Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Scopul procedurii
1.1. Prezenta procedura a fost definita in scopul
1.1.1. descrierii cerintelor pentru: analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor
clientilor), determinarea cauzelor neconformitatilor, evaluarea necesitatii de a
intreprinde ctinui pentru a se asigura ca neconfomritatile nu reapar, determinarea si
implementarea actiunii necesare, inregistrarea rezultatelor actiunii intreprinse,
analizarea eficacitatii actiunii corective intreprinse
descrierii cerintelor pentru: determinarea neconformitatilor potentiale si a cuzelor acestora,
evaluarea necesitatii de aciuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor, determinarea si
implementarea actiunii necesare, inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse si analizarea
eficacitatii actiunilor preventive intreprinse