UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ – NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE FINANŢE FIŞA DISCIPLINEI Denumirea

disciplinei: MANAGEMENT FINANCIAR Coordonator disciplină: Prof.univ.dr. Ioan I. Trenca Specializarea: COD: Anul de studiu:
STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ AFACERI INTERNAŢIONALE MANAGEMENT EBF0113 EBF0113 EBF0113 3 3 3 5 5 5

Semestrul de studiu:

Obligatoriu/ Opţional
opţional opţional opţional

PROGRAMA ANALITICĂ

Titlul disciplinei – MANAGEMENT FINANCIAR ŞI BANCAR A.- PARTEA I - MANAGEMENT FINANCIAR
CAP.1.- ESENŢA, FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
1.1. Esenţa managementului financiar; 1.2. Funcţiile şi rolul managementului financiar în sistemul firmei; 1.3. Relaţia managementului financiar cu alte domenii manageriale; 1.4. Obiective organizaţionale ale managementului financiar al firmei.

CAP. 2. DECIZIILE FINANCIARE MANAGERIALE. TIPOLOGIE, MODELE ŞITEHNICI DE FUNDAMENTARE
2.1. Tipologia deciziilor financiare manageriale. 2.2. Modele de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.3. Tehnici de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.4. Relevanţa informaţiei economico-financiare pentru fundamentarea deciziilor financiare manageriale (lichiditate, venituri, costuri, cash-flow) 2.5. Contribuţia la profit a factorului limită

CAP.3. PROGNOZA ŞI PLANIFICAREA FINANCIARĂ- METODĂ DE MANAGEMENT
3.1. Relaţia “prognoză - planificare”în activitatea de management financiar 3.2. Planificarea financiară - esenţă şi rol în înfăptuirea managementului financiar; 3.2. Prognoza şi planificarea veniturilor (încasărilor) firmei: importanţă, conţinut, tehnici şi modele; 3.3. Planificarea financiară anuală. Bugetul fix şi bugetul flexibil.

CAP.4. EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII
4.1. Capital budgeting: conţinut, importanţă şi rol; 4.2. Metode de evaluare financiară a proiectelor de investiţii 4.3. Tehnici specifice de evaluare financiară a unor proiecte de investiţii: (investiţia în fond de rulment, investiţii ce se exclud reciproc, investiţii cu finanţare pe o perioadă nedeterminată de timp, investiţia cu valori abandonabile; investiţia cu risc major). 4.4. Inflaţia în evaluarea proiectelor de investiţii; 4.5. Tehnica de evaluare a riscului privind un portofoliu de proiecte de investiţii. 4.6. Capital rationing - conţinut şi tehnică;

2004. 11. Edit. 2006 5. Dragotă Victor. Ioan Aurel Giurgiu.-MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI BANCAR 2.. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.ASE Bucureşti. Deciziile bancare 1.Esenţa. Managementul financiar-contabil al organizaţiilor. CAP. 2007. Analiza economico-financiară.Partea a II-a .2006 Dorel Berceanu. Evaluarea întreprinderilor.1. Economică.4.. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Sistemul indicatorilor financiari selectivi. 2003 (vol 1 şi 2) 9.7. Editura Didactică şi Pedagogică R.5.. 2. David Stokes. Capacitatea firmei de mobilizare a resurselor de finanţare a proiectelor de investiţii.Managementul resurselor proprii.2.Băncile în economie. Ciocoiu Nadia Carmen. 3. Victor Dragotă Anamaria Ciobanu.Tipuri de structură organizatorică şi cultură organizaţională în bănci. Cristea Horia.4. Mirton Timişoara. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. FUNCŢIILE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR.1. Evaluarea prin prisma criteriilor financiare a performanţelor firmei. Ed. CAP..A.ESENŢA. ed 2-a Editura Economică Bucureşti. Investiţii. 13. Management financiar. Dragotă M.2006 15. Ion Stancu. Edit. Finanţe. Editura Universităţii de Vest Timişoara. 6 3. Bucureşti..2.2. 2002 10.Principiile şi tipologia plasamentelor bancare. Tipologia riscului bancar.. 7. 3. Ed. Alexandru Todea.Risoprint Cluj-Napoca. Edit Economică Bucureşti.5 . Costul şi structura capitalului societăţii comerciale. Economică Bucureşti.Managementul riscului în afaceri şi proiecte.3. Raportări financiare. Dalina Dumitrescu. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca.2006.Noile abordări ale managementului bancar în contextul globalizării. Cioban Anamaria. Leasing. CAP. 4. Heteş-Gavra Roxana. Depozitele clienţilor.2 . Heteş-Gavra Iosif. Obreja L..Managementul resurselor atrase. funcţiile şi rolul managementului bancar.2006 8. Achim Monica Violeta..ADMINISTRAREA RESURSELOR ŞI PLASAMENTELOR BANCARE. Acordul Basel 2.4.1.1. B. Capitalurile proprii ale băncii. Guvernanţa corporativă în bănci. 1. Utilizarea corelaţiilor Bibliografie selectivă 1. Alexandru Buglea.2009 Achim Monica Violeta. 3.Risoprint Cluj-Napoca.3. 1.Indicatorii de performanţă şi prudenţă bancară 2.-EVALUAREA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ŞI DE PIAŢĂ ALE FIRMEI 5. Dan Sichigea.. 3.Managementul altor resurse atrase de tip credit şi non-credit..Performanţa şi riscul în domeniul activităţii bancare. 2. 3.2002 14. 2004 12.Oana Berceanu. 1. ed 4-a. 5.2.MANAGEMENT BANCAR CAP 1. Management financiar pentru Start-Up. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii..3. Fundamente ale managementului financiar.. 2004 6.3. Editura Mirton Timişoara. Metode şi tehnici de utilizare a indicatorilor financiari relevanţi în activitatea de management financiar 5. Moldovan Nicoleta-Claudia..Edit. Florin Sebastian Duma.. Managementul micilor afaceri. Ed.2005.. Ioan Trenca.Portofoliul de plasamente al băncii comerciale .. Finanţarea firmei.Comportament financiar performant în bănci 2.4..Reconsiderări ale managementului performanţei şi riscului în bănci.3. 2005 Bătrâncea Ioan.

Ed 3-a.Mutaţii. Managementul financiar-contabil al riscurilor în activitatea bancară.Riscul global de creditare.. 13. 9. Titularul disciplinei.1. Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Recomandări ale Comitetului de la Basel.3. Economică. 2000. Cristi Spulbăr. Fundamente şi orientări. TRENCA 1.Riscul de lichiditate.4. 2008 18. Dănilă Nicolae.. Rotaru Constantin.. 5. 2006 16. Profit şi performanţe. strategii şi politici. Palfi Cristina Alexandrina. Editura Lumina Lex. evaluare. Management bancar. Găban Lucian. principii şi modalităţi de evaluare 4. Bucureşti. Ioan Bătrâncea (coord).4. 4.CAP.ADMINISTRAREA TREZORERIEI ÎN BĂNCI ŞI A RISCULUI DE LICHIDITATE 5. Ed 3-a.3. Bucureşti. Managementul riscului bancar. Retail banking. rezerve şi provizioane. 1999 2.A.ADMINISTRAREA RISCULUI DE CREDITARE ÎN BĂNCI 4. Soluţii în condiţii de criză. Silaş Călin George. Retail & Corporate banking.Protecţia băncii împotriva riscului de lichiditate. Managementul performanţei bancare.5. Ed. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. Editura Mirton Timişoara. Trenca Ioan. Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca. monitorizare. Bătrâncea Ioan (coord). CAP. garanţiile specifice.4. Factori determinanţi.performanţe. transferul riscului de credit la terţe persoane. 2007. Editura Economică.2. Brendea Cosmin – Riscul şi performanţa creditului bancar în România.1 test de verificare pe parcurs. Editura Coresi. Ed 2-a.Cerinţe prudenţiale. Trenca Ioan. 2000 4. Editura Expert Bucureşti 2004 7. Creditul bancar-sursă de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Dănilă Nicolae şi colaboratorii – Managementul lichidităţii bancare.. Bucureşti.Lichiditatea băncilor comerciale– principii .univ.strategii.2. Expert. 2002 6. Bibliografia selectivă Basno Cezar... 2001. Ed. . Dardac Nicolae. Bucureşti.. Metode şi tehnici bancare. Edit Risoprint Cluj-Napoca. 2006 10. Factori determinanţi Forme de manifestare. Editura Universitaria Craiova. Editura Economică.Riscul individual de creditare.1.Monitorizare Edit. evaluare. Expert. administrare.dr. Trenca Ioan. Obiective. 1999.Rolul şi funcţiile trezoreriei în băncile comerciale. Editura Aeternitas Alba Iulia. Evaluarea şi monitorizarea clientului creditat 4. R.. Transferuri bancare. ce deţine o pondere de 60% din nota finală. 2000 5. Dănilă Nicolae..Editura SITECH Craiova. Berea Aurel Octavian – Management bancar. Edit Risoprint Cluj-Napoca. 2001 3. Regulamentele şi normele BNR privind prudenţa şi performanţa băncilor comerciale (actualizate) MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR: .Riscul de credit. Bucureşti. 5. Opriţescu Marin (coord) Managementul riscurilor şi performanţelor bancare. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Prof. Editura Risoprint Cluj-Napoca. 5. Management bancar. 15. Niţu Ion. Ed. 12. Tehnica bancară. 2009 8. IOAN I. 2008 14. 2009 11. 2008 * * * Legislaţia bancară.Protecţia băncii împotriva riscului de creditare: limite de expunere. Coman Florin – Activitatea bancară. Riscuri bancare.. Stoica Maricica. 2007 17. cu o pondere de 40% şi un examen scris. Trenca Ioan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful