Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA TRANSPORTURI
SPECIALIZAREA TELECOMENZI ȘI ELECTRONICĂ ÎN
TRANSPORTURI

Soluții de îmbunătățire a calității


transportului public de suprafață
prin culegerea anonimă a datelor
privind gradul de încărcare

Coordonator științific Masteranzi


Conf.dr.ing. Marius MINEA Alexandra Cătălina BRAN
Ionuț-Cosmin CHIVA
Oana Maria MOCANU
Mihaela PALADE

București
2019
Cuprins

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ...........................................................................................1

CAPITOLUL 2. DESCRIEREA TEHNOLOGIILOR UTILIZATE....................................2


CAPITOLUL 3. DESCRIEREA MĂSURĂTORILOR EFECTUATE ................................3

CAPITOLUL 4. DESCRIEREA PROGRAMELOR UTLIZATE ........................................7


CAPITOLUL 5. INTERPRETAREA REZULTATELOR ....................................................9

CAPITOLUL 6. SOLUȚII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI


TRANSPORTULUI – CONCLUZII .........................................................................................11
Capitolul 1. Introducere

În ultimii ani, dezvoltarea urbană accentuată, precum şi creşterea continuă a populaţiei


au contribuit la creşterea cererii pentru un serviciu de transport eficient şi de calitate. Pe
măsură ce numărul de autovehicule personale creşte, limitele infrastructurii existente sunt
testate, dar cu un efect negativ: congestia traficului urban a devenit o problemă serioasă,
sugrumând fluxul de bunuri şi pasageri în oraş şi contribuind la înregistrarea unor niveluri
ridicate ale poluării.
În momentul actual, dezvoltarea urbană la nivel global trebuie să facă faţă unor
anumite provocări ce se manifestă foarte accentuat: creşterea continuă a populaţiei;
amplificarea nevoii de mobilitate a indivizilor; număr foarte ridicat de autoturisme personale;
constrângeri bugetare guvernamentale; probleme de sustenabilitate; lipsa terenurilor propice
dezvoltării; diminuarea calităţii aerului etc.
Calitatea vieţii indivizilor este considerată una din cele mai importante dimensiuni
pentru susţinerea oricărei dezvoltări urbane. Calitatea urbană a vieţii este un concept complex
ce descrie multitudinea de factori ce au influenţă asupra trăirilor zilnice ale fiecăruia dintre
noi. ANPM consideră calitatea vieţii în mediul urban determinată de: calitatea aerului, nivelul
de zgomot, gestionarea deşeurilor de orice natură, situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de
agrement şi calitatea serviciilor de toate tipurile oferite populaţiei (Agenţia Naţională a
României pentru Protecţia Mediului, 2009).
În cadrul acestei lucrări, se vor analiza soluții de îmbunătățire a transportului public de
suprafață prin culegerea anonimă a datelor privind gradul de încărcare în Municipiul
Bucureşti. Transportul este un element important şi omniprezent în societatea noastră, ce
influenţează direct sau indirect orice persoană. Bunurile pe care le consumăm, nivelul nostru
de trai şi mobilitatea, toate sunt afectate de transport.
Transportul urban în comun are o importanţă deosebită prin faptul că permite
deplasarea rapidă şi continuă a unei importante părți din populaţie către o arie geografică
extinsă. Practic, mobilitatea majorităţii cetăţenilor este direct influenţată de nivelul de
dezvoltare şi eficienţă al sistemului de tranzit pus la dispoziţie de către autorităţile locale.

1
Capitolul 2. Descrierea tehnologiilor utilizate

Bluetooth reprezintă un standard pentru o rețea personală (Personal Area Network –


PAN) fără fir, bazată pe unde radio. Standardul Bluetooth mai este cunoscut și sub denumirea
de IEEE 802.15.1. Prin această tehnologie se elimină cablurile între dispozitive atât cele
staționare cât și cele mobile, oferă posibilitatea implementării unor rețele ad-hoc și a
sincronizării între diverse dispozitive.
Bluetooth 5.0 reprezintă cea mai recentă versiune a standardului de comunicații fără
fir Bluetooth. Este utilizat în mod obișnuit pentru căști, echipamente audio wireless, mouse-
uri. Bluetoothul este folosit pentru comunicarea între diverse dispozitive inteligente de
transport.
O nouă versiune a standardului Bluetooth înseamnă diferite îmbunătățiri, dar numai
atunci când este utilizat cu periferice compatibile. Cu alte cuvinte, nu veți vedea niciun
beneficiu imediat de la upgrade la un telefon cu Bluetooth 5.0 dacă toate accesoriile dvs.
Bluetooth au fost proiectate pentru o versiune mai veche.
Cu toate acestea, Bluetooth este compatibil, astfel încât să puteți continua să utilizați
dispozitivele existente Bluetooth 4.2 și mai vechi cu un telefon Bluetooth 5.0. Și când
achiziționați noile periferice compatibile cu Bluetooth 5.0, acestea vor funcționa mai bine
datorită telefonului dvs. Bluetooth 5.0. Cu Bluetooth 5.0, toate dispozitivele audio comunică
prin Bluetooth Low Energy, ceea ce înseamnă o utilizare redusă a energiei și o durată mai
lungă de viață a bateriei.
Bluetooth 5.0 permite, de asemenea, o funcție nouă, care vă permite să redați simultan
audio pe două dispozitive conectate. Cu alte cuvinte, puteți reda audio pe două boxe diferite în
camere diferite. Ați putea transmite simultan două surse audio diferite la două dispozitive
audio diferite, astfel încât două persoane ar putea să asculte două melodii diferite, dar să
ruleze de pe același telefon.
Principalele beneficii ale Bluetooth 5.0 sunt viteza îmbunătățită și o gamă mai mare.
Cu alte cuvinte, este mai rapid și poate funcționa pe distanțe mai mari față de versiunile mai
vechi Bluetooth.
Bluetooth Low Energy comercializat anterior ca Bluetooth Smart reprezintă o rețea
fără fir personală. Tehnologia Bluetooth Low Energy are rolul de a furniza un consum redus
de energie și un cost redus, menținând în același timp un domeniu de comunicare similar.
Sistemele mobile de operare, inclusiv iOS, Android, Windows Phone și BlackBerry,
precum și MacOS, Linux, Windows 8, suportă nativ Bluetooth cu energie redusă. Se
preconizează că mai mult de 90% dintre smartphone-urile cu funcții Bluetooth suportă
Bluetooth Low Energy. Ca și predecesorul său, Bluetooth LE folosește tehnologia fără fir cu
frecvență în banda de radio de 2,4 GHz pentru a interconecta dispozitivele din apropiere. Spre
deosebire de predecesorul său, Bluetooth LE maximizează la doar 1 Mbps consumând doar
0,01 până la 0,5 wați.
2
Împrumutând de la specificația Bluetooth originală, Bluetooth SIG definește mai
multe profiluri, specificații pentru modul în care un dispozitiv funcționează într-o aplicație
particular, pentru dispozitive cu consum redus de energie. Producătorii trebuie să
implementeze specificațiile corespunzătoare pentru dispozitivul lor pentru a asigura
compatibilitatea. Un dispozitiv poate conține implementări de mai multe profiluri.
Odată cu creșterea cererii de dispozitive IoT de a ne purta și de a le instala în case,
problema securității devine extrem de importantă. BLE este un protocol securizat care poate
proteja datele și identitatea utilizatorilor.

Capitolul 3. Descrierea măsurătorilor efectuate

Pentru măsurătorile din teren s-a urmărit parcurgerea a mai multor etape după cum
urmează:
 Prima etapă:
În stațiile de transport public de călători (ruta Apaca, Bd. Iuliu Maniu, sens de mers
către Lujerului, linii de transport din apropiere 61, 62, 336 etc.). Timpul de măsurare pentru
efectuarea acestei măsurători a fost de o oră, zi de lucru, oră de vârf. S-a notat numărul de
adrese MAC înregistrate de aplicația utilizată (BLE SCANNER).
Adresele s-au trecut într-un Excel. În tabelul de mai jos sunt notate mijloacele de
transport înregistrate în intervalul de timp, ora de sosire/plecare, precum și numărul de
vehicule, dar și numărul de călători din stație.

Tabelul 3.1 Măsurători efectuate în stația de transport public

Denumire Nr. Nr. călători


mijloc vehicule - stație/
Oră sosire Oră plecare
transport semafor mijloc de
Nr.crt verde transport
1 136 16:54:04 16:54:22 54 30
2 336 16:54:37 16:54:52 30 25
3 336 16:56:48 16:57:08 42 40
4 336 17:01:02 17:01:28 56 45
5 336 17:03:40 17:04:04 38 20
6 61 17:06:20 17:06:42 39 20
7 62 17:06:23 17:06:42 50 25
8 336 17:10:58 17:11:13 49 40
9 61 17:18:26 17:18:38 34 26
10 336 17:18:40 17:18:55 64 20

3
11 62 17:19:05 17:19:35 43 18
12 136 17:20:06 17:20:20 36 25
13 61 17:21:31 17:21:48 46 15
14 136 17:23:19 17:23:46 46 4
15 62 17:25:22 17:25:40 28 20
16 336 17:25:27 17:25:52 62 15
17 62 17:30:40 17:31:11 41 10
18 336 17:35:53 17:36:17 45 20
19 136 17:38:06 17:38:22 40 40
20 336 17:40:33 17:40:55 51 20
21 336 17:43:18 17:43:37 46 45
22 61 17:43:21 17:43:47 34 25
23 62 17:50:23 17:50:37 37 24
24 62 17:50:25 17:51:05 40 10
25 336 17:52:41 17:53:23 35 10
26 136 17:54:57 17:55:22 32 25
27 336 17:55:03 17:55:28 28 25

4
 A doua etapă:
Într-un mijloc de transport în comun, în deplasare, s-a folosit aplicația BLUE SCAN,
s-au înregistrat adresele MAC descoperite pe traseu, de la un capăt la altul pe un tronson de
drum ales (Apaca – Lujerului precum și Lujerului – Apaca). S-au trecut într-un tabel
momentele exacte de timp în care vehiculul este oprit în stații pentru urcarea/coborârea
călătorilor. S-a estimat numărul de călători din mijloacele de transport la fiecare stație, la
plecarea din stație. Pentru această măsurătoare s-a circulat cu diferite mijloace de transport.

Tabelul 3.2 Măsurători efectuate în mijlocul de transport public

5
În continuare, pentru a putea filtra dispozitivele detectate anterior, pe același tronson
de drum, în aceleași condiții, pe parcursul deplasării mijlocului de transport în comun,
folosind aplicația BLE Analyzer, s-au înregistrat nivelele RSSI descoperite pe traseu. S-au
utilizat căști Bluetooth pentru a putea stabili un interval de detecție, datele fiind culese de
două persoane; s-a circulat cu diferite mijloace de transport (autobuz, tramvai, troleibuz).
Căștile au fost conectate la telefon, acestea fiind lângă dispozitiv până când s-a detectat
nivelul de RSSI (-35/-45); apoi s-au cules datele când căștile au fost mutate în mijlocul,
precum și în capătul opus al mijlocului de transport în comun față de dispozitivul cu aplicația
BLE.

Fig. 3.1 Nivelul RSSI al căștilor bluetooth la diferite distanțe

6
Capitolul 4. Descrierea programelor utlizate

- BLE SCANNER

BLE Scanner reprezintă o aplicație utilizată atât de către dezvoltatori cât și de


utilizatori pentru a-și găsi produsele și dispozitivele.
Caracteristicile principale sunt:
- Scanarea dispozitivelor utilizând consum redus de energie;
- Crearea unui mod și a caracteristicilor personalizate;
- Găsirea dispozitivului în apropiere utilizând vizualizarea radar și a culorilor unice
ale dispozitivului;
- Filtrarea dispozitivelor după nume, adresă MAC și RSSI;
- Se pot vizualiza dispozitivele găsite anterior, cât și momentul găsirii;
- Ștergerea listei ce conține dispozitivele găsite;
- Explorarea serviciilor și caracteristicilor dispozitivului conectat;
- Verifică compatibilitatea dispozitivului cu aplicația BLE;
- Exportarea istoricului în format CSV;
- Adăugarea dispozitivului un nume;
- Scanare cod QR.

- BLE ANALYZER

Această aplicație prezintă consum redus de energie, afișează și înregistrează


evenimentele de la dispozitivele pe care le găsește. Graficul superior arată toate dispozitivele
BLE din raza de acoperire. Graficul inferior prezintă istoricul unui singur dispozitiv BLE. Se
acceptă și exportul datelor ce conține toate dispozitivele pe care acesta le găsește (format csv).
Fișierul obținut se poate trimite direct din aplicație pe adresa de e-mail. Se pot filtra
dispozitivele care sunt localizate la distanță în momentul în care există prea multe aflate la o
distanță mare. Nu se pot edita proprietățile dispozitivului, deoarece această operațiune are la
bază securitatea aplicației.

7
 BLUESCAN

Bluetooth 4.0 (scanner cu energie redusă și mod clasic). BlueScan scanează pentru
dispozitivele Bluetooth, caută furnizorul și permite trimiterea prin e-mail a rezultatelor.
Informațiile înregistrate sunt următoarele: numele dispozitivului, locația, intensitatea
semnalului RSSI, adresa MAC, căutarea furnizorului de adrese MAC.
Informațiile de scanare pot fi descărcate prin e-mail în format JSON și CSV. De
asemenea, această versiune încarcă dispozitivele găsite într-o bază de date web, care poate fi
dezactivată în meniu -> setări. Dispozitivele Bluetooth 4.0 vor putea să scaneze în modul
clasic sau în modul redus de energie. Aparatele fără Bluetooth 4.0 pot scana numai în modul
Classic.
Această aplicație face parte dintr-un proiect de cercetare în măsura în care
dispozitivele Bluetooth sunt folosite în dezvoltarea Internet-of-things. În prezent, această
aplicație acceptă Bluetooth Classic și 4.0 (Bluetooth Low Energy - BLE).

Ca și dispozitiv utilizat pentru aplicațiile descrise mai sus s-a folosit telefonul mobil
Samsung Galaxy S7 Edge, având versiunea Android 8.0, cu versiunea Bluetooth 4.2, iar
căștile utilizate sunt Bose SoundSport Wireless, având tot versiunea 4.2 Bluetooth.

8
Capitolul 5. Interpretarea rezultatelor

Pentru prima etapă, în timpul de o oră petrecut în stația de autobuz de la Apaca (sensul
de mers spre Lujerului) au fost detectate în total 411 dispozitive/adrese MAC. Aplicația
(BLUESCAN) a fost deschisă aproximativ cu 2 minute înainte de sosirea primului mijloc de
transport în comun în stație. Aceasta a cules date continuu timp de o oră, la sfârșit acestea
fiind transmise prin e-mail în format .csv direct din aplicație.
Pentru a putea filtra corespunzător datele culese s-a ținut cont de intervalul de timp
când un autobuz/troleibuz ajungea în stație, precum și de câți oameni se aflau atât în stație cât
și în mijlocul de transport în comun. De asemenea, au fost numărate și autovehiculele ce se
deplasau pe același sens de mers cu autobuzul/troleibuzul, deoarece și acestea pot avea
bluetooth integrat, afectând astfel datele culese. Prin urmare, din totalul de 411 rămânem doar
cu 139 de adrese ce pot fi interpretate ca fiind călătorii din stație și din mijlocul de transport în
comun.

Fig. 5.1 Dispozitivele filtrate la orele de sosire ale mijlocului de transport public

Fig. 5.2 Reprezentare a dispozitivelor filtrate față de numărul total (33.81% - albastru)

9
Pentru cea de-a doua etapă, au fost efectuate măsurători de mai multe echipe în
aceleași condiții, la aceleași ore (aproximativ), cu aceeași aplicație, pe tronsonul de drum
Apaca – Lujerului, precum și în sens invers, Lujerului – Apaca, cumulând în total 7 seturi de
măsurători, cu un total de 977 de dispozitive/adrese MAC detectate. Aplicația (BLUESCAN)
a fost utilizată în modul următor: la fiecare urcare în autobuz/troleibuz aplicația a fost
deschisă și lăsată să înregistreze tot până la coborârea din mijlocul de transport public, după
care datele sunt salvate și trimise prin e-mail în format .csv, urmând ca aplicația sa fie închisă
și resetată pentru a putea separa datele mai ușor pe sensuri de mers.
După aceste măsurători, pentru a putea stabili un interval de detecție, s-a mai realizat o
măsurătoare tot în aceleași condiții cu niște căști bluetooth. Având aceste date, precum și
numărul de călători din mijlocul de transport în comun, s-a realizat filtrarea adreselor
detectate, obținând un procent diferit de utilizatori detectați în funcție de pragul ales (maxim
de -85 dB).

Fig. 5.3 Dispozitive detectate în funcție de pragul ales a. -70 dB (0.51%) b. -75 dB (1.64%) c. -80 dB (4.40%) d. -85 dB
(11.26%)

După această filtrare s-a urmărit separarea pe sens a măsurătorilor pentru a putea
detecta mai ușor adresele fixe ce apăreau în fiecare dintre acestea.

Fig. 5.4 Procentul de adrese fixe din total (albastru) a. 20.36% b. 12.06%
10
Capitolul 6. Soluții de îmbunătățire a eficienței
transportului – Concluzii

Prin simpla utilizare a dispozitivelor Bluetooth (atât din partea pasagerilor cât și a unui
dispozitiv amplasat la bordul mijlocului de transport în comun), se poate identifica numărul
de pasageri prezenţi, recurenţa acestora, dar şi momentul detectării dispozitivului care va avea
ca și semnificaţie staţia la care utilizatorul a intrat în contact cu mijlocul de transport.
Cu ajutorul unei aplicaţii de inteligenţă artificială (Machine Learning) care va putea
procesa datele obținute de detectorul Bluetooth, mijloacele de transport şi-ar putea spori
eficienţa, producând un program al parcurgerii tronsonului personalizat, în funcţie de
necesităţile cetăţenilor.
Ca şi urmare a măririi frecvenţei mijloacelor de transport și reducerea acesteia în
funcţie de necesitate se pot evita congestiile, dar şi reducerea consumului de carburant,
precum și reducerea poluării.
În viitor va crește numărul de dispozitive bluetooth, prin urmare vom avea mult mai
multe date pentru algoritmii de detecție și filtrare.

11
Au contribuit la măsurătorile din acest proiect următoarele persoane:
 Albu Gelu
 Mitrică Marius
 Cârstoiu Ovidiu
 Nițu Marius
 Stângă Anne
 Badiu Alexandra
 Baciu Florin
 Ene George
 Avram Bogdan

12