Sunteți pe pagina 1din 2

Exercițiu VECM

Pentru a testa existența unei corelații semnificative între prețul țițeiului și rata inflației, s-au folosit
date lunare, rezultatele fiind prezentate mai jos.

Vector Error Correction Estimates


Sample: 2001M01 2016M12
Included observations: 192
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

INFLATIE_SUA(-1) 1.000000

PRET_TITEI(-1) -0.066604
(0.02979)
[-2.23595]

C 2.004956

D(INFLATIE_S
Error Correction: UA) D(PRET_TITEI)

CointEq1 -0.039816 0.109896


(0.01350) (0.15563)
[-2.94881] [ 0.70613]

D(INFLATIE_SUA(-1)) 0.284017 -1.478433


(0.06919) (0.79753)
[ 4.10468] [-1.85375]

D(INFLATIE_SUA(-2)) 0.230280 -0.044462


(0.07004) (0.80733)
[ 3.28768] [-0.05507]

D(PRET_TITEI(-1)) 0.002082 0.369522


(0.00638) (0.07348)
[ 0.32657] [ 5.02869]

D(PRET_TITEI(-2)) 0.006186 0.087720


(0.00643) (0.07414)
[ 0.96162] [ 1.18313]

C -0.014135 0.058072
(0.03316) (0.38226)
[-0.42622] [ 0.15192]

a. Interpretați rezultatele obținute din punct de vedere al echilibrului dintre cele două variabile.
b. Scrieți modelul VECM asociat tabelului și cuantificați impactul prețului țițeiului asupra ratei
inflației
c. Descrieți cum reacționează inflația la un șoc din partea prețului țițeiului.