Sunteți pe pagina 1din 2

Profilul absolventului de clase primare

La clasa pregătitoare prima ședință este cea în care părinții fac cunoștință cu
învățătorul clasei, dar și cu ceilalți.
Pentru această întâlnire aș organiza următoarele activități:
1) „Să facem cunoștință!”
a. Prezentarea mea ca învățător (câteva date despre mine legate de studii,
experiență în domeniu);
b. Prezentarea părinților și a propriului copil/copii;
2) „Comoara din ghiozdan”
Îi invit pe părinți să noteze pe foi de postit-uri cele mai importante calități ale copilului
lor. Apoi acestea vor fi lipite pe un ghiozdan desenat pe o planșă lipită de tablă. Voi citi
cu voce tare fiecare bilețel și voi concluziona că toate aceste calități vor contribui în
mare măsură la formarea competențelor pentru nivelul primar care sunt rezultate ale
învățării și mai precis cunoștințe, abilități și atitudini.
3) După această activitate voi prezenta profilul absolventului de clase primare în
modul următor:
a. Fiecare părinte va primi un puzzle format din 8 piese (mărimea unei coli A4)
pe care trebuie să-l asambleze obținând astfel un copil.
b. Din aceleași piese de puzzle dar mai mari, și eu voi construi treptat silueta
copilului exact lângă ghiozdanul cu postit-uri. Fiecare piesă va avea notată
sub forma unui simbol specific câte o competență cheie. Exemplu:
competența de comunicare în limba maternă – o carte și un stilou,
competența digitală – un computer etc.
Pe măsură ce adaug fiecare piesă prezint competența respectivă subliniind mai
multe aspecte. Astfel:
a. Comunicare în limba maternă: identificarea mesajelor orale și scrise, exprimarea
gândurilor, părerilor, exersarea unor interacțiuni în diverse situații familiale și
sociale;
b. Comunicare în limbi străine: Redarea într-o limbă străină a unor mesaje,
informații, emoții, păreri, manifestarea interesului cunoașterea diversității
culturale;
c. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii: Utilizarea
noțiunilor matematice pentru rezolvarea unor probleme din situații familiare;
explorarea mediului înconjurător prin utilizarea unor metode și instrumente de
investigare precum și descoperirea unor principii simple de funcționare a
lucrurilor;
d. A învăța să înveți: Utilizarea unor tehnici, metode, dar și a unor resurse
recomandate pentru a învăța, pentru a obține diverse informații utile;
e. Competențe sociale și civice: Punerea în practică a normelor elementare de
comportament civic atât în colectivitate cât și în afara acesteia;
f. Spirit de inițiativă și antreprenoriat: Participarea activă și responsabilă la activități
sau proiecte bazate pe colaborare, angajament și inițiativă;
g. Sensibilizare și exprimare culturală: Explorarea și dezvoltarea aptitudinilor
artistice și valorificarea acestora în proiecte culturale organizate în școală sau
comunitatea locală.
După ce termin această prezentare voi concluziona cu faptul că elevii au
nevoie de aceste competențe pentru a se adapta mai ușor în următoarea etapă
de școlaritate. De asemenea voi sublinia importanța parteneriatului între școală-
părinți, implicarea acestora în activitățile desfășurate împreună cu copiii. Voi
continua cu prezentarea altor informații legate de clasa pregătitoare.