Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITĂȚI ECONOMICE

I.Agricultura
Europa:
1) Grâu; Sfeclă de zahăr; Floarea Soarelui; Cartofi- Rusia si Ucraina
2) Struguri- Italia, Franţa, Spania, România, Ungaria, Rep. Moldova
3) Măsline- Italia, Spania, Grecia
4) Banane- Spania
5) Prune- Serbia, România
6) Pere- Italia, Spania, România
7) Plută-stejarul de plută=Portugalia(loc 1 pe glob)
8) Trandafiri-Bulgaria(loc 1 pe Glob)
9) Flori(lalele)-Olanda(loc 1 pe Glob)
România:
a) Zonele montane=creşterea animalelor
b) Zonele de deal si Podiş=viticultură si pomicultură
c) Zonele de câmpie=cultura plantelor
Regiuni viticole:
a) Subcarpaţii Curburii= podgoriile:Panciu-Odobeşti
b) Podişul Moldovei= podgoria Cotnari
c) Podişul Dobrogei=podgoria Murfatlar
d) Depresiunea Coliana a Transilvaniei=podgoriile:Târnavelor+Jidvei
II. CREŞTEREA ANIMALELOR
Europa
- bovine-Rusia,
- ovine-Marea Britanie,
- porcine-Germania
România
1. Creşterea bovinelor:regiuni: N Moldovei (Pod. Sucevei) şi S C.
Moldovei, Maramureş, N şi E transilvanei ( jud. Cluj-Bistriţa şi respectiv
jud. Covasna-Harghita)
2. Creşterea ovinelor- este tradiţională zonelor înalte din Carpaţii Orientali,
Carpaţii Meridionali şi respectiv Pod. Moldovei, dar în
ultimele decenii, datorită sistemelor intensive de creştere
cele mai mari efective sunt întâlnite în Dobrogea (jud.
Constanţa), C. Română (jud. Brăila, Galaţi), C. de Vest
(jud. Arad)
3. Creşterea porcinelor- se practică în zonele de cultură a porumbului Banat
(jud. Timiş), C. Română (jud. Călăraşi, Brăila, Ialomiţa),
sau a cartofului Transilvania(jud. Mureş, Braşov)
4. Creşterea cabalinelor- pentru tracţiune sau de rasă hergheliile
Mangalia, Sâmbăta de Jos
5. Creşterea păsărilor- mai ales în zonele periurbane, cerealiere, datorită
cererii mai mari
6. Apicultura -de tradiţie, se practică mai ales în S şi SE ( C. Română, Delta
Dunării, Dobrogea)
7.Sericicultura -creşterea viermilor de mătase- Banat, C. Română

8.Piscicultura –totalitatea peștilor dintr-un bazin acvatic sau dintr-o regiune


poartă numele de IHTIOFAUNĂ. Piscicultura se practică în râuri,mări,oceane,
lacuri și în iazuri și heleștee(lacuri antropice/construite de om)

Industria
 1945-instaurarea comunismului => Industrializarea forţată =>
gigantismul întreprinderilor, eficienţă redusă.
 1989-căderea comunismului => dezindustrializare => ramurile
industriei dezvoltate au rămas: construcţii de maşini, alimentară,
textile, lemnului
1. Industria energetica:
 Atomocentrale: Cernavodă
 Termocentrale: Rogojelu, Turceni- Craiova, Brăila, Mintia –
Deva, Brazi, Bucureşti
2.Industria siderurgică- materie primă => minereuri de fier =>
combinate siderurgice => Galaţi, Reşita, Călaraşi, Hunedoara,
Vlăhiţa;
3.Industria metalurgică- minereuri complexe
Centre de prelucrate: -Baia Mare, Zlatna(Cu, Pb, Au+Ag)
-Copşa Mica- Zinc
-Oradea, Tulcea(bauxite import)- Alumină
-Slatina- Aluminiu
2. Industria construcţiilor de maşini:
a) Autoturisme: Craiova, Mioveni, Câmpulung
b) Autocamioane + Autobuze: Braşov, Bucureşti
c) Aparate de zbor: Ghimbav- Braşov, Bucureşti, Craiova, Bacău
d) Nave Maritime: Constanţa
e) Locomotive: Bucureşti, Craiova
f) Vagoane: Arad, Bucureşti
g) Utilaje miniere: Petroşani, Târgu Jiu, Baia Mare
h) Utilaje petroliere: Ploieşti, Bucureşti, Braşov, Bacău
i) Tractoare: Braşov, Craiova
j) Aparatură electrotehnică: Săcele, Găesti
3. Industria Chimica:
a) Petrol(petrochimica): Brazi, Ploieşti
b) Cauciucuri, mase plastice: Piteşti
c) Anvelope: Midia Năvodari
d) Sare(clorosodice): sodă caustică, ingrăşăminte- Făgăraş;
Medicamente- Iaşi, Cluj, Bucureşti
4. Industria lemnului:
a) Cherestea- Carpaţii Orientali
b) Mobilă-Bucureşti