Sunteți pe pagina 1din 2

Exemplu interesant

Clasa: Clasa pregătitoare


Tema: Numerele cuprinse între 0-20 (competența matematică)
Alte competențe cheie vizate:
 Comunicare în limba maternă:

-rostirea și pronunțarea corectă a numerelor cuprinse în intervalul 0-20 sub forma


jocului: „Spune-mi pe nume”, utilizând suport vizual;
-alegerea numărului corespunzător ghidându-se după rostirea cuvântului
respectiv: „Alege-l pe....”;
-scrierea numerelor cuprinse în intervalul 0-20 după dictare pe fișe, după dictare
folosind diverse culori: „Scrieți 15 albastru...”;
 Competența digitală:

-participarea la jocuri de numărare, utilizând mouse-ul și tastatura PC-ului sub


îndrumarea cadrului didactic de pe site-ul matematicadistractiva.net
 A învăța să-nveți:

-utilizarea obiectelor diverse din penarul propriu pentru a reda mulțimea


corespunzătoare fiecărui număr din intervalul 0-20;
-folosirea planșelor matematice din decorul clasei pentru observarea poziției
fiecărui număr în șirul matematic precum și scrierea fiecăruia.
 Sensibilizare și exprimare culturală:

-Dansul numerelor. Se poate realiza cu 20 de elevi. Dacă sunt mai mulți, fie cei
rămași pot conduce dansul pe rând, fie se grupează astfel încât fiecare elev să
participe cel puțin o dată sau de 2 ori. Se alege melodia unei hore
(https://www.youtube.com/watch?v=G4jeX0qHxH8), iar elevii se așază în cerc având
prins un număr pe piept. Încep să se învârtă, iar atunci când învățătorul spune:
„Hop! Hop! Hop!/ Numerele pare la mijloc!”, cei care au numere pare pe piept vor
intra în cerc și se vor prinde de mâini. Când învățătorul va spune: „Hop! Hop!
Hop!/ Numerele pare trec la loc!” elevii vor trece la loc. Se continuă cu numerele
impare în același mod.
-colorarea utilizând codul culorilor planșe din povestea „Prâslea cel voinic și
merele de aur” (resursă twinkl).