Sunteți pe pagina 1din 2

Tarifele de transport, servicii sistem și distribuție

Valabile începând cu 1 Iulie 2019

Valoare*
Zona Denumire tarif Legislaţie
[lei/MWh]
Tarif mediu de introducere in reţea
1,18
TG mediu naţional
Tarif zonal pentru extragerea de Ordinul ANRE nr. 81/2019 pentru aprobarea tarifelor
energie electrica din reţea TL 16,52 de transport
Banat specific zonei
Servicii sistem 14,89
Tarif distribuţie IT 16,61 Ordinul ANRE nr. 75/2019 pentru
Tarif distribuţie MT 35,56 aprobarea tarifelor specifice de distribuţie a energiei
Tarif distribuţie JT 107,45 electrice pentru S.C. E-Distribuţie Banat S.A.
Tarif mediu de introducere in reţea
1,18
TG mediu naţional
Tarif zonal pentru extragerea de Ordinul ANRE nr. 81/2019 pentru aprobarea tarifelor
energie electrica din reţea TL 16,52 de transport
Muntenia specific zonei
Sud Servicii sistem 14,89
Tarif distribuţie IT 9,73 Ordinul ANRE nr. 77/2019 pentru aprobarea tarifelor
Tarif distribuţie MT 29,82 specifice de distribuţie a energiei electrice pentru S.C.
Tarif distribuţie JT 112,00 E-Distribuţie Muntenia S.A.
Tarif mediu de introducere in reţea
1,18
TG mediu naţional
Tarif zonal pentru extragerea de Ordinul ANRE nr. 81/2019 pentru aprobarea tarifelor
energie electrica din reţea TL 16,52 de transport
Dobrogea specific zonei
Servicii sistem 14,89
Tarif distribuţie IT 19,09 Ordinul ANRE nr. 76/2019 pentru aprobarea tarifelor
Tarif distribuţie MT 38,18 specifice de distribuţie a energiei electrice pentru S.C.
Tarif distribuţie JT 126,41 E-Distribuţie Dobrogea S.A
Tarif mediu de introducere in reţea
1,18
TG mediu naţional
Tarif zonal pentru extragerea de Ordinul ANRE nr. 81/2019 pentru aprobarea tarifelor
energie electrica din reţea TL 16,52 de transport
Moldova specific zonei
Servicii sistem 14,89
Tarif distribuţie IT 18,67 Ordinul ANRE nr. 74/2019 pentru aprobarea tarifelor
Tarif distribuţie MT 40,45 specifice de distribuţie a energiei electrice pentru
Tarif distribuţie JT 127,20 Societatea Delgaz Grid S.A.
Tarif mediu de introducere in reţea
1,18
TG mediu naţional
Tarif zonal pentru extragerea de Ordinul ANRE nr. 81/2019 pentru aprobarea tarifelor
energie electrica din reţea TL 16,52 de transport
Muntenia specific zonei
Nord Servicii sistem 14,89
Tarif distribuţie IT 15,93 Ordinul ANRE nr. 78/2019 pentru aprobarea tarifelor
Tarif distribuţie MT 34,65 specifice de distribuţie pentru Societatea de Distribuţie
Tarif distribuţie JT 119,58 a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A
Tarif mediu de introducere in reţea
1,18
TG mediu naţional
Tarif zonal pentru extragerea de Ordinul ANRE nr. 81/2019 pentru aprobarea tarifelor
energie electrica din reţea TL 16,52 de transport
Oltenia specific zonei
Servicii sistem 14,89
Tarif distribuţie IT 23,42 Ordinul ANRE nr. 73/2019 pentru aprobarea tarifelor
Tarif distribuţie MT 44,48 specifice de distribuţie a energiei electrice pentru
Tarif distribuţie JT 114,30 Societatea Distributie Energie Oltenia S.A.
Tarif mediu de introducere in reţea
1,18
TG mediu naţional
Tarif zonal pentru extragerea de Ordinul ANRE nr. 81/2019 pentru aprobarea tarifelor
energie electrica din reţea TL 16,52 de transport
Transilvania specific zonei
Sud Servicii sistem 14,89
Tarif distribuţie IT 21,21 Ordinul ANRE nr. 80/2019 pentru aprobarea tarifelor
Tarif distribuţie MT 41,67 specifice de distribuţie pentru Societatea de
Tarif distribuţie JT 104,84 Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud, S.A.
Tarif mediu de introducere in reţea
1,18
TG mediu naţional
Tarif zonal pentru extragerea de Ordinul ANRE nr. 81/2019 pentru aprobarea tarifelor
energie electrica din reţea TL 16,52 de transport
Transilvania specific zonei
Nord Servicii sistem 14,89
Tarif distribuţie IT 19,03 Ordinul ANRE nr. 79/2019 pentru aprobarea tarifelor
Tarif distribuţie MT 43,85 specifice de distribuţie pentru Societatea de
Tarif distribuţie JT 103,39 Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

*Tarifele nu conțin taxa pe valoare adaugată.

Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor
specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice din tabelul de mai sus, în funcţie de nivelul de
tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar,
de cele ale clientului final.

S-ar putea să vă placă și