Sunteți pe pagina 1din 20

Studiul de caz

Culegerea datelor
Date stabile și relative stabile:
Nume: D
Prenume: L
Vârsta: 37 ani
Sex: M
Stare civilă: căsătorit
Domiciliul: Golești
Nivel de educație: mediu
Ocupaţie: agricultor
Condiții de viață: bune, locuiește împreună cu soția și cei 2 copii ai lor, într-o casă
salubră de 5 camere.
Obișnuințe: are o viață activă, lucrează 10 – 12 ore pe zi, consumă aproximativ 100
ml cafea. Nu consumă alcool și nu se odihnește suficient
Naţionalitate: română
Grup sanguin: 01
Rh: pozitiv
Data naşterii: 01.05.1982
Religia: orthodox
Date variabile:
T.A.= 135/80 mmHg
A.V. = 83 p/min
T = 38,4°C
R = 20 r/min
G = 68 kg
Î = 1,75 m
Diureză = 1200 ml/24h
Scaun = normal
Nu se știe alergic la alimente sau medicamente.
Antecedente personale: bolile copilăriei.
Antecedente heredocolaterale: tatăl – sănătos, mama - sănătoasă.

1
Motivele internării: astenie, transpirații nocturne, scădere involuntară în greutate (10 kg
în 3 săptămâni), febră moderată (38,4°C).
Istoricul bolii: în ultimele zile, domnul D.L., a observat că pierde în greutate deși se
alimentează și acuză dureri în zona ganglionilor cervicali. Prezintă transpirații nocturne
însoțite de febră și nu reușește să se odihnească, motiv pentru care s-a prezentat la Unitatea
de Primiri Urgențe din Focșani.
Diagnostic prezumtiv: boala Hodgkin.
În urma diagnosticului la internare, domnul P.S. a fost internat în secția de oncologie în
vederea recoltărilor pentru analize, a tratamentului și a asistenței medicale conform planului
de îngrijire.

Culegerea datelor conform celor 14 nevoi fundamentale după Virginia Henderson

1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie


Manifestări de independenţă: respiraţie de tip costal inferior, mişcări respiratorii
simetrice.
Manifestări de dependenţă: -
2. Nevoia de a se alimenta și a se hidrata
Manifestări de independenţă: -
Manifestări de dependenţă: inapetență, scădere ponderală.
3. Nevoia de a elimina
Manifestări de independenţă: -
Manifestări de dependenţă: diaforeză.
4. Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură
Manifestări de independenţă: -
Manifestări de dependenţă: dificultate în deplasare.
5. Nevoia de a dormi şi a se odihni
Manifestări de independenţă: -
Manifestări de dependenţă: oboseală, disconfort.
6. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
Manifestări de independenţă: are veşminte conform sezonului.
Manifestări de dependenţă: lenjerie umedă.
7. Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale
Manifestări de independenţă: -
Manifestări de dependenţă: hipertermie.
8. Nevoia de a menține tegumentele curate și integre
Manifestări de independenţă: -
Manifestări de dependenţă: prurit generalizat, alterarea tegumentelor și mucoaselor,
transpirații abundente.
2
9. Nevoia de a evita pericolele
Manifestări de independenţă: -
Manifestări de dependenţă: vulnerabilitate față de pericole, risc de complicații ale bolii,
anxietate.
10. Nevoia de a comunica
Manifestări de independenţă: relaţii bune cu familia şi cu prietenii, ritm moderat în
vorbire, limbaj clar, precis.
Manifestări de dependenţă: -
11. Nevoia de a acţiona conform propriilor credinţe şi valori
Manifestări de independenţă: are o apartenenţă religioasă, acţionează conform propriilor
credinţe şi obiceiuri.
Manifestări de dependenţă: -
12. Nevoia de a fi preocupat în vederea realizării
Manifestări de independenţă:
Manifestări de dependenţă: anxietate
13. Nevoia de a se recrea
Manifestări de independenţă: -
Manifestări de dependenţă: neplăcerea de a efectua activități recreative, oboseală,
tristețe.
14. Nevoia de a învăţa cum să-ţi păstreze sănătatea
Manifestări de independenţă: -
Manifestări de dependenţă: cunoștințe insuficiente referitoare la boală, tristețe.

Diagnostice de nursing:
1. Alterarea sentimentului de securitate produsă de teama internării manifestată prin stare
de agitație.
2. Creșterea riscului de complicații din cauza bolii, manifestată prin vulnerabilitate față
de pericole.
3. Alterarea homeotermiei cauzată de boală, manifestată prin transpirații abundente.
4. Postură inadecvată cauzată de hipertrofia ganglionară, manifestată prin dificultate de
deplasare.
5. Alterarea stării de nutriție din cauza inapetenței, exprimată prin scădere ponderală.
6. Alterarea tegumentelor și a mucoaselor cauzată de transpirații abundente, manifestată
prin prurit generalizat.
7. Neplăcerea de a efectua activități recreative provocată de starea de oboseală
manifestată prin tristețe.
8. Ignoranță față de dobândirea de noi cunoștințe cauzată de anxietate manifestată prin
cunoștințe insuficiente referitoare la boală.

3
Problemele pacientului:
 alterarea sentimentului de securitate
 creșterea riscului de complicații;
 alterarea homeotermiei;
 postură inadecvată;
 alterarea stării de nutriție;
 alterarea tegumentelor și a mucoaselor
 neplăcerea de a efectua activități recreative;
 ignoranță față de dobândirea de noi cunoștințe

4
Planul de îngrijire pentru pacientul D.L.

Ziua I
Diagnostic de
Obiective Intervenții Evaluare
nursing
1. Alterarea Pacientul să fie - conduc bolnavul în salon, Ora 10:00
sentimentului de liniștit și echilibrat comunic cu acesta pentru Bolnavul prezintă:
securitate psihic. a-i îndepărta orice P: 80 p/min
produsă de neliniște, mă asigur de R: 18 r/min
teama internării confortul său. T.A.: 130/80 mmHg
manifestată prin - asigur bolnavului un T: 38.5°C
stare de agitație. climat de liniște și - oboseală
securitate corespunzător (t° - anxietate
= 20°C, umiditate = 60%, Ora 13:00
luminozitate redusă). Bolnavul prezintă:
- aerisesc încăperea. P: 79p/min
- discut cu bolnavul, îl R: 17 r/min
liniștesc explicându-i T.A.: 135/80 mmHg
necesitatea spitalizării și a T: 37.8° C
tehnicilor ce urmează a-i fi Ora 15:00
efectuate. Bolnavul prezintă:
-măsor și notez funcțiile P: 80 p/min
vitale în foaia de R: 17 r/min
temperatură. T.A.: 140/85 mmHg
- aplic comprese umede (t° T: 37.7°C
= 37°C) pe fruntea Pacientul pare mai
bolnavului. liniștit.
- administrez conform F.O. - bolnavul
: colaborează cu
echipa de îngrijire

5
1 fiola de Algocalmin - anxietate diminuată
I.M.; Complexul de
Vitamine B (B1, B6, B12)
in PEV cu 500ml Glucoză
10%.
- supraveghez bolnavul și
urmăresc efectul
tratamentului.
2. Creșterea Bolnavul să - la recomandarea - bolnavul nu
riscului de beneficieze de un medicului, recoltez: prezintă semne de
complicații din mediu de siguranță Sânge pentru HLG, VSH, complicații
cauza bolii, ferit de pericole și glicemie, calcemie, Rezultate analize:
manifestată prin să-i fie reduse ionogramă, sideremie; - HLG:
vulnerabilitate riscurile Urină pentru examen Eritrocite = 6.3
față de pericole. complicațiilor. sumar de urină. mil/mm³
- aduc rezultatele Hematii =
analizelor de laborator și le 45mil/mm³
atașez la F.O Leucocite = 12,500
- învăț bolnavul tehnici de /mm³
relaxare pasivă cum ar fi Hematocrit = 41%
lectura, terapia muzicală. Hemoglobină = 16.2
- încurajez bolnavul să g/dl
comunice cu personalul - VSH = 35 mm/h
medical dar și cei din jur, - Glicemie =
să-și exprime emoțiile, 75mg/dl
nevoile, opiniile cu privire - Ionogramă:
la boala sa. Sodiu = 115 mmol/l,
- însoțesc bolnavul de Clor = 86 mmol/l,
fiecare data când se Calciu = 5,5 mEq/l,
deplasează pentru a evita Fosfor = 1,8 mEq/l,

6
pericolele de accidentare Potasiu = 3,5
prin cădere. mmol/l,
- efectuez toate tehnicile la Magneziu =
timp, în perfectă stare de 1.52mmol/l
asepsie și antisepsie. Plumb = 28 ug/100
ml
Iod = 40 μg/L
- Fier seric: 105
mg/dL
3. Alterarea Bolnavul să își - aerisesc salonul, creez La ora 16:00,
homeotermiei recapete și să-și condiții optime de mediu temperatura
cauzată de boală, mențină (t° = 20°C, umiditate 60%, pacientului este de
manifestată prin temperatura luminozitate redusă) 37,1°C
transpirații corpului cât mai - recomand bolnavului
abundente. aproape de limitele repaus la pat.
fiziologice - aplic comprese umede (
t° = 37°C ) pe fruntea
bolnavului.
- administrez la indicația
medicului tratamentul
prescris.
4. Postură Durerea să-i fie - recomand bolnavului Obiectiv nerealizat:
inadecvată ameliorată și să repaus la pat. - pacientul prezintă
cauzată de prezinte o postură - la recomandarea în continuare o
hipertrofia adecvată. medicului pregătesc postură inadecvată în
ganglionară, bolnavul pentru puncția timpul mersului și
manifestată prin ganglionară în vederea acuză dureri
dificultate de biopsiei. gaglionare.
deplasare. - discut cu pacientul și
încerc să-l liniștesc

7
5. Alterarea stării Pacientul să se - discut cu bolnavul, îi Ora 10:00
de nutriție din alimenteze și să se explic acestuia importanța Bolnavul prezintă:
cauza hidrateze unui consum crescut de - inapetență selectivă
inapetenței, corespunzător. lichide. - înțelege și respectă
exprimată prin - explorez preferințele regimul alimentar.
scădere alimentare ale bolnavului Ora 14:00
ponderală. și împreună cu acesta - a consumat 200 ml
întocmim un meniu supă de cartofi cu
adecvat. tăieței, 2 felii de
- învăț bolnavul categoriile pâine prăjită, 100 g
de alimente precum si brânză de vaci, un
echivalențele cantitative și măr, o babană, 100
calitative ale principiilor ml ceai.
alimentare, în vederea - nu prezintă semne
înlocuirii unui aliment cu de intoleranță
altul. digestivă și de
- ofer bolnavului o cana cu deshidratare.
ceai îndulcit
- îi ofer acestuia un măr, o
banană, 100g brânză de
vacă.
- observ apetitul
bolnavului, urmăresc
toleranța digestivă.
- fac bilanţul ingesta-
excreta şi corectez
dezechilibrul hidric prin
hidratarea corespunzătoare
a pacientului.

8
6. Alterarea Bolnavul să fie - explic bolnavului Ora 15:00
tegumentelor și a îngrijit, să prezinte necesitatea respectării Bolnavul
mucoaselor tegumente și normelor de igienă. cooperează, este
cauzată de mucoase curate și - explorez gradul de echilibrat psihic, își
transpirații integre. cunoaștere și probabilitatea dă silința pentru a se
abundente, Bolnavul sa de a efectua igiena îngriji conform stării
manifestată prin beneficieze de o personală. sale și nevoii de
prurit stare de bine fizic - ajut bolnavul să-și igienă.
generalizat. și psihic. efectueze toaleta; - bolnavul prezintă
- îi explic importanța tegumente și
evitării gratajului în timpul mucoase curate și
efectuării toaletei. integre.
- ofer bolnavului lenjerie
de corp curată, lejeră și
comodă.
- observ și notez starea
tegumentelor.
- încurajez în permanență
bolnavul și-i explic
necesitatea intervențiilor
7. Neplăcerea de Bolnavul să - determin bolnavul să-și Ora 14:00
a efectua prezinte stare de exprime emoțiile și - Bolnavul are
activități bună dispoziție. sentimentele; încredere în echipa
recreative Bolnavul să-și - explorez activitățile medicală și înțelege
provocată de recapete încrederea recreative care îi produc necesitatea recreerii;
starea de în forțele proprii. plăcere; - Bolnavul
oboseală - planific activități efectuează tehnici de
manifestată prin recreative împreună cu relaxare conform
tristețe. bolnavul; preferințelor sale și

9
- am în vedere ca conform stării sale
activitățile să nu-l de sănătate.
suprasolicite, să nu-l
obosească, ci să-i creeze o
stare de bună dispoziție;
- câștig încrederea
bolnavului și-l ajut să
depășească momentele
dificile;
- învăț bolnavul tehnici de
relaxare cum ar fi lectura,
audiții muzicale, vizionare
de filme;
- îl ajut să le execute și
observ modul în care le
realizează.
8. Ignoranță față Bolnavul să - analizez nivelul de Bolnavul se arată
de dobândirea de cunoască, să cunoştinţe al bolnavului interesat în
noi cunoștințe respecte regulile şi privind boala şi modul de acumularea de
cauzată de normele de păstrare manifestare a acesteia. informaţii despre
anxietate a sănătăţii. - identific obiceiurile și boala sa. El participă
manifestată prin Bolnavul să deprinderile greșite ale la discuții și își
cunoștințe acumuleze acestuia. exprimă îngrijorarea
insuficiente cunoştinţe noi cu - explic bolnavului față de starea sa;
referitoare la privire la boală și importanța alimentației Pacientul
boală. să conștientizeze raționale, a regimului conștientizează rolul
rolul său în propria alimentar, importanța său în propria
îngrijire. odihnei și a somnului. îngrijire și solicită
- stimulez dorinţa de informații noi.
cunoaştere a bolnavului

10
oferindu-i pliante şi
broşuri.
- verific după o perioadă
de timp dacă bolnavul a
înțeles corect mesajul
asupra propriei
responsabilităţi privind
sănătatea.
- ȋl ȋncurajez şi ȋl ajut la
dobândirea noilor
deprinderi.
- explic bolnavului
importanţa odihnei.
- explic bolnavului
importanţa respectării
tratamentului.

Ziua a II-a
Diagnostic de
Obiective Intervenții Evaluare
nursing
1. Creșterea Bolnavul să - explic bolnavului Bolnavul se arată
riscului de beneficieze de un importanța spitalizării și a interesat în
complicații din mediu de siguranță respectării tratamentului; acumularea de
cauza bolii, ferit de pericole, să- - asigur bolnavului un informații despre
manifestată prin i fie reduse climat de liniște și boala sa.
vulnerabilitate riscurile, precum și securitate corespunzător (t° - nu prezintă
față de pericole. prevenirea = 20°C, umiditate = 60%, complicații
complicațiilor luminozitate redusă), Bolnavul prezintă:
aerisesc încăperea; Ora 10:00

11
- încurajez bolnavul să P: 75 p/min
comunice cu personalul R: 16 r/min
medical dar și cei din jur, T.A.: 125/75 mmHg
să-și exprime emoțiile, T: 38.5°C
nevoile, opiniile cu privire - oboseală
la boala sa. - anxietate
- analizez nivelul de Ora 14:00
cunoștințe al bolnavului P: 80 p/min
privind boala și modul de R: 16 r/min
manifestare a acesteia T.A.: 135/80 mmHg
- comunic cu bolnavul T: 37.8° C
pentru a-i îndepărta orice - anxietate
neliniște, mă asigur de diminuată
confortul său.
-măsor și notez funcțiile
vitale în foaia de
temperatură.
- administrez conform F.O.
:
Mecloretamină 6 mg/m²
I.V.
Vincristin 1,4 mg/m² I.V.
Procarbazină 100 mg/m²
PO
Prednison 40 mg/m² PO
- supraveghez bolnavul și
urmăresc efectul
tratamentului.
2. Alterarea Bolnavul să iși - aplic comprese umede pe Ora 10:00
homeotermiei recapete și să-și fruntea bolnavului. T: 38.5°C

12
cauzată de boală, mențină - administrez conform Ora 14:00
manifestată prin temperatura F.O.: T: 37.8° C
transpirații corpului cât mai 1 fiolă Algocalmin în PEV Ora 18:00
abundente. aproape de limitele cu 500 ml Glucoză 10%. T: 37.3° C
fiziologice. - măsor periodic și notez
temperatura, observ
evoluția febrei.
- aerisesc încăperea.
3. Postură Pacientul să - ajut pacientul să adopte o - pacientul încă se
inadecvată prezinte o postură poziție comodă și îi deplasează cu
cauzată de adecvată. recomand repausul la pat dificultate și
hipertrofia - însoțesc bolnavul de prezintă dureri
ganglionară, fiecare data când se cervicale, dar spune
manifestată prin deplasează pentru a evita că acestea nu mai
dificultate de pericolele de accidentare. sunt la fel de
deplasare. - aplic la recomandarea intense cât stă în
medicului, comprese repaus la pat.
antiseptice, antiflogistice,
local la locul puncției
(Rivanol 1o/oo)
4. Alterarea stării Bolnavul să nu - discut cu bolnavul și Ora 10:00
de nutriție din prezinte semne de explic acestuia importanța Bolnavul prezintă:
cauza intoleranță unui consum crescut de - inapetență
inapetenței, digestivă și de lichide. selectivă
exprimată prin deshidratare. - explorez preferințele - înțelege și respectă
scădere alimentare ale bolnavului și regimul alimentar.
ponderală. împreună cu acesta Ora 14:00
întocmim un meniu Bolnavul prezintă:
adecvat. - a consumat 200 ml
supă de carne cu

13
- învăț bolnavul categoriile tăieței, 4 felii de
de alimente precum si pâine prăjită, 50 g
echivalențele cantitative și iaurt, un măr, o
calitative ale principiilor portocală, 100 ml
alimentare, în vederea ceai, 100 ml
înlocuirii unui aliment cu compot.
altul. - nu prezintă semne
- ofer bolnavului o cana cu de intoleranță
ceai îndulcit digestivă și de
- îi ofer acestuia o deshidratare.
portocală, 1 cană de
compot.
- observ apetitul
bolnavului, urmăresc
toleranța digestivă.
- notez cantitatea de lichide
ingerate precum și cele
eliminate în vederea
efectuării bilanțului
ingesta-excreta.
- supraveghez în
permanență bolnavul..
5. Alterarea Bolnavul să fie - explic bolnavului Pacientul prezintă
tegumentelor și a îngrijit, să prezinte necesitatea respectării tegumente și
mucoaselor tegumente și normelor de igienă. mucoase curate și
cauzată de mucoase curate și - ajut bolnavul să-și integre
transpirații integre efectueze toaleta.
abundente, - îi explic importanța
manifestată prin evitării gratajului în timpul
efectuării toaletei.

14
prurit - ofer bolnavului lenjerie
generalizat. de corp curată, lejeră și
comodă, din bumbac.
- pacientul continuă
tratamentul conform F.O.
6. Neplăcerea de Bolnavul să - explorez activitățile - bolnavul are
a efectua prezinte stare de recreative care îi produc încredere în echipa
activități bună dispoziție. plăcere. medicală și înțelege
recreative - planific activități necesitatea
provocată de recreative împreună cu recreerii;
starea de bolnavul; am în vedere ca - bolnavul
oboseală activitățile să nu-l efectuează tehnici
manifestată prin suprasolicite, să nu-l de relaxare conform
tristețe. obosească, ci să-i creeze o preferințelor sale și
stare de bună dispoziție. conform stării sale
- învăț bolnavul tehnici de de sănătate.
relaxare cum ar fi lectura,
audiții muzicale.
- îl ajut să le execute și
observ modul în care le
realizează.
Ziua a III-a
Diagnostic de
Obiective Intervenții Evaluare
nursing
1. Creșterea Bolnavul să - încurajez bolnavul să - pacientul are
riscului de beneficieze de un comunice cu personalul încredere în echipa
complicații din mediu de siguranță medical dar și cei din jur, de îngrijire și
cauza bolii, ferit de pericole, să- să-și exprime emoțiile, comunică deschis
manifestată prin i fie reduse nevoile, opiniile cu privire despre afecțiunea
riscurile, să prezinte la boala sa.

15
vulnerabilitate normalizarea și - mă asigur de confortul sa, pune întrebări și
față de pericole. menținerea său. este optimist
funcțiilor vitale - asigur bolnavului un Ora 10:00
precum și climat de liniște și Bolnavul prezintă:
prevenirea securitate corespunzător (t° P: 76p/min
complicațiilor. = 20°C, umiditate = 60%, R: 16r/min
luminozitate redusă). T.A.: 130/80
- aerisesc încăperea. mmHg
-măsor și notez funcțiile T: 37.3°C
vitale în foaia de - disconfort
temperatură. Ora 14:00
- îl liniștesc, încurajez în P: 70 p/min
permanență bolnavul și-i R: 15 r/min
explic necesitatea T.A.: 140/85
intervențiilor. mmHg
- stimulez dorința de T: 36.8° C
cunoaștere a bolnavului - Bolnavul prezintă
oferindu-i pliante și o stare de bine fizic
broșuri; și psihic
- verific după o perioadă de - nu prezintă
timp dacă bolnavul a complicații.
înțeles corect mesajul
asupra propriei
responsabilități privind
sănătatea.
- explic bolnavului
importanța odihnei;
- aplic comprese umede (t°
= 37°C) pe fruntea
bolnavului.

16
- administrez conform F.O.
:
Procarbazină 100 mg/m²
PO
Prednison 40 mg/m² PO
- supraveghez bolnavul și
urmăresc efectul
tratamentului.
2. Alterarea Bolnavul să își - schimb lenjeria de pat și Bolnavul prezintă:
homeotermiei recapete și să-și de corp. Ora 10:00
cauzată de boală, mențină - aplic comprese umede pe - T = 37.5°C
manifestată prin temperatura fruntea pacientului. - transpirații
transpirații corpului cât mai - aerisesc salonul, creez - tegumente umede
abundente. aproape de limitele condiții optime de mediu - disconfort
fiziologice. (t° = 20°C, umiditate 60%, Ora 12:00
luminozitate redusă). - T = 37.1°C
- recomand bolnavului - tegumente umede
repaus la pat. Ora 14:00
- mențin igiena riguroasă a - T = 36.8°C
plicilor și a spațiilor Ora 16:00
interdigitale. - T° = 36.8 °C
- explic bolnavului
importanța unui consum
ridicat de lichide și îi ofer o
cană de ceai după
preferințe.
La indicația medicului,
administrez conform F.O.:
1 fiolă Algocalmin în PEV
cu 500 ml Glucoză 10%.

17
- încurajez în permanență
bolnavul și-i explic
necesitatea intervențiilor.
3. Postură Pacientul să aibă o - îl încurajez să găsească Pacientul se
inadecvată poziție adecvată în poziții antalgice și să se deplasează ușor și
cauzată de timpul mersului. odihnească. Când se prudent. El are o
hipertrofia deplasează îl însoțesc de poziție adecvată în
ganglionară, fiecare dată. timpul mersului.
manifestată prin - învăț bolnavul tehnici de
dificultate de relaxare pasivă cum ar fi
deplasare. lectura, terapia muzicală.

4. Alterarea stării Bolnavul să se - discut cu bolnavul și - înțelege și


de nutriție din alimenteze și să se explic acestuia importanța respectă regimul
cauza hidrateze conform unui consum crescut de alimentar.
inapetenței, nevoilor sale. lichide. - a consumat 100
exprimată prin - explorez preferințele ml supă legume cu
scădere alimentare ale bolnavului și tăieței, 4 felii de
ponderală. împreună cu acesta pâine prăjită, 1
întocmim un meniu pulpă de pui fiartă,
adecvat. 50 g iaurt, o
- învăț bolnavul categoriile banană, 100 ml ceai
de alimente precum si compot.
echivalențele cantitative și - nu prezintă semne
calitative ale principiilor de intoleranță
alimentare, în vederea digestivă și de
înlocuirii unui aliment cu deshidratare.
altul.
- ofer bolnavului o cana cu
ceai îndulcit

18
- îi ofer acestuia 1 cană cu
ceai, 100 g brânză de vaci,
1 banană.
- observ apetitul
bolnavului, urmăresc
toleranța digestivă.
- notez cantitatea de lichide
ingerate precum și cele
eliminate în vederea
efectuării bilanțului
ingesta-excreta.
5. Alterarea Bolnavul să fie - explic bolnavului Bolnavul
tegumentelor și a îngrijit, să prezinte necesitatea respectării cooperează, este
mucoaselor tegumente și normelor de igienă. echilibrat psihic, își
cauzată de mucoase curate și - ajut bolnavul să-și dă silința pentru a
transpirații integre. efectueze toaleta. se îngriji conform
abundente, Bolnavul sa - îi explic importanța stării sale și nevoii
manifestată prin beneficieze de o evitării gratajului în timpul de igienă.
prurit stare de bine fizic și efectuării toaletei. Bolnavul prezintă
generalizat. psihic. - ofer bolnavului lenjerie de tegumente și
corp curată, lejeră și mucoase curate și
comodă. integre
- supraveghez în
permanență bolnavul.

6. Neplăcerea de Bolnavul să se - determin bolnavul să-și - bolnavul ascultă


a efectua odihnească în exprime emoțiile și muzică relaxantă
activități vederea obținerii sentimentele. conform
recreative unui echilibru fizic preferinţelor sale.
provocată de și psihic.

19
starea de Bolnavul să - explorez activităţile - a dormit 2 ore
oboseală prezinte stare de recreative care îi produc după prânz.
manifestată prin bună dispoziţie. plăcere. - în continuare
tristețe. - câştig încrederea prezintă stare de
bolnavului şi-l ajut să oboseală dar se
depăşească momentele simte mai liniștit.
dificile.
- explic bolnavului
necesitatea somnului și a
odihnei.
- asigur semiobscuritate pe
durata somnului ȋn ȋncăpere
şi ȋnlătur sursele de zgomot
din saloanele vecine.
- ofer bolnavului o cană cu
ceai de tei.

Recomandări
Pacientul D.L. internat cu diagnosticul prezumtiv de boală Hodgkin, diagnostic ce în urma
biopsiei ganglionare a fost confirmat, a urmat medicația prescrisă de medic și după trei zile de
internare prezintă: transpirații nocturne, oboseală diminuată, inapetență, anxietate. În cele trei zile
de internare, m-am asigurat de confortul său psihic și fizic, i-am administrat tratamentul conform
F.O., am efectuat toate tehnicile la timp în perfectă stare de asepsie și antisepsie, i-am explicat
despre modul în care acționează boala hodgkin și despre măsurile pe care trebuie să le ia. Am
încurajat în permanență bolnavul și i-am explicat importanța unei alimentații raționale cât și cea a
urmării întocmai a tratamentului. Pacientul trebuie să continuie tratamentul prescris de medic.
Pacientul trebuie ținut în continuare sub supraveghere medicală.

20