea.1.3.MANAGEMENT BANCAR CAP 1. 3. Capitalurile proprii ale băncii. Ed. Editura Universităţii de Vest Timişoara. 2007.Managementul altor resurse atrase de tip credit şi non-credit. Ion Stancu. 13. B.Risoprint Cluj-Napoca.Managementul resurselor atrase.Principiile şi tipologia plasamentelor bancare. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.. Ioan Trenca. Dan Sichigea.2.Performanţa şi riscul în domeniul activităţii bancare. Utilizarea corelaţiilor Bibliografie selectivă 1. Economică.2002 14. 6 3. Achim Monica Violeta. Ioan Aurel Giurgiu.Portofoliul de plasamente al băncii comerciale .1. Leasing.4.1. Costul şi structura capitalului societăţii comerciale..Reconsiderări ale managementului performanţei şi riscului în bănci... Finanţarea firmei.A. Alexandru Todea.2006.4. 2. 7.3. Finanţe. Ed.. Florin Sebastian Duma.

1999. Brendea Cosmin – Riscul şi performanţa creditului bancar în România. Fundamente şi orientări. garanţiile specifice.. R. Editura Risoprint Cluj-Napoca.2.Riscul de credit. Obiective.strategii. Economică.2. Ed. 4. principii şi modalităţi de evaluare 4.. 2000 4. Editura Economică.5. Managementul riscului bancar. 5. strategii şi politici. evaluare.. 2008 * * * Legislaţia bancară. 12. Dănilă Nicolae. Retail banking. Editura Coresi. Regulamentele şi normele BNR privind prudenţa şi performanţa băncilor comerciale (actualizate) MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: . Transferuri bancare. Trenca Ioan.Protecţia băncii împotriva riscului de lichiditate. 2008 14. Bucureşti. Dardac Nicolae. Recomandări ale Comitetului de la Basel. Berea Aurel Octavian – Management bancar.4.CAP. IOAN I. Cristi Spulbăr. 2009 11. transferul riscului de credit la terţe persoane. Coman Florin – Activitatea bancară. 5. Bucureşti. 2001 3. evaluare. Titularul disciplinei. Editura Aeternitas Alba Iulia. Ed.univ. Trenca Ioan. monitorizare. Editura Mirton Timişoara.Riscul de lichiditate. Editura Lumina Lex. 13.Rolul şi funcţiile trezoreriei în băncile comerciale. Ed 3-a.. Ed. Ioan Bătrâncea (coord). Dănilă Nicolae şi colaboratorii – Managementul lichidităţii bancare. 2002 6. Management bancar.performanţe.4. Trenca Ioan. Tehnica bancară. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 2009 8. Editura Economică. Retail & Corporate banking.A. Expert. Editura Universitaria Craiova.Editura SITECH Craiova. 2006 16.. Silaş Călin George. Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Management bancar.1 test de verificare pe parcurs. 9.Riscul individual de creditare. 15.1. cu o pondere de 40% şi un examen scris. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca.Riscul global de creditare. Dănilă Nicolae. Rotaru Constantin. Profit şi performanţe. Stoica Maricica. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. Factori determinanţi. . ce deţine o pondere de 60% din nota finală. Găban Lucian. Ed 2-a. Managementul financiar-contabil al riscurilor în activitatea bancară.dr..Mutaţii. Bătrâncea Ioan (coord). 2000 5.Lichiditatea băncilor comerciale– principii . administrare. Evaluarea şi monitorizarea clientului creditat 4. rezerve şi provizioane. Trenca Ioan. Riscuri bancare. Niţu Ion. Opriţescu Marin (coord) Managementul riscurilor şi performanţelor bancare. 2007 17. Bucureşti. 2000. Soluţii în condiţii de criză. Prof.Protecţia băncii împotriva riscului de creditare: limite de expunere.ADMINISTRAREA TREZORERIEI ÎN BĂNCI ŞI A RISCULUI DE LICHIDITATE 5. Factori determinanţi Forme de manifestare. Ed 3-a. Edit Risoprint Cluj-Napoca. 2001.ADMINISTRAREA RISCULUI DE CREDITARE ÎN BĂNCI 4.3. 1999 2. 2006 10. 5. Bibliografia selectivă Basno Cezar.4. 2007. Bucureşti... Palfi Cristina Alexandrina.1.Monitorizare Edit. Editura Expert Bucureşti 2004 7. Creditul bancar-sursă de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii. TRENCA 1. CAP. Bucureşti. Metode şi tehnici bancare. 2008 18.. Managementul performanţei bancare.Cerinţe prudenţiale. Expert.3.. Edit Risoprint Cluj-Napoca.