Sunteți pe pagina 1din 2

1.

NOTIUNI DE STATISTICA

Statistica are ca obiect studiul cantitativ al fenomenelor de masa cu scopul


cunoaşterii legităţilor lor de manifestare la nivelul întregului ansamblu.
Fenomenele de masă, spre deosebire de cele din natură, sunt fenomene complexe,
atipice si rezultă din acţiunea combinată şi repetată a unui mare număr de factori
de influenţă. Elemente specifice ce caracterizează fenomenele de masă sunt:
-esenţa lor se poate evidenţia doar dacă există un număr mare de cazuri individuale
-variabilitate
-fenomenele de masă sunt fenomene nedeterminate, de tip stochastic, produse în
condiţii de incertitudine
-forma individuală de manifestare este diferită. Legitatea lor de manifestare nu
poate fi cunoscută la nivelul fiecărui individ, ci se manifestă ca tendinţă la nivelul
ansamblului.
Abordarea statistică a fenomenelor de masă presupune trecerea de la datele
individuale numeroase, amorfe, la un sistem de indicatori specifici unui
ansamblu.
Activitatea de cercetare statistica presupune actiuni de :
-proiectare şi organizare,
-culegere de date,
-prelucrare a datelor
-analiza şi interpretarea datelor statistice.
Statistica nu formulează concluzii sigure , ci concluzii probabile în anumite limite
de incertitudine, pe care, de asemenea, le calculează.
Raţionamentul statistic premergător elaborării deciziilor implica în judecată
noţiunea de risc asumat.

1.1 NOŢIUNI FUNDAMENTALE ÎN STATISTICĂ

1. Colectivitatea statistică (sau populaţia statistică) desemnează totalitatea


elementelor de aceeaşi natură supuse studiului statistic (persoane, obiecte,
evenimente, agenţi economici, idei sau opinii,etc). Colectivitatea este dificil de
delimitat. Colectivităţile pot fi private static (exprimă o stare) sau dinamic (proces,
devenire).
2. Unităţile colectivităţii sunt subiectele logice ale informaţiei statistice, asupra lor
efectuându-se nemijlocit observarea.
Pot fi simple (angajat, persoana fizică) sau complexe (familie, gospodărie).
3. Caracteristica (variabila) statistică desemnează însuşirea, proprietatea, trăsătura
comună a unităţilor unei colectivităţi statistice, pentru care se fac înregistrări în
programul statistic (vârsta, cifra de afaceri, greutatea, etc).
Valorile înregistrate de o caracteristică la unităţile colectivităţii statistice se numesc
variante.