Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC-REPERE DE REALIZARE

Programa școlară este instrumentul de lucru după care îmi organizez activitatea
la clasă. În fiecare an școlar pentru proiectarea demersului didactic am procedat astfel:

I.Am lecturat programa școlară pentru anul de studiu în curs astfel încât să pot
înțelege logica și structura internă a acesteia din punct de vedere al relaționării între
competențele generale, competențele specifice și exemplele de activități de învățare.
Pentru a asigura un parcurs didactic adecvat colectivului de elevi pe care-l conduc am
selectat și stabilit și alte activități de învățare în strânsă legătură cu specificul
disciplinei și particularitățile de vârstă le elevilor precum și de aspectele concrete de
individualizare a învățării.

II.Apoi am identificat unitățile de învățare pentru anul școlar respectiv, stabilind


pentru fiecare o temă originală sau inspirată din manuale, urmărind anumite
competențe specifice, dar și perioadele de timp alocate acestora.

III.Odată stabilite unitățile de învățare am realizat planificarea calendaristică


anuală ținând cont de structura anului școlar aprobată prin ordin de ministru, un
document proiectiv care mi-a permis asocierea competențelor specifice și a
conținuturilor corespunzătoare, succesiunea acestora, alocându-le numărul de ore și
săptămâni, împărțindu-le pe semestre. Am organizat-o sub forma unui tabel cu
următoarele rubrici: unități de învățare, competențe specifice, conținuturi, nr. ore,
săptămâna, observații.

IV.În realizarea proiectării fiecărei unități de învățare am urmat etapele


următoare:

 Am identificat competențele (în ce scop?);

 Am selectat conținuturile (ce voi face?);

 Am stabilit activitățile de învățare (cum voi face?);

 Am identificat resursele (cu ce voi face?);


 Am ales modalitățile de evaluare (cât s-a realizat?).

Tabelul unei proiectării unității de învățare conține următoarele repere: conținuturi,


competențe specifice, activități de învățare, resurse, evaluare.

o Conținuturi – am trecut detalieri de conținut necesare în explicitarea unor


parcursuri de învățare;

o Competențe specifice – simbolurile competențelor specifice din programa


școlară;

o Activitățile de învățare – am ales din exemplele din programa școlară, dar


am adăugat și altele adecvate pentru atingerea obiectivelor;

o Resurse – am precizat timpul, locul, formele de organizare a clasei,


materiale didactice, surse web;

o Evaluare – modalități și instrumente de evaluare

În acest mod îmi oferă o imagine de ansamblu asupra temei, dar și asupra fiecărei
ore de curs, deoarece fiecare lecție am delimitat-o printr-o linie orizontală pentru a
urmări mai ușor reperele de mai sus.

De asemenea am posibilitatea de a integra lecțiile în diverse secvențe ale unității


de învățare, parcursul acestora poate fi realizat diferențiat și în raport cu ritmul de
învățare pe care îl au elevii. De aceea proiectele unităților de învățare le completez
ritmic astfel încât să reflecte corect realitatea.

Învățarea capătă un plus de coerență chiar prin modalitatea de proiectare pe


termen mediu și lung.