Sunteți pe pagina 1din 3

Turismul este principalul domeniu către care severinenii îşi canalizează aşteptările

(54,4%). Ei consideră că existenţa unei multitudini de atracţii turistice poate regenera o


economie locală puternică bazată pe oferta turistică diversă (primele trei atracţii sunt locul 1
Dunărea, locul 2 Parcul Natural Porţile de Fier şilocul 3Cetatea Medievală a Severinului;
există şi alte atracţii turistice considerate importante de către severineni precum: Castrul
Roman, Podul lui Traian, Cazanele Dunării şi muzeele). În percepţialor,motivele pentru care
numărul turiştilor care vizitează municipiul este încă redus sunt promovarea insuficientă a
obiectivelor turistice din judeţ (43,2%), infrastructura de transport slab dezvoltată (37,1%)
şi calitatea slabă a serviciilor turistice oferite de unităţile turistice(19,7%) .

Economie locală
Consfinţind Dunărea ca principală resursă a teritoriului, populaţia percepe acest potenţial ca
fiind în cea mai mare parte nevalorificat. Domeniile vizate ca fiind insuficient exploatate sunt
turismul (poate fi susţinut de obiective precum Castrul Roman, Podul lui Traian, Cazanele
Dunării, Parcul Natural Porţile de Fier, Muzeul de Artă şi Muzeul Porţile de Fier) şi domeniul
transportului fluvial (atât cel de pasageri cât şi cel comercial), domeniu conex turismului.
Principala preocupare o reprezintă lipsa locurilor de muncă, aceasta fiind considerată cea mai
importantă problemă a municipiului. Percepţia populaţiei este că această problemă este
cauzată de lipsa de investiţii care să valorifice forţa de muncă calificată în anumite
specializări specifice activităţii navale (ingineri, maiştri), dar şi de calificarea inadaptată a
forţei de muncă la necesităţile pieţei (spre exemplu calitatea serviciilor de turism influenţată
de calitatea calificării forţei de muncă este o cauză a aportului redus al acestui sector).

Definirea teritoriului
Cadrul natural
Drobeta Turnu-Severin este municipiul şi reşedinţa judeţului Mehedinţi în actuala organizare
administrativ-teritorială. Coordonatele geografice ale centrului municipiului în proiecţia
WGS 84 (World Geodetic System) sunt de 44.6319 latitudine nordică şi 22.6561 longitudine
estică. Drobeta Turnu Severin are 111.580 locuitori conform INS, 92.671 locuitori conform
Recensământului 2011 și este situat pe malul stâng al Dunării, având o poziționare excelentă
controlând principala rută fluvială și una dintre cele mai importante căi comerciale ce leagă
Europa Centrală de Peninsula Balcanică.
Planul oraşului este un dreptunghi cu latura mare de la est spre vest, dispus pe un platou
înclinat uşor, de la nord spre sud. În punctul cel mai înalt din oraş, altitudinea es
te de 104 metri, iar punctul cel mai jos se află situat lângă gară, unde altitudinea este de 48,75
metri, faţă de nivelul mării. Acest platou uşor înclinat spre Dunăre a permis atât scurgerea
rapidă a apei de ploaie şi realizarea unei bune canalizări, cât şi o sistematizare ordonată şi
estetică a oraşului, cu străzi largi şi drepte ce se intersectează în unghi de 90 de grade.
Terasa pe care este aşezat oraşul coboară abrupt spre Dunăre, în dreptul clădirii Tribunalului
şi mai blând pe direcţia portului şi agării, ceea ce de-a lungul anilor a ferit localitatea de
inundaţii.
Numeroasele izvoare de la poalele terasei au fost amenajate într-o frumoasă salbă de fântâni,
ce dau o notă specifică oraşului, cum tot specific pentru Severin rămâne Parcul Rozelor, cu
sute de soiuri de arbori şi trandafiri, înfloriţi pe zeci de hectare.Numai Parcul Rozelor se
întinde pe o suprafață de 12 ha, apoi Gradina "General Dragalina" (cu Cetatea Severinului) şi
parcul complexului arheologic Drobeta, toate trei etalându-se pe taluzul terasei Dunării, cu
elegante alei şi arbuști, cu rânduri de castani de-a lungul bulevardului Carol I. Parcul central
(stil englezesc) cu monumente, fântâna arteziana, ecleraj. În partea nordică a oraşului se
întinde pe 13 ha Parcul natural Crihala,iar în partea vestică, intrarea în oraş este agrementată
de un parc cu bazine de apă, arbori şi alei.
De asemenea, arbori de origine mediteraneană, precum: smochinul, migdalul, castanul
comestibil sunt caracteristice zonei. Condiţiile naturale au determinat existenţa unei vegetaţii
bogate, variate şi, în acelaşi timp, cu aspecte ce o deosebesc relativ mult de cea din alte
regiuni ale ţării.
Severinul este înconjurat de o centură de dealuri: dealul Vărănic, la nord-vest, dealul Curile,
dealul Gârdanul şi dealul Balota, spre est. Acesta din urmă, înalt de 368 de metri, situat la 18
km de Severin, domină întreaga depresiune a Topolniţei. La sud, oraşul este scăldat de apele
Dunării.Aşezarea şi clima au făcut ca aici apele Dunării să se liniştească, permiţând vaselor
sa poataierna, ceea ce a determinat apariţia portului şi a oraşului modern Turnu Severin.
Datorită construcţiei barajului de la Ostrovul Mare (Porţile de Fier II), în dreptul Severinului,
Dunărea s-a transformat într-un lac de acumulare în care apa curge imperceptibil.
Subsolul Severinului conţine granit, gresie, piatră de var şi serpentină. La intrarea în Schela
Cladovei există izvoare de ape minerale sulfuroase.
Teritoriul pe care este aşezat astăzi oraşul a fost o câmpie cu pâlcuri de păduri de stejari, din
care s-a păstrat o suprafaţă mică, în nord de numai 12 hectare, actuala pădure Crihala.
În amonte Dunărea leagă Severinul de Belgrad, de Budapesta şi de Viena, iar în aval, spre
Marea Neagră, Severinul are deschisă fereastra spre orizonturile sud-vestice.Aşezat la
intersecţia căilor de comunicaţie de însemnătate continentală, Severinul, denumit de
un ziar local “dar al Dunării”, s-a aflat în permanent contact cu diferite culturi, civilizaţii şi
interese dintre cele mai variate, care i-au influenţat dezvoltarea.
Drobeta Turnu Severin, este în primul rând un oraş cu vocaţie de gazdă, cu o istorie
impresionanta, deosebit de atractiv şi interesant deopotrivă pentru turism, evenimente,
afaceri, sau studii

Clima
Clima municipiului Drobeta Turnu Severin se caracterizează prin influenţe submediteraneene
care se suprapun pe fondul climatului temperat-continental.
În timpul anului, dar mai ales iarna au loc invazii de mase de aer umede și calde de origine
mediteraneană și oceanica. Iernile sunt mai calde, cu cantităţi mari de precipitaţii lichide sau
sub formă de lapoviţă, cu ninsori şi fenomene de îngheţ mai puţin frecvente şi intense, cu
vânturi predominante din sectorul vestic şi nord–estic pe orientarea generală a văii Dunării şi
culoarului depresionar Drobeta Turnu Severin –Comăneşti.
Verile sunt, în general, călduroase, uneori cu temperaturi de peste 38 OC, ca urmare a invaziei
de aer fierbinte tropical. În Drobeta Turnu Severin au fost înregistrată, în anul 1904, durata
maximă a intervalului cu zile tropicale din luna iulie din România. În acel an au fost
înregistrate temperaturi de peste 30OC în 24 de zile ale lunii iulie. Sursa: ANM
Temperatura aerului în municipiu înregistrează valori dintre cele mai mari din ţară.
Media anuală a temperaturii aerului este de 11,7o C. Temperaturile maxime absolute
înregistrate în lunile iulie şi august au fost de 40,9o C, respectiv 42,3oC, iar minima absolută a
fost de -26,6oC, în luna februarie. Temperatura medie lunară a lunii ianuarie este -1oC,
ianuarie fiind singura lună din an cu temperatură medie negativă. Temperatura medie a lunii
iulie este de 23oC.
Influenţa climatului submediteranean se face simţită şi în ceea ce priveşte regimul
precipitaţiilor. Precipitaţiile sunt mai bogate, menţinându-se ridicate şi în perioada caldă a
anului astfel încât raportul dintre sumele semestriale de precipitaţii (din perioada rece şi cea
caldă a anului) este aproape 1/1. Media anuală a cantităţii de precipitaţii este de 674,7 mm.
În cursul unui an se întâlnesc două maxime de precipitaţii: primul la sfârşitul primăverii şi
începutul verii iar cel de-al doilea la sfârşitul toamnei şi începutul iernii. Conform ANM, în
perioada 1961-1990, cantitatea lunară medie de precipitaţii a lunii mai a fost de 77,6 mm, iar
a lunii decembrie de 65,3 mm.
Durata medie a intervalului fără îngheţ este de 220 zile.
Resursele subsolului
În zonă au o largă extindere depozitele sedimentare de vârstă mezozoică, multe dintre ele
fiind formate din roci calcaroase ce dau un peisaj carstic deosebit.
Resursele zonei în care se încadrează cele din subsolul Severinului conţin granit, gresie,piatră
de var, marmură şi serpentină. La intrarea în Schela Cladovei se găsesc izvoare de ape
minerale sulfuroase cu caracter curativ.
În zona Bahna există zăcăminte de cărbune brun, iar în apropierea municipiului, în partea
nord-estică, există rezerve de lignit exploatate de Mina Husnicioara.

Profilul spațial și funcțional


Municipiul Drobeta Turnu Severin este situat pe malul stâng al Dunării, având o poziționare
excelentă controlând principala rută fluvială și una dintre cele mai importante căi comerciale
ce leagă Europa Centrală de Peninsula Balcanică.
Orașul este situat pe malul stâng al Dunării, la ieșirea fluviului din defileu, în depresiunea
subcarpatică a Topolniței, pe drumul european E70, la 220km sud-est de Timișoara, 113
km vest de Craiovași 353km vest de București. Planul oraşului este un dreptunghi cu latura
mare de la est spre vest, dispus pe un platou înclinat uşor, de la nord spre sud. În punctul cel
mai înalt din oraş, altitudinea este de 104 metri, iar punctul cel mai jos se află situat lângă
gară, unde altitudinea este de 48,75 metri, faţă de nivelul mării. Acest platou uşor înclinat
spre Dunăre a permis atât scurgerea rapidă a apei de ploaie şi realizarea unei bune
canalizări, cât şi o sistematizare ordonată şi estetică a oraşului, cu străzi largi şi drepte ce se
intersectează în unghi de 90 de grade.Deşi este situat într-o zonă periferică, municipiul
Drobeta Turnu Severin se poziţionează ca o intersecţie europeană, având acces la magistrale
importante naţionale şi europene de transport rutier, feroviar şi fluvial, fiind amplasat pe
teritoriul coridoarelor europene Rin -Dunăre şi Orient -Mediterana de Est.
Accesul rutier în municipiu se realizează pe rutele:
•DN 6 (E70) pe direcţia Craiova -Timişoara, cu legătură în localitatea Şimian cu DN 56A
spre Vânju Mare -Calafat -Bulgaria şi cu E771 peste Barajul Porţile de Fier, din Gura Văii
spre Belgrad;
•DN 67 direcţia Motru -Târgu Jiu sau Motru -Baia de Aramă -Băile Herculane pe DN 67D;
•DJ 607 B spre comuna Brezniţa Ocol;
•DJ 607A pe direcţia Cerneţi -Husnicioara.

Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Craiova, la o distanţă de aproximativ
112 km, care asigură zboruri interne şi internaţionale.
Suprafaţa municipiului Drobeta Turnu Severin este de 5.471 ha, din care 3.366,47 ha teren
extravilan şi 2.104,53 ha teren intravilan.
Ponderea relativ nouă a oraşului modern, evoluţia sa, suportul vetrei format din terase s-
au răsfrânt asupra organizării funcţionale a vetrei, prezentând trăsături distincte,
comparativecu alte centre urbane.
Evoluând prin extindere în plan orizontal, pe podul neted, cu un grad redus de fragmentare a
terasei Dunării, vatra oraşului s-a extins şi s-a adaptat continuu la suportul morfologic, în
strânsă legătură cu evoluţia sa funcţională.
În perioada interbelică oraşul era bine sistematizat, cu străzi şi pieţe largi, iar o treime
din suprafaţa sa era acoperită cu parcuri şi plantaţii şi fiecare casa dispunea de gradina ei.