UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ – NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE FINANŢE FIŞA DISCIPLINEI Denumirea

disciplinei: MANAGEMENT FINANCIAR Coordonator disciplină: Prof.univ.dr. Ioan I. Trenca Specializarea: COD: Anul de studiu:
STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ AFACERI INTERNAŢIONALE MANAGEMENT EBF0113 EBF0113 EBF0113 3 3 3 5 5 5

Semestrul de studiu:

Obligatoriu/ Opţional
opţional opţional opţional

PROGRAMA ANALITICĂ

Titlul disciplinei – MANAGEMENT FINANCIAR ŞI BANCAR A.- PARTEA I - MANAGEMENT FINANCIAR
CAP.1.- ESENŢA, FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
1.1. Esenţa managementului financiar; 1.2. Funcţiile şi rolul managementului financiar în sistemul firmei; 1.3. Relaţia managementului financiar cu alte domenii manageriale; 1.4. Obiective organizaţionale ale managementului financiar al firmei.

CAP. 2. DECIZIILE FINANCIARE MANAGERIALE. TIPOLOGIE, MODELE ŞITEHNICI DE FUNDAMENTARE
2.1. Tipologia deciziilor financiare manageriale. 2.2. Modele de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.3. Tehnici de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.4. Relevanţa informaţiei economico-financiare pentru fundamentarea deciziilor financiare manageriale (lichiditate, venituri, costuri, cash-flow) 2.5. Contribuţia la profit a factorului limită

CAP.3. PROGNOZA ŞI PLANIFICAREA FINANCIARĂ- METODĂ DE MANAGEMENT
3.1. Relaţia “prognoză - planificare”în activitatea de management financiar 3.2. Planificarea financiară - esenţă şi rol în înfăptuirea managementului financiar; 3.2. Prognoza şi planificarea veniturilor (încasărilor) firmei: importanţă, conţinut, tehnici şi modele; 3.3. Planificarea financiară anuală. Bugetul fix şi bugetul flexibil.

CAP.4. EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII
4.1. Capital budgeting: conţinut, importanţă şi rol; 4.2. Metode de evaluare financiară a proiectelor de investiţii 4.3. Tehnici specifice de evaluare financiară a unor proiecte de investiţii: (investiţia în fond de rulment, investiţii ce se exclud reciproc, investiţii cu finanţare pe o perioadă nedeterminată de timp, investiţia cu valori abandonabile; investiţia cu risc major). 4.4. Inflaţia în evaluarea proiectelor de investiţii; 4.5. Tehnica de evaluare a riscului privind un portofoliu de proiecte de investiţii. 4.6. Capital rationing - conţinut şi tehnică;

Economică. Achim Monica Violeta.Risoprint Cluj-Napoca. Florin Sebastian Duma. 3. 2006 5. 5. Finanţe.A.4. Utilizarea corelaţiilor Bibliografie selectivă 1.MANAGEMENT BANCAR CAP 1. Ed. 2.. Raportări financiare. 4.3. 2004. 1. Bucureşti.. Dalina Dumitrescu. Analiza economico-financiară. funcţiile şi rolul managementului bancar.. CAP. Metode şi tehnici de utilizare a indicatorilor financiari relevanţi în activitatea de management financiar 5. Dragotă Victor. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. B.5 . Sistemul indicatorilor financiari selectivi. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Costul şi structura capitalului societăţii comerciale.Tipuri de structură organizatorică şi cultură organizaţională în bănci. David Stokes.3. Investiţii.5. Editura Didactică şi Pedagogică R. Acordul Basel 2.. Alexandru Buglea..2005. Capitalurile proprii ale băncii.Oana Berceanu..2002 14. 3. ed 4-a. Depozitele clienţilor.1. 7. 6 3.. Deciziile bancare 1.Managementul riscului în afaceri şi proiecte.Indicatorii de performanţă şi prudenţă bancară 2.1.2. Management financiar pentru Start-Up.4. Mirton Timişoara. Management financiar.. Managementul micilor afaceri. 2004 12. Alexandru Todea. ed 2-a Editura Economică Bucureşti.7.1. Ed. 3. Victor Dragotă Anamaria Ciobanu. 2004 6.3.2006. Fundamente ale managementului financiar. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii. 2007.. Ioan Aurel Giurgiu.2 .2006 8. Edit. Evaluarea întreprinderilor. Finanţarea firmei. Guvernanţa corporativă în bănci. Ed.-EVALUAREA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ŞI DE PIAŢĂ ALE FIRMEI 5.2.2.1.Edit. CAP. Economică Bucureşti. 2005 Bătrâncea Ioan. Capacitatea firmei de mobilizare a resurselor de finanţare a proiectelor de investiţii..2009 Achim Monica Violeta.2.Băncile în economie. Moldovan Nicoleta-Claudia. Editura Mirton Timişoara..4.Managementul resurselor proprii. Cristea Horia. Edit Economică Bucureşti.. Obreja L. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. 2.2006 Dorel Berceanu. Tipologia riscului bancar.3.Performanţa şi riscul în domeniul activităţii bancare. 3.Portofoliul de plasamente al băncii comerciale .Principiile şi tipologia plasamentelor bancare. CAP.2006 15. Ion Stancu.ASE Bucureşti. Dragotă M. Dan Sichigea. Evaluarea prin prisma criteriilor financiare a performanţelor firmei. Leasing. 1. Managementul financiar-contabil al organizaţiilor.Reconsiderări ale managementului performanţei şi riscului în bănci. Cioban Anamaria...Partea a II-a .Risoprint Cluj-Napoca.-MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI BANCAR 2. Edit.3.Managementul altor resurse atrase de tip credit şi non-credit..ADMINISTRAREA RESURSELOR ŞI PLASAMENTELOR BANCARE.Esenţa. 13. Heteş-Gavra Roxana.Noile abordări ale managementului bancar în contextul globalizării.ESENŢA. 2003 (vol 1 şi 2) 9. 2002 10. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.4. Editura Universităţii de Vest Timişoara. FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR. Heteş-Gavra Iosif. Ioan Trenca.Comportament financiar performant în bănci 2. 1. 3. 11.Managementul resurselor atrase. Ciocoiu Nadia Carmen...

Soluţii în condiţii de criză. Bibliografia selectivă Basno Cezar. Editura Aeternitas Alba Iulia. Expert. 2002 6. Editura Economică..Riscul global de creditare. Bucureşti. Bucureşti. 2008 * * * Legislaţia bancară.ADMINISTRAREA RISCULUI DE CREDITARE ÎN BĂNCI 4.1 test de verificare pe parcurs. 5. Edit Risoprint Cluj-Napoca.. Stoica Maricica. garanţiile specifice. IOAN I. Palfi Cristina Alexandrina. 2009 8. 1999. Expert. Profit şi performanţe. 2006 10. 5. Managementul performanţei bancare. rezerve şi provizioane. Economică. Dardac Nicolae.dr.. Brendea Cosmin – Riscul şi performanţa creditului bancar în România. 2007 17. strategii şi politici. TRENCA 1. 2006 16.2. Trenca Ioan. Management bancar. 15. Creditul bancar-sursă de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii.1.CAP. Berea Aurel Octavian – Management bancar.2.Editura SITECH Craiova. Fundamente şi orientări. R.. Evaluarea şi monitorizarea clientului creditat 4. Regulamentele şi normele BNR privind prudenţa şi performanţa băncilor comerciale (actualizate) MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: .univ. Bucureşti. Dănilă Nicolae.A.strategii. principii şi modalităţi de evaluare 4. 2007. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. Ed 3-a.Riscul de credit.Rolul şi funcţiile trezoreriei în băncile comerciale. Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. 2008 18.Riscul de lichiditate. Opriţescu Marin (coord) Managementul riscurilor şi performanţelor bancare. 2000 4. monitorizare.. Bătrâncea Ioan (coord). Edit Risoprint Cluj-Napoca. Rotaru Constantin. Recomandări ale Comitetului de la Basel. Editura Economică. Ed 3-a. 2008 14. Ed.5. Transferuri bancare. Găban Lucian. Metode şi tehnici bancare.3. Dănilă Nicolae şi colaboratorii – Managementul lichidităţii bancare. 2001 3. transferul riscului de credit la terţe persoane.. Management bancar. Editura Mirton Timişoara. 12. Trenca Ioan. Editura Expert Bucureşti 2004 7. 5. ce deţine o pondere de 60% din nota finală..4. 2009 11. Ed 2-a. . evaluare. Factori determinanţi. 1999 2. Retail & Corporate banking.. Prof.3.performanţe. 4. CAP. Dănilă Nicolae.4. Editura Lumina Lex. Bucureşti. Bucureşti. Factori determinanţi Forme de manifestare. Ed.Mutaţii. Editura Risoprint Cluj-Napoca.Cerinţe prudenţiale. 9.. Didactică şi Pedagogică Bucureşti.Protecţia băncii împotriva riscului de lichiditate.Lichiditatea băncilor comerciale– principii .4.Riscul individual de creditare. Trenca Ioan.Monitorizare Edit. Editura Coresi. Cristi Spulbăr. Silaş Călin George. Editura Universitaria Craiova. administrare. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. Ioan Bătrâncea (coord). Tehnica bancară.1. Niţu Ion. Managementul riscului bancar. 13. Obiective. cu o pondere de 40% şi un examen scris. Titularul disciplinei.ADMINISTRAREA TREZORERIEI ÎN BĂNCI ŞI A RISCULUI DE LICHIDITATE 5.. Trenca Ioan. Retail banking. evaluare. 2001.Protecţia băncii împotriva riscului de creditare: limite de expunere. 2000 5. Coman Florin – Activitatea bancară. 2000. Riscuri bancare. Ed. Managementul financiar-contabil al riscurilor în activitatea bancară.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful