Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: MENSAJERO SRL Client: Daniela Nes

Reg. com.: J17/548/2010


FACTURA CIF:
CIF:RO27039991 Adresa: Str. Ion Creangă, Nr.25,
Adresa: Str. Gheorghe Doja 12, Galati, Seria MENS nr. 012189 Murfatlar (Basarabi)
Jud. Galati Data (zi/luna/an): 18/09/2019 Judet: Constanta
IBAN (RON): RO55BTRLRONCRT0252162001 Cota TVA: 19%
Banca: BANCA TRANSILVANIA
IBAN (RON): RO06TREZ3065069XXX015561
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN (BGN): RO59BACX0000001708753001
Banca: UNICREDIT BANK SA
IBAN (EUR): RO05BTRLEURCRT0252162001
Banca: BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0752542543
Email: office@pcfrog.ro
Capital social: 200

Pret unitar Valoarea


Valoarea
Nr. crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cant. (fara TVA) TVA
-Lei-
-Lei- -Lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
(C11CG87401) Multifunctional Inkjet Color Epson
1 buc 2 593.27 1186.54 225.44
L3110 CISS, A4

Ramburs
Intocmit de: Dima Ionel
CNP: 1910506174574 Total 1186.54 225.44
Numele delegatului: UrgentCargus
B.I/C.I: -
Mijloc transport: - Total plata 1411.98
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ....................ora.........
Semnaturile: Semnatura de primire:

Termen plata: 15 zile


Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015 Generata cu SmartBill www.smartbill.ro