Sunteți pe pagina 1din 2

Sumar executiv

Proiectul se numeşte „Restaurarea Casinoului din Constanța”, având durata de 2


ani (24 luni).
Programul în care se înscrie proiectul: PROGRAMUL OPERAȚIONAL
REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului; Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe .
Scopul proiectului constă în restaurarea Cazinoului din Constanța, obiectiv de
patrimoniu național, precum și transformarea lui într-o unitate multidisciplinară formată
din muzeu interactiv 3D, restaurant şi casino.
Stadiul actual al problematicii proiectului: Cazinoul din Constanţa se află în
stare avansată de degradare după ce în ultimii ani a fost pasat între autorităţi în încercarea
de a se găsi soluţii pentru reabilitare pe plan naţional.
Obiectiv general: restaurarea și consolidarea cazinoului din Constanța într-un
complex format din muzeu interactiv, restaurant şi casino, readucând această locație în
atenția turiștilor și a locuitorilor.
Obiective specifice: modificarea casinoului astfel: parter-muzeu interactiv; nivelul
I-restaurant; nivelul II-casino; creșterea numărului de vizitatori pe zi (100/zi); generarea a
100 de locuri de muncă; creșterea numărului de încasări la bugetul primăriei cu 30% față
de stadiul actual.
Activități principale desfășurate în cadrul proiectului: cercetarea proiectului,
renovarea clădirii, angajarea personalului, promovarea proiectului.
Beneficiari și utilizatori ai rezultatelor proiectului: locuitorii orașului
Constanța, turiști care vizitează orașul.
Impactul şi eficienţa economică evaluabile ale proiectului: creșterea numărului
de încasări la buget cu 30% față de stadiul actual; crearea a 100 locuri de muncă.
Impactul ecologic: Construcția și funcționarea clădirii nu afectează mediul
înconjurător.
Costurile estimate: Proiectul este finanţat în proporţie de 95% şi cofinanţat 5%, iar
costurile totale sunt de 22.500.000 RON.