Sunteți pe pagina 1din 4

Ecuatii Matriceale

1. Să se rezolve ecuaţia matriceală

.
2. Să se determine x, y ∊ R pentru care are loc :

.
3. Să se rezolve ecuaţia matriceală

.
4. Să se rezolve ecuaţia matriceală

5. Să se rezolve ecuaţia

6. Fie A = si B = . Determinati x şi y astfel incit AB = BA.

7. Fie B = .Determinati x şi y astfel ȋncât B2 + B =

8. Fie A = . Determinaţi x şi y astfel ȋncât A + At = .

9. Sa se determine X ∊ M2(R) astfel ȋncât X2 = .


10. Fie

Rezolvaţi ecuaţia: Tr(A) = 0.


11. Determinaţi numerele reale: x, y, z şi t dacă: .
12. Determinaţi numerele reale a, b, x, y pentru care are loc egalitatea:

= .

13. Fie matricele A = şi B = . Să se determine x, y, z ∊ R astfel ȋncât AB = I2.

14. Fie A = . Sa se determine X∊M3(R) astfel ȋncât să avem: XA = AX şi X2 =X tX = I3.

15. Să se determine matricea M2(R) astfel încât A2 – 4A + 3I2 = O2.

16. Se consideră matricea , unde x ∊ R

a. Să se verifice egalitatea .

b. Să se determine numărul real x astfel încât .

17. Determină matricea dacă:


18. Să se determine numerele reale: x, y, z, t, astfel încât să aibă loc egalităţile:

a. =
b. =I3

c. = .

19. Determinaţi matricea X∊M2,3(R), astfel încât: i + 5X = 2i .

20. Aflaţi matricea X∊M3 (R), care verifică egalitatea: + .X = .


21. Să se determine x, y, z, t astfel încât:

a. = I3

b. = .

22. Să se determine x, y, z ∊R, astfel încât următoarele matrice, să fie egale cu I3

a.

b. .
23. Donsiderăm matricele : A = ;B= ;C= ; Să se rezolve ecuaţiile
matriceale:

a. 2( X – A + B) = 3( X + 2 B – 3C)

b. 3(X + B – C ) = - 2(X – 3B + 5A).

24. Determinaţi X∊M3,4(Z), pentru care:

-2X+3 =4 .

24. Determinaţi x, y ∊R, astfel încât: = .