Sunteți pe pagina 1din 1

OFERTA DE OPȚIONALE

CLASA A IV-A:
Pentru a realiza oferta de opțional la clasa a IV-a am parcurs următoarele etape:
1. Am elaborat un chestionar, (variante de răspuns) pe care l-am aplicat elevilor;
2. În același timp am realizat și un chestionar pentru părinți pentru a vedea
necesitatea studierii unei discipline opționale;
3. Am centralizat răspunsurile pentru a stabili ariile de interes în funcție de
preferințele atât ale părinților cât și ale elevilor;
4. Ținând cont de analiza nevoilor și a oportunităților identificate, de alegerile
exprimate, dar în aceeași măsură urmărind dezvoltarea competențelor cheie prin
diverse activități didactice și în concordanță cu profilul de formare al
absolventului de clasa a IV-a, am propus următoarele oferte de opționale:
a. Cum funcționează lucrurile?
b. Călători prin Dobrogea
5. Am depus ofertele la Comisia de Curriculum a unității de învățământ;
6. Am organizat ședința cu părinții în care am prezentat ofertele de opțional: nota
de prezentare (cu ce contribuie la dezvoltarea elevului, la satisfacerea nevoilor
de cunoaștere ale acestuia), competențele generale, competențele specifice
și activitățile de învățare, conținuturile disciplinei. După prezentarea ofertelor
părinții au completat și semnat cererile și fișele pentru opțiuni.
7. Am centralizat opțiunile și am observat că opționalul care a avut cele mai multe
cereri a fost: „Cum funcționează lucrurile?”, deoarece contribuie prin conținuturile
și activitățile propuse la dezvoltarea celor opt competențe cheie.

CLASA PREGĂTITOARE:
La clasa pregătitoare se poate aplica un chestionar pentru opțional în prima
ședință cu părinții după ce este conturat profilul absolventului de clasa a IV-a.
În a doua ședință cu părinții se poate face ofertarea opționalului (în cazul în care
părinții doresc acest lucru).
Exemple de oferte:
a. În lumea lui TIC
b. Cântec și mișcare/Armonie și culoare.