Sunteți pe pagina 1din 1

I RPP, Grupa ____

TS10: Prezentaţi comparativ două campanii de CSR


Notă: Campaniile de CSR trebuie să fi fost derulate de două companii diferite, din ramuri de activitate diferirte.
Numele şi prenumele studentului/-ei: ______________________________________________

1. Numele companiei

2. Ramura de activitate în care activează compania

3. Numele campaniei de CSR

4. Tipul campaniei de CSR

5. Stakeholderii vizaţi de campania de CSR

6. Perioada desfăşurării campaniei de CSR

7. Prezentarea campaniei de CSR

8. Acoperirea mediatică a campaniei de CSR

9. Rezultate raportate la sfârşitul campaniei de CSR

10. Comentarii/ Beneficii aduse companiei de campania de CSR


1