UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ – NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE FINANŢE FIŞA DISCIPLINEI Denumirea

disciplinei: MANAGEMENT FINANCIAR Coordonator disciplină: Prof.univ.dr. Ioan I. Trenca Specializarea: COD: Anul de studiu:
STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ AFACERI INTERNAŢIONALE MANAGEMENT EBF0113 EBF0113 EBF0113 3 3 3 5 5 5

Semestrul de studiu:

Obligatoriu/ Opţional
opţional opţional opţional

PROGRAMA ANALITICĂ

Titlul disciplinei – MANAGEMENT FINANCIAR ŞI BANCAR A.- PARTEA I - MANAGEMENT FINANCIAR
CAP.1.- ESENŢA, FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
1.1. Esenţa managementului financiar; 1.2. Funcţiile şi rolul managementului financiar în sistemul firmei; 1.3. Relaţia managementului financiar cu alte domenii manageriale; 1.4. Obiective organizaţionale ale managementului financiar al firmei.

CAP. 2. DECIZIILE FINANCIARE MANAGERIALE. TIPOLOGIE, MODELE ŞITEHNICI DE FUNDAMENTARE
2.1. Tipologia deciziilor financiare manageriale. 2.2. Modele de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.3. Tehnici de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.4. Relevanţa informaţiei economico-financiare pentru fundamentarea deciziilor financiare manageriale (lichiditate, venituri, costuri, cash-flow) 2.5. Contribuţia la profit a factorului limită

CAP.3. PROGNOZA ŞI PLANIFICAREA FINANCIARĂ- METODĂ DE MANAGEMENT
3.1. Relaţia “prognoză - planificare”în activitatea de management financiar 3.2. Planificarea financiară - esenţă şi rol în înfăptuirea managementului financiar; 3.2. Prognoza şi planificarea veniturilor (încasărilor) firmei: importanţă, conţinut, tehnici şi modele; 3.3. Planificarea financiară anuală. Bugetul fix şi bugetul flexibil.

CAP.4. EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII
4.1. Capital budgeting: conţinut, importanţă şi rol; 4.2. Metode de evaluare financiară a proiectelor de investiţii 4.3. Tehnici specifice de evaluare financiară a unor proiecte de investiţii: (investiţia în fond de rulment, investiţii ce se exclud reciproc, investiţii cu finanţare pe o perioadă nedeterminată de timp, investiţia cu valori abandonabile; investiţia cu risc major). 4.4. Inflaţia în evaluarea proiectelor de investiţii; 4.5. Tehnica de evaluare a riscului privind un portofoliu de proiecte de investiţii. 4.6. Capital rationing - conţinut şi tehnică;

Moldovan Nicoleta-Claudia.Noile abordări ale managementului bancar în contextul globalizării. Ioan Aurel Giurgiu.Oana Berceanu. 2004. 11. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Obreja L. 2. 5.1.-MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI BANCAR 2. 1. 2004 6.Performanţa şi riscul în domeniul activităţii bancare.3..Principiile şi tipologia plasamentelor bancare. Acordul Basel 2. Capacitatea firmei de mobilizare a resurselor de finanţare a proiectelor de investiţii. Evaluarea prin prisma criteriilor financiare a performanţelor firmei. CAP.7..3. CAP. Ed.. Costul şi structura capitalului societăţii comerciale.2006.Băncile în economie..Managementul resurselor proprii.-EVALUAREA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ŞI DE PIAŢĂ ALE FIRMEI 5. Mirton Timişoara.Portofoliul de plasamente al băncii comerciale .. 4. Ed.MANAGEMENT BANCAR CAP 1..4. CAP. Managementul financiar-contabil al organizaţiilor. ed 2-a Editura Economică Bucureşti. Ciocoiu Nadia Carmen. Editura Universităţii de Vest Timişoara.1. 2007.. David Stokes. ed 4-a.. Edit Economică Bucureşti.Comportament financiar performant în bănci 2. 2005 Bătrâncea Ioan. Management financiar pentru Start-Up.2. Economică. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. 7.ASE Bucureşti. 2003 (vol 1 şi 2) 9. Ed. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii.2. Utilizarea corelaţiilor Bibliografie selectivă 1.2006 Dorel Berceanu.4. Finanţarea firmei. Edit. Evaluarea întreprinderilor. Sistemul indicatorilor financiari selectivi... 3.2006 8.Edit.Esenţa. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.1. Economică Bucureşti. 2004 12.5 . Dragotă M. Dragotă Victor..2. Analiza economico-financiară.. Capitalurile proprii ale băncii.. B. Management financiar. Dalina Dumitrescu.2 . 3. FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR. 1. Achim Monica Violeta. Depozitele clienţilor.ADMINISTRAREA RESURSELOR ŞI PLASAMENTELOR BANCARE.3. Florin Sebastian Duma.2009 Achim Monica Violeta. Metode şi tehnici de utilizare a indicatorilor financiari relevanţi în activitatea de management financiar 5. Alexandru Buglea..A. Alexandru Todea. Victor Dragotă Anamaria Ciobanu. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.Partea a II-a . Heteş-Gavra Roxana. 2.Risoprint Cluj-Napoca. Fundamente ale managementului financiar. 3. Editura Didactică şi Pedagogică R.Risoprint Cluj-Napoca.2002 14. Edit.2006 15. Investiţii. Leasing.. Heteş-Gavra Iosif. 6 3. 13. Editura Mirton Timişoara. 1. 3.4.. 2006 5.Indicatorii de performanţă şi prudenţă bancară 2. Tipologia riscului bancar.5. Cioban Anamaria. Ion Stancu.Managementul altor resurse atrase de tip credit şi non-credit.2.3.ESENŢA. Bucureşti..4.Tipuri de structură organizatorică şi cultură organizaţională în bănci. Guvernanţa corporativă în bănci.1. 2002 10. Deciziile bancare 1.Managementul resurselor atrase. funcţiile şi rolul managementului bancar. Cristea Horia. 3.Managementul riscului în afaceri şi proiecte.3.Reconsiderări ale managementului performanţei şi riscului în bănci.2005. Ioan Trenca. Finanţe. Dan Sichigea. Managementul micilor afaceri. Raportări financiare.

. Managementul financiar-contabil al riscurilor în activitatea bancară. Trenca Ioan. R.5. 2006 16.. Bucureşti.Cerinţe prudenţiale.Lichiditatea băncilor comerciale– principii . Dănilă Nicolae. 2006 10. Factori determinanţi. Editura Economică.Riscul global de creditare.. 2000 4. evaluare. 9.CAP. Expert. Expert. Evaluarea şi monitorizarea clientului creditat 4. evaluare. Bibliografia selectivă Basno Cezar.4. Edit Risoprint Cluj-Napoca.Riscul individual de creditare. IOAN I. Ed. Editura Economică. . Bucureşti. Transferuri bancare.. Dardac Nicolae. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca.dr. Management bancar.Riscul de credit. garanţiile specifice.4.Protecţia băncii împotriva riscului de creditare: limite de expunere. Editura Lumina Lex. Dănilă Nicolae. cu o pondere de 40% şi un examen scris.ADMINISTRAREA RISCULUI DE CREDITARE ÎN BĂNCI 4. Palfi Cristina Alexandrina. Ed 3-a. Ed. Cristi Spulbăr. Managementul riscului bancar. Regulamentele şi normele BNR privind prudenţa şi performanţa băncilor comerciale (actualizate) MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: . Rotaru Constantin.. Editura Risoprint Cluj-Napoca. Profit şi performanţe. 2008 * * * Legislaţia bancară. Obiective. Recomandări ale Comitetului de la Basel. Creditul bancar-sursă de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii. strategii şi politici. Ed 3-a. Edit Risoprint Cluj-Napoca. Niţu Ion. rezerve şi provizioane. 2007 17.Mutaţii.strategii. ce deţine o pondere de 60% din nota finală.ADMINISTRAREA TREZORERIEI ÎN BĂNCI ŞI A RISCULUI DE LICHIDITATE 5. 2008 18. 15. Bucureşti. Tehnica bancară.Monitorizare Edit. Riscuri bancare. Trenca Ioan. Brendea Cosmin – Riscul şi performanţa creditului bancar în România. Prof.3. TRENCA 1.Protecţia băncii împotriva riscului de lichiditate. Ed. Retail & Corporate banking. 2009 11. 13. Editura Universitaria Craiova. Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Trenca Ioan. 1999 2. principii şi modalităţi de evaluare 4. 2001.Riscul de lichiditate. 1999. Retail banking. Metode şi tehnici bancare. Economică. transferul riscului de credit la terţe persoane. Editura Coresi. Bucureşti. 12. Bătrâncea Ioan (coord).2. Editura Aeternitas Alba Iulia. Managementul performanţei bancare. 2001 3.3. Opriţescu Marin (coord) Managementul riscurilor şi performanţelor bancare.1. 2000 5. Factori determinanţi Forme de manifestare.1 test de verificare pe parcurs.Rolul şi funcţiile trezoreriei în băncile comerciale. 5. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. Dănilă Nicolae şi colaboratorii – Managementul lichidităţii bancare. 5. Ioan Bătrâncea (coord). Fundamente şi orientări.. 4. 2007. Berea Aurel Octavian – Management bancar. Stoica Maricica. Silaş Călin George.performanţe..2. CAP.1. 2002 6.Editura SITECH Craiova. Editura Mirton Timişoara. 5. Găban Lucian. 2008 14. Editura Expert Bucureşti 2004 7...4. Titularul disciplinei.univ. 2000. monitorizare. Soluţii în condiţii de criză. 2009 8.A. Coman Florin – Activitatea bancară.. administrare. Management bancar. Bucureşti. Trenca Ioan. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Ed 2-a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful