Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul 1

Prezentarea firmei

Grupul a luat nastere in anul 1997, cand antreprenorul Alin Lazar, cu o vasta experienta
in domeniul instalatiilor, a infiintat compania cu capital integral
romanesc Ugalsim.Compania Ugalsim se numara astazi printre primii distribuitori de pe piata
echipamentelor COMAD din Romania. Dezvoltarea companiei a avut la baza strategia de a
asigura o gama completa de produse performante si servicii de inalta calitate. Firma are ca
obiect de activitate fabricarea de pinioni.
Specialistii departamentului tehnic asigura consultanta privind alegerea echipamentelor,
in functie de parametritehnico-functionali specifici fiecarei lucrari, cu aplicatii in atat in
domeniul industrial cat si in cel rezidential:

¨ gama completa de pinioni;


¨ proiectare si consultanta tehnica de specialitate;
¨ confectionare si montare pinionilor;
¨ punere in functiune si service in perioada de garantie si post garantie;
¨ obtinerea autorizatiilor de functionare si a verificarilor tehnice periodice.

Mai tarziu, prin infiintarea firmelor Ugalsim Aer cat si datorita profesionalismul de care
a dat dovada inca de la infiintarea primei companii, Grupul a devenit cel mai mare producator
roman de aparate de aer conditionat. Capacitatea anuala de productie a fabricii situate in Bucuresti
ajunge la 100.000 de pinioni

In timp, datorita dezvoltarii pietei interne transpusa prin explozia in domeniul constructiilor
si prin cresterea puterii de cumparare a consumatorilor, grupul si-a modificat structura de vanzari,
comercializand aproximativ 30% din productia anuala de pinioni in Romania.

Dupa 18 ani de dezvoltare, cele doua societati: Ugalsim si Ugalsim Aer, formeaza astazi
un grup puternic si competitiv in domeniul instalatiilor de pinioni.

Prezentarea proceselor organizatiei

Pentru implementarea unui sistem de management al calității, organizațiile trebuie să


identifice și să managerieze procesele care alcătuiesc sistemul lor de management al calității, așa
cum se specifică în standardul internațional ISO 9001:2008, punctul 4.1. Un sistem este alcătuit
din procese. Un proces este un ansamblu organizat de activități în interacțiune sau pași care se
desfășoară împreună, pentru a crea un rezultat (un produs sau un serviciu) cu valoare adăugată.
Un proces descrie cursul activităților în timp și desemnează o metodă de operare în producerea
unui rezultat specificat.
Modelul unui sistem de management al calității- SMC, bazat pe procese, este prezentat în
standardul SR EN ISO 9001:2008 și prevede că elementele de intrare (cerințele clienților), prin
intermediul managementului proceselor necesare sistemului de management al calității și al
interacțiunilor dintre ele sunt transformate în elemente de ieșire: rezultatele planificate ca
produse finale care să satisfacă cerințele clienților. Toate procesele sistemului de management al
calității sunt organizate în bucla PDCA (după inițialele din limba engleză Plan-Do-Check-Act)
care constituie principiul operațional al standardelor sistemelor de management al calității.
Identificarea și managementul sistematic al proceselor sistemului de management al calității,
determinarea interacțiunilor dintre aceste procese și determinarea intrărilor-ieșirilor multiple care
interconectează aceste procese constituie abordarea bazată pe procese a sistemului de
management al calității. O abordare bazată pe procese are semnificația succesiunii logice de
activități desfășurate pentru a atinge în mod eficient rezultatul dorit. Fiecare proces utilizează
resurse materiale, umane, financiare etc . pentru a transforma elementele de intrare în elemente
de ieșire, deci pentru a obține rezultatul dorit. Interacțiunile dintre procese creează un SMC unic,
integrat, bazat pe procese. Procesele sistemului de management al calității se întrepătrund cu
procesele celorlalte subsisteme de management din companie: managementul general,
managementul resurselor umane, managementul producției, managementul marketingului...
Abordarea bazată pe procese în proiectarea și implementarea sistemului de management al
calității are avantajul reprezentării clare a fluxurilor din organizație, care sunt implicate în lanțul
creării de plusvaloare. Abordarea ca procese s-a dovedit un instrument eficace și eficient nu
numai pentru a îmbunătăți sistemul de management al calității, ci și pentru a reprezenta
funcționarea unei organizații, ierarhia unităților sale funcționale.
Dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea eficacității sistemului de management al calității
sunt obținute mai eficient atunci când activitățile și resursele aferente sunt manageriate ca
procese. Aplicarea acestui principiu de management al calității -abordarea ca procese- implică
următoarele:
‫٭‬Definirea sistematică a activităților necesare pentru a obține rezultatul dorit;
‫٭‬Stabilirea responsabilităților pentru managerierea activităților principale;
‫٭‬Analizarea și măsurarea capabilității activităților principale;
‫٭‬Identificarea interfețelor activităților principale în cadrul și între funcțiunile organizației;
‫٭‬Evaluarea riscurilor, consecințelor și influențelor activităților asupra clienților, furnizorilor și
altor părți interesate.
La abordarea bazată pe procese este necesară evidențierea interacțiunii dintre procesele SMC, a
intrărilor și ieșirilor care leagă (combină) procesele individuale în cadrul sistemului de procese.
În mod tipic, ieșirile dintr-un proces sunt intrări pentru alte procese. Scopul general al sistemului
de procese este de a adăuga valoare prin planificarea și ținerea sub control a proceselor.
Sistemul de management al calității este proiectat ca un sistem de procese în interacțiune sau
corelate. Toate activitățile principale, referitoare la calitate ale companiei sunt definite ca procese
ale sistemului calității și pot fi grupate în următoarele categorii: determinarea cerințelor
clienților, responsabilitatea managementului, managementul resurselor, realizarea produsului,
măsurare, analiză și îmbunătățire.
In organizația S.C Ugalsim S.R.L se identifică 12 procese care formează un SMC complet:
 Procesul de management al calității;
 Procesul de management al resurselor;
 Procesul de training și conștientizare;
 Procesul de aprovizionare a produselor;
 Procesul de proiectare și dezvoltare;
 Procesul de management al producției;
 Procesul de furnizare a serviciului;