Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect la

Simularea
Proceselor
Economice
Profesor Coordonator : Prof. Univ. Dr.
Galupa Angela

Student: Draghici Diana Andreea


Cuprins
1. Descrierea problemei de simulare……………………………………………………………….2
2. Etape rezolvare…………………………………………………………………………………………….4
3. Pregatirea simulării și simularea propriu-zisă................................ ................5
4. Output EXCEL........... …………………………………………………………………………………..6
5. Bibliografie.... ........... ………………………………………………………………………………….9

1
1.Descrierea problemei de simulare
Simularea unor politici de înlocuire a echipamentelor

Firma Mega Image dorește să determine momentul înlocuirii unui echipament foarte
important pentru activitatea firmei. Costul înlocuirii echipamentului este de 500 u.m. Conducerea
firmei caracterizează starea echipamentului în funcție de venitul realizat zilnic.
Având în vedere faptul că reducerea performanțelor se produce treptat, în evoluția
echipamentelor se pot identifica mai multe „stări”, în funcție de performanțe și gradul de uzură.
Momentul trecerii de la o stare la alta nu poate fi cunoscut cu certitudine, dar poate fi definit cu
ajutorul probabilităților. În aceste condiții, metoda Monte Carlo poate fi utilizată pentru
simularea evoluției performanțelor utilajului și analiza unor politici de înlocuire a
echipamentelor.
În Tabel 1, sunt prezentate stările echipamentului definite pe baza veniturilor medii
zilnice, înregistrate la mai multe echipamente de același tip utilizate în trecut, când înlocuirea s-a
efectuat în starea 5.

Starea 1 2 3 4 5
echipamentului
Calificativ Foarte bună Bună Satisfăcătoare Sub medie Nesatisfăcătoare
Venit zilnic (u.m.) 500 400 360 300 200
Tabel 1.
Dacă, de exemplu, echipamentul se află în starea 3 - satisfăcătoare, venitul zilnic este de
180 u.m.
În Tabel 2 este prezentată matricea probabilităților de trecere de la o stare la starea
următoare, construită de specialiștii firmei, pe baza observațiilor efectuate asupra funcționării
echipamentului.

t / t+1 1 2 3 4 5
1 0,8 0,2 0 0 0
2 0 0,7 0,3 0 0
3 0 0 0,6 0,4 0
4 0 0 0 0,5 0,5
5 0 0 0 0 1
Tabel 2.

2
Firma dorește să utilizeze simularea pentru a analiza venitul net mediu zilnic, pentru
patru variante decizionale de înlocuire a echipamentului:
 Varianta 1: înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 2:
 Varianta 2: înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 3
 Varianta 3: înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 4
 Varianta 4: înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 5

3
2.Etape rezolvare

1. Obiectivul simulării constă în evaluarea variantelor decizionale referitoare la înlocuirea


echipamentului în conditiile evoluției probabiliste a stării echipamentului.
2. Criteriul de evaluare este venitul net mediu zilnic. Se va recomanda varianta cu cel mai mare
venit net mediu zilnic.

Pentru fiecare variantă decizională de înlocuire, venitul net mediu zilnic va fi calculat
astfel:
Se determină suma veniturilor zilnice generate prin 1000 de iterații de simulare;
Se determină numărul total de înlocuiri generate prin 1000 de iterații de simulare;
Se calculează costul total de înlocuire = (numărul total de înlocuiri) * 500 u.m.
Venitul net total = (Suma celor 1000 de venituri zilnice) – (Costul total de înlocuire)
Venitul net mediu zilnic = (Venitul net total)/ 1000

Simularea evoluției stării echipamentului se va realiza pe baza matricei probabilităților de


tranziție.
Pentru rezolvarea problemei, am folosit Microsoft Excel, iar pentru generarea valorilor
stărilor, am utilizat funcția VLOOKUP.

4
1. Pregătirea simulării și simularea propriu-zisă

Folosim metoda transformatei inverse pentru variabila aleatoare, și anume trecerea de la o


stare de funcționare la următoarea stare de funcționare.

starea starea probabilitatea de probabilitatea interval de


curenta urmatoare tranzitie cumulta numere aleatorare
1 0,8 0,8 [0;0,8)
1
2 0,2 1 [0,8;1]
2 0,7 0,7 [0;0,7]
2
3 0,3 1 [0,7;1)
3 0,6 0,6 [0;0,6]
3
4 0,4 1 [0,6;1)
4 0,5 0,5 [0;0,5]
4
5 0,5 1 [0,5;1)

Tabel 3.

În Excel am generat un șir de numere aleatoare de numere uniform distribuite pe


intervalul (0,1), folosind funcția RAND.
Simularea propriu-zisă am implementat-o în cadrul programului Excel.

5
2. Output-uri Excel

Figura 1. ”Date de intrare în Excel”

Figura 2. ”Date de ieșire în Excel, când varianta verificată este Varianta 2”

6
Datele obținute după 1000 de iterații de simulare sunt utilizate pentru a calcula suma
veniturilor zilnice, numărul total de înlocuiri, costul total de înlocuire, venitul net total, venitul
net mediu zilnic pentru înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 2.

SUM Nr cost venit


venit înlocuiri inlocuiri venit total mediu/zi
482600 174 87000 395600 395.6

Figura 3. ”Output Excel iterație Varianta 1”

Am folosit comenzile Data și Table, cu scopul de a se repeta automat cele 1000 de iterații
de simulare pentru obținerea a câte 100 de medii de selecție pentru venitul net zilnic
corespunzător celor 4 politici de înlocuire. Deci, în total, se realizează 1000 * 100 * 4 = 400 000
iterații de simulare.

7
Figura 4. ”Output Data Table Excel”

În urma acestei simulări, ajungem la concluzia că firma Mega Image ar trebui să aleagă
Varianta 2(înlocuirea echipamentului când ajunge în starea 3), adică varianta al cărui venit
mediu net/zi a ieșit cea mai mare în urma celor 400 000 de iterații.

8
3. Bibliografie

 http://ebook-dl.com/book/3542 (site ce cuprinde cartea ”Excel Bible” în care am căutat


anumite funcții pe care le-am utilizat în implementarea simulării)
 http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=83&idb
(carte SPE biblioteca digitală ASE)