P. 1
Management Financiar Bancar

Management Financiar Bancar

|Views: 493|Likes:
Published by Vasile Orosfoian

More info:

Published by: Vasile Orosfoian on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ – NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE FINANŢE FIŞA DISCIPLINEI Denumirea

disciplinei: MANAGEMENT FINANCIAR Coordonator disciplină: Prof.univ.dr. Ioan I. Trenca Specializarea: COD: Anul de studiu:
STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ AFACERI INTERNAŢIONALE MANAGEMENT EBF0113 EBF0113 EBF0113 3 3 3 5 5 5

Semestrul de studiu:

Obligatoriu/ Opţional
opţional opţional opţional

PROGRAMA ANALITICĂ

Titlul disciplinei – MANAGEMENT FINANCIAR ŞI BANCAR A.- PARTEA I - MANAGEMENT FINANCIAR
CAP.1.- ESENŢA, FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
1.1. Esenţa managementului financiar; 1.2. Funcţiile şi rolul managementului financiar în sistemul firmei; 1.3. Relaţia managementului financiar cu alte domenii manageriale; 1.4. Obiective organizaţionale ale managementului financiar al firmei.

CAP. 2. DECIZIILE FINANCIARE MANAGERIALE. TIPOLOGIE, MODELE ŞITEHNICI DE FUNDAMENTARE
2.1. Tipologia deciziilor financiare manageriale. 2.2. Modele de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.3. Tehnici de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.4. Relevanţa informaţiei economico-financiare pentru fundamentarea deciziilor financiare manageriale (lichiditate, venituri, costuri, cash-flow) 2.5. Contribuţia la profit a factorului limită

CAP.3. PROGNOZA ŞI PLANIFICAREA FINANCIARĂ- METODĂ DE MANAGEMENT
3.1. Relaţia “prognoză - planificare”în activitatea de management financiar 3.2. Planificarea financiară - esenţă şi rol în înfăptuirea managementului financiar; 3.2. Prognoza şi planificarea veniturilor (încasărilor) firmei: importanţă, conţinut, tehnici şi modele; 3.3. Planificarea financiară anuală. Bugetul fix şi bugetul flexibil.

CAP.4. EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII
4.1. Capital budgeting: conţinut, importanţă şi rol; 4.2. Metode de evaluare financiară a proiectelor de investiţii 4.3. Tehnici specifice de evaluare financiară a unor proiecte de investiţii: (investiţia în fond de rulment, investiţii ce se exclud reciproc, investiţii cu finanţare pe o perioadă nedeterminată de timp, investiţia cu valori abandonabile; investiţia cu risc major). 4.4. Inflaţia în evaluarea proiectelor de investiţii; 4.5. Tehnica de evaluare a riscului privind un portofoliu de proiecte de investiţii. 4.6. Capital rationing - conţinut şi tehnică;

2003 (vol 1 şi 2) 9. Capacitatea firmei de mobilizare a resurselor de finanţare a proiectelor de investiţii.2005. B. 3.MANAGEMENT BANCAR CAP 1..Băncile în economie. Edit.Managementul riscului în afaceri şi proiecte. Ion Stancu. Capitalurile proprii ale băncii. CAP.4. 2002 10. Analiza economico-financiară. Florin Sebastian Duma. 2. ed 4-a..2 . Sistemul indicatorilor financiari selectivi.2006 8. Fundamente ale managementului financiar. 2004 6. Economică.ASE Bucureşti. Depozitele clienţilor.7. Ioan Aurel Giurgiu. Edit Economică Bucureşti.2002 14.Reconsiderări ale managementului performanţei şi riscului în bănci.Noile abordări ale managementului bancar în contextul globalizării. FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR.ADMINISTRAREA RESURSELOR ŞI PLASAMENTELOR BANCARE. Managementul micilor afaceri..2006 15. Finanţarea firmei.Performanţa şi riscul în domeniul activităţii bancare.2009 Achim Monica Violeta. Heteş-Gavra Iosif.3. Dragotă M.5. 2.4. Guvernanţa corporativă în bănci. Investiţii. 1. Raportări financiare. Ed. Metode şi tehnici de utilizare a indicatorilor financiari relevanţi în activitatea de management financiar 5. Evaluarea prin prisma criteriilor financiare a performanţelor firmei.Managementul resurselor atrase.. 13.Managementul resurselor proprii.2. 1. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii. Bucureşti...ESENŢA. Managementul financiar-contabil al organizaţiilor. 3. Dalina Dumitrescu. Leasing.Oana Berceanu. Dan Sichigea. Edit. David Stokes. 11. CAP. Editura Didactică şi Pedagogică R. Editura Universităţii de Vest Timişoara.3.1...Risoprint Cluj-Napoca..Edit. 2005 Bătrâncea Ioan.Portofoliul de plasamente al băncii comerciale .3. funcţiile şi rolul managementului bancar. Victor Dragotă Anamaria Ciobanu. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Heteş-Gavra Roxana. Ed.-EVALUAREA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ŞI DE PIAŢĂ ALE FIRMEI 5. Cristea Horia. Costul şi structura capitalului societăţii comerciale. Evaluarea întreprinderilor.3. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.. Economică Bucureşti.4. Moldovan Nicoleta-Claudia.2.Indicatorii de performanţă şi prudenţă bancară 2.Comportament financiar performant în bănci 2.Principiile şi tipologia plasamentelor bancare.4.2.. Ioan Trenca. Alexandru Buglea. 3. ed 2-a Editura Economică Bucureşti.Managementul altor resurse atrase de tip credit şi non-credit. Utilizarea corelaţiilor Bibliografie selectivă 1. 3. 3. 2007. Finanţe. Deciziile bancare 1. 2006 5.. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. 2004.1. 7. Acordul Basel 2. 6 3.2006.Esenţa. Editura Mirton Timişoara. 1.3.Tipuri de structură organizatorică şi cultură organizaţională în bănci. Alexandru Todea. Tipologia riscului bancar.1.1. Management financiar..-MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI BANCAR 2.Risoprint Cluj-Napoca. Obreja L. CAP.A. Management financiar pentru Start-Up..5 .. Cioban Anamaria.Partea a II-a . Ed. Mirton Timişoara. Dragotă Victor. 5. Ciocoiu Nadia Carmen. 4.. 2004 12.. Achim Monica Violeta.2.2006 Dorel Berceanu. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.

. Bătrâncea Ioan (coord). 2000 4. Bibliografia selectivă Basno Cezar. Trenca Ioan. Recomandări ale Comitetului de la Basel.performanţe.. Transferuri bancare.2..A. Profit şi performanţe. Trenca Ioan.Riscul individual de creditare. Dardac Nicolae. Retail banking. rezerve şi provizioane. Dănilă Nicolae. IOAN I. 12. Silaş Călin George. Bucureşti.Riscul global de creditare. Editura Lumina Lex.ADMINISTRAREA TREZORERIEI ÎN BĂNCI ŞI A RISCULUI DE LICHIDITATE 5. 2009 11. Expert. Managementul riscului bancar. 1999. Titularul disciplinei.. CAP.Monitorizare Edit. Editura Economică. Cristi Spulbăr. Fundamente şi orientări. Bucureşti. 9. 4. Ioan Bătrâncea (coord). Trenca Ioan. 2006 16.Mutaţii. 2002 6. Editura Mirton Timişoara. Editura Risoprint Cluj-Napoca.Cerinţe prudenţiale. Expert. Dănilă Nicolae şi colaboratorii – Managementul lichidităţii bancare. Palfi Cristina Alexandrina. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca.. Găban Lucian. 2007. Niţu Ion. Ed 3-a.Riscul de lichiditate. Ed. strategii şi politici.Riscul de credit. Obiective. 13. Stoica Maricica. principii şi modalităţi de evaluare 4. 15.5. Trenca Ioan.. Factori determinanţi. Coman Florin – Activitatea bancară. Editura Coresi. 2001 3. evaluare. Bucureşti. Dănilă Nicolae. Edit Risoprint Cluj-Napoca. Ed 3-a.. 2008 14. 2001. monitorizare. 2006 10. Soluţii în condiţii de criză.1. administrare. Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 2000 5. ce deţine o pondere de 60% din nota finală. Ed. Economică. Editura Universitaria Craiova. TRENCA 1. transferul riscului de credit la terţe persoane.Lichiditatea băncilor comerciale– principii .Rolul şi funcţiile trezoreriei în băncile comerciale. 2009 8. R. Editura Aeternitas Alba Iulia.univ.3.2.strategii.3. Editura Economică. Opriţescu Marin (coord) Managementul riscurilor şi performanţelor bancare.4. Management bancar. Factori determinanţi Forme de manifestare. Tehnica bancară.Protecţia băncii împotriva riscului de lichiditate. 2008 18. Brendea Cosmin – Riscul şi performanţa creditului bancar în România.. Bucureşti. Ed 2-a. Ed. 1999 2. 2000. 5.. Evaluarea şi monitorizarea clientului creditat 4. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. Edit Risoprint Cluj-Napoca. Creditul bancar-sursă de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Managementul financiar-contabil al riscurilor în activitatea bancară. evaluare. 2008 * * * Legislaţia bancară.1.. Editura Expert Bucureşti 2004 7. garanţiile specifice.4. Berea Aurel Octavian – Management bancar.4. Prof. Bucureşti. 5. 2007 17.CAP. Managementul performanţei bancare.1 test de verificare pe parcurs.Protecţia băncii împotriva riscului de creditare: limite de expunere. Retail & Corporate banking.Editura SITECH Craiova.ADMINISTRAREA RISCULUI DE CREDITARE ÎN BĂNCI 4. 5. Management bancar. Rotaru Constantin. Metode şi tehnici bancare.dr. Riscuri bancare.. Regulamentele şi normele BNR privind prudenţa şi performanţa băncilor comerciale (actualizate) MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: . cu o pondere de 40% şi un examen scris.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->