UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ – NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE FINANŢE FIŞA DISCIPLINEI Denumirea

disciplinei: MANAGEMENT FINANCIAR Coordonator disciplină: Prof.univ.dr. Ioan I. Trenca Specializarea: COD: Anul de studiu:
STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ AFACERI INTERNAŢIONALE MANAGEMENT EBF0113 EBF0113 EBF0113 3 3 3 5 5 5

Semestrul de studiu:

Obligatoriu/ Opţional
opţional opţional opţional

PROGRAMA ANALITICĂ

Titlul disciplinei – MANAGEMENT FINANCIAR ŞI BANCAR A.- PARTEA I - MANAGEMENT FINANCIAR
CAP.1.- ESENŢA, FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
1.1. Esenţa managementului financiar; 1.2. Funcţiile şi rolul managementului financiar în sistemul firmei; 1.3. Relaţia managementului financiar cu alte domenii manageriale; 1.4. Obiective organizaţionale ale managementului financiar al firmei.

CAP. 2. DECIZIILE FINANCIARE MANAGERIALE. TIPOLOGIE, MODELE ŞITEHNICI DE FUNDAMENTARE
2.1. Tipologia deciziilor financiare manageriale. 2.2. Modele de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.3. Tehnici de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.4. Relevanţa informaţiei economico-financiare pentru fundamentarea deciziilor financiare manageriale (lichiditate, venituri, costuri, cash-flow) 2.5. Contribuţia la profit a factorului limită

CAP.3. PROGNOZA ŞI PLANIFICAREA FINANCIARĂ- METODĂ DE MANAGEMENT
3.1. Relaţia “prognoză - planificare”în activitatea de management financiar 3.2. Planificarea financiară - esenţă şi rol în înfăptuirea managementului financiar; 3.2. Prognoza şi planificarea veniturilor (încasărilor) firmei: importanţă, conţinut, tehnici şi modele; 3.3. Planificarea financiară anuală. Bugetul fix şi bugetul flexibil.

CAP.4. EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII
4.1. Capital budgeting: conţinut, importanţă şi rol; 4.2. Metode de evaluare financiară a proiectelor de investiţii 4.3. Tehnici specifice de evaluare financiară a unor proiecte de investiţii: (investiţia în fond de rulment, investiţii ce se exclud reciproc, investiţii cu finanţare pe o perioadă nedeterminată de timp, investiţia cu valori abandonabile; investiţia cu risc major). 4.4. Inflaţia în evaluarea proiectelor de investiţii; 4.5. Tehnica de evaluare a riscului privind un portofoliu de proiecte de investiţii. 4.6. Capital rationing - conţinut şi tehnică;

Alexandru Todea.5.. ed 4-a. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.-MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI BANCAR 2. Dan Sichigea. Capitalurile proprii ale băncii.2. ed 2-a Editura Economică Bucureşti. Cioban Anamaria.1.2 . Heteş-Gavra Roxana.2005.4. Guvernanţa corporativă în bănci.2002 14. Management financiar. CAP. 13. Leasing. Achim Monica Violeta.Partea a II-a .7.. 6 3. 2003 (vol 1 şi 2) 9. Depozitele clienţilor. Bucureşti. Moldovan Nicoleta-Claudia. Acordul Basel 2. 2007.4. funcţiile şi rolul managementului bancar. Capacitatea firmei de mobilizare a resurselor de finanţare a proiectelor de investiţii. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Utilizarea corelaţiilor Bibliografie selectivă 1. 3.Risoprint Cluj-Napoca. Ed. 2004 12. Ion Stancu.2006 15. Fundamente ale managementului financiar. 2006 5. Victor Dragotă Anamaria Ciobanu. Ciocoiu Nadia Carmen. CAP. 5. Economică.Managementul resurselor proprii. 2004. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii.MANAGEMENT BANCAR CAP 1. Metode şi tehnici de utilizare a indicatorilor financiari relevanţi în activitatea de management financiar 5.Performanţa şi riscul în domeniul activităţii bancare. Mirton Timişoara. David Stokes. Sistemul indicatorilor financiari selectivi. Investiţii. Dalina Dumitrescu.1.3. 1. 7. 2004 6.Portofoliul de plasamente al băncii comerciale ..Principiile şi tipologia plasamentelor bancare.Comportament financiar performant în bănci 2.2006 Dorel Berceanu.. Evaluarea prin prisma criteriilor financiare a performanţelor firmei..3.Managementul altor resurse atrase de tip credit şi non-credit. Ioan Trenca. FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR..2009 Achim Monica Violeta.. 3. 11.1.. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.2.ADMINISTRAREA RESURSELOR ŞI PLASAMENTELOR BANCARE. Deciziile bancare 1.Tipuri de structură organizatorică şi cultură organizaţională în bănci.5 . Tipologia riscului bancar.-EVALUAREA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ŞI DE PIAŢĂ ALE FIRMEI 5.Managementul resurselor atrase.2006. 1.. 1. Costul şi structura capitalului societăţii comerciale.Reconsiderări ale managementului performanţei şi riscului în bănci. 2005 Bătrâncea Ioan. 3. Florin Sebastian Duma. Editura Universităţii de Vest Timişoara. Heteş-Gavra Iosif..4. CAP. Edit. Management financiar pentru Start-Up. Evaluarea întreprinderilor. Obreja L. 4. 2. 2.3.1. Managementul financiar-contabil al organizaţiilor.Noile abordări ale managementului bancar în contextul globalizării.ESENŢA. Finanţarea firmei. Edit Economică Bucureşti.Risoprint Cluj-Napoca.A.Indicatorii de performanţă şi prudenţă bancară 2.2006 8. Dragotă M.Oana Berceanu. Ioan Aurel Giurgiu. B..Băncile în economie. Ed. Ed. Cristea Horia.ASE Bucureşti. 3.. Edit.3. 3. 2002 10.3. Editura Didactică şi Pedagogică R.2. Economică Bucureşti. Analiza economico-financiară.. Editura Mirton Timişoara..Managementul riscului în afaceri şi proiecte. Raportări financiare. Managementul micilor afaceri... Alexandru Buglea..Esenţa.2. Dragotă Victor.Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.4. Finanţe.

Ed 3-a. transferul riscului de credit la terţe persoane. 1999 2. monitorizare.ADMINISTRAREA RISCULUI DE CREDITARE ÎN BĂNCI 4. Tehnica bancară... 15. 1999. Fundamente şi orientări. Retail banking.Riscul de credit. rezerve şi provizioane. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca.Rolul şi funcţiile trezoreriei în băncile comerciale. Editura Economică. Berea Aurel Octavian – Management bancar. Managementul riscului bancar. Recomandări ale Comitetului de la Basel. Retail & Corporate banking. 5. Ed. Cristi Spulbăr. garanţiile specifice.4. Transferuri bancare. Edit Risoprint Cluj-Napoca. Bătrâncea Ioan (coord).. 2009 11.CAP. ce deţine o pondere de 60% din nota finală. Editura Mirton Timişoara. Trenca Ioan. Ioan Bătrâncea (coord). Ed. Managementul performanţei bancare. 12. Editura Aeternitas Alba Iulia. Titularul disciplinei. TRENCA 1. Factori determinanţi Forme de manifestare. Editura Risoprint Cluj-Napoca. 5. 2000 4. Ed 3-a. 4.strategii.ADMINISTRAREA TREZORERIEI ÎN BĂNCI ŞI A RISCULUI DE LICHIDITATE 5. Dănilă Nicolae. Trenca Ioan. Expert.univ. Bibliografia selectivă Basno Cezar. Profit şi performanţe. Coman Florin – Activitatea bancară. Editura Expert Bucureşti 2004 7. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Stoica Maricica.. Bucureşti.2. Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Rotaru Constantin. evaluare. 2000. IOAN I. Factori determinanţi. 2008 14.. Managementul financiar-contabil al riscurilor în activitatea bancară.Lichiditatea băncilor comerciale– principii . Prof.3. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. Management bancar. 2009 8.Editura SITECH Craiova.Riscul global de creditare. Dănilă Nicolae şi colaboratorii – Managementul lichidităţii bancare. cu o pondere de 40% şi un examen scris. Bucureşti. Evaluarea şi monitorizarea clientului creditat 4.dr. Trenca Ioan. 2001 3.Protecţia băncii împotriva riscului de lichiditate. 2008 18.Cerinţe prudenţiale.. Palfi Cristina Alexandrina. Niţu Ion.performanţe. Brendea Cosmin – Riscul şi performanţa creditului bancar în România.4. Trenca Ioan. Management bancar. Editura Universitaria Craiova. Edit Risoprint Cluj-Napoca. Riscuri bancare. 2007 17. Editura Lumina Lex.A. Găban Lucian. administrare. Silaş Călin George.1. 2008 * * * Legislaţia bancară. Obiective. Bucureşti. R. 9. 13. 2001. Creditul bancar-sursă de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii.1. strategii şi politici.. Economică. 2000 5.. Dănilă Nicolae. CAP. Metode şi tehnici bancare. principii şi modalităţi de evaluare 4. Ed 2-a.1 test de verificare pe parcurs. ..5.Monitorizare Edit. Opriţescu Marin (coord) Managementul riscurilor şi performanţelor bancare.. 5.2.Riscul de lichiditate. Soluţii în condiţii de criză. Bucureşti. Regulamentele şi normele BNR privind prudenţa şi performanţa băncilor comerciale (actualizate) MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: .Riscul individual de creditare.3. Bucureşti. Ed. 2002 6. 2006 10.Mutaţii. Expert. Dardac Nicolae. evaluare. Editura Economică.Protecţia băncii împotriva riscului de creditare: limite de expunere. 2007.4. Editura Coresi. 2006 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful