Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Calculul salariului de bază orar

Angajatul Postul Sexul M/F Nivelul de Salariul de Numărul Salariul de bază/


abilități și bază lunar standard de oră
cunoștințe ore
lucrate/lună
A B A/B
Angajat 1 Team leader F Abilități și 3501 lei 184 19,00 lei
cunoștințe
foarte înalte
Angajat 2 Funcționar F Abilități și 2868 lei 184 15,58 lei
relații clienți cunoștințe
de bază

Angajat 3 Funcționar M Abilități și 2471 lei 184 13,42 lei


relații clienți cunoștințe
de bază

2. Calculul mediei câștigurilor totale/oră

Angajatul Câștiguri totale Număr de luni în Numărul Câștiguri medii totate/oră


(de bază + perioada de timp standard de ore
suplimentare) folosită lucrate
C D E C/D/E
Angajat 1 21.006 lei 6 173,3 20,20 lei

Angajat 2 17.208 lei 6 170,6 16,81 lei

Angajat 3 14.826 lei 6 169,3 14,59 lei

3. Calculul câștigurilor totale

Angajatul Suplimente la salariul de bază care influențează câștigurile totale din Câștiguri
perioada de timp folosită totale
Ore Schimburi Bonusuri Comisioane Alte
suplimentare pentru suplimente
(weekend performanță (tichete de
x2) masă)
G H J K L=AXD+
(F+G+H+J+K)
Angajat 1 969,60 - 3250 - 1200 26.425,60
Angajat 2 806,88 - 1040 - 1200 20.254,88
Angajat 3 700,32 - 0 - 1200 16.726,32
4. Beneficii

Angajatul Beneficii legate de locul de muncă

Numărul de Zile de Contribuții la Alocații Alte beneficii


zile de concediu asigurări pentru
concediu plătite în plus private de creșterea
sănătate copiilor
Angajat 1 8 - - - Prime pentru
Angajat 2 10 - - - sărbători
Angajat 3 11 - - -

Concluzii

(1) Motivul aparent al (2) Dovezi pentru (3) Aveți aceste (4) Detaliați dovezile
diferențelor de plată justificarea diferențelor dovezi? sau acțiunile propuse
pentru eliminarea
diferențelor
Lipsă de personal Puteți demonstra că nu
calificat puteți recruta și reține
angajați în acel post fără
un pachet salarial mai
mare?
Angajatul are un nivel a) Puteți arăta că
mai ridicat de abilități respectivele abilități și
și cunoștințe cunoștințe sunt folosite
efectiv în muncă?
b) Puteți arăta că ați luat
în considerare toate
tipurile relevante de
abilități și cunoștinte, de
exemplu, abilități
interpersonale,
dexteritate manuală,
responsabilități față de
clienți, consumatori sau
alt public?
Angajatul are un nivel Puteți demonstra că
de responsabilitate această responsabilitate
mai mare este folosită efectiv în
muncă?
E necesar efort fizic a) Puteți demonstra că
sunt recompensate atât
forța fizică cât și
rezistența/determinarea
necesare îndeplinirii
unei munci mai ușoare,
însă repetitive?
b) Puteți arăta că ați luat
în considerare și efortul
mental (concentrarea)
necesară pentru
îndeplinirea unei munci
de detaliu sau care
implică atenție
susținută?
Experiență mai lungă Puteți să arătați că
în respectiva poziție aceasta reflectă
diferențe reale în nivelul
de abilități și cunoștințe
câștigate prin
experiență?
Unii angajați primesc Puteți arăta că este
plăți suplimentare din necesar pentru
ore suplimentare, îndeplinirea obiectivelor
comisioane, ș.a.m.d. organizației să acordați
aceste plăți
suplimentare doar
anumitor angajați?
Bonusuri, comisioane, Puteți demonstra că
și recompense pentru există o legătură clară
performanța variabilă între performanță și
plățile suplimentare
primite?
Doar anumiți angajați Puteți arăta că este
primesc beneficii necesar pentru
îndeplinirea obiectivelor
organizației să acordați
beneficii doar anumitor
angajați?
Unii angajați primesc Puteți demonstra că
mai multe /mai mari este necesar pentru
beneficii îndeplinirea obiectivelor
organizației să acordați
aceste beneficii doar
acestor angajați?