Sunteți pe pagina 1din 1

APROB

Șef Catedra de chirurgie OMF


pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”,
dr. șt. med., conf. univ.
__________________Silvia Railean

AVIZ
O R A R U L EXAMENULUI
la Stagiul practic: Stomatologia pediatrică
PENTRU STUDENŢII ANULUI V
ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Nr. grupei Data Ora


S1501, S1502, S1503, S1504, S1505 29.01.20 14:00
S1506, S1507, S1508, S1509 30.01.20 14.00
S1510, S1511, S1512, S1513, S1514 31.01.20 14.00

- în incinta IMSP IM și C, Clinica “Em. Coțaga”,


str.Vasile Alexandri 2,
Sala de ședințe, etaj 2.