Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ

Bistriţa - Năsăud
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică B-N
România, 420185, Bistriţa, Strada Nicolae Bălcescu, nr.9
Tel: 0363-401110 Fax: 0363-401022
e-mail: cjraebn@yahoo.com

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bistriţa-Năsăud /


Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Bistriţa-Năsăud

Vă invită să participaţi în data de 26 aprilie 2018 la simpozionul elevilor:


,,Mesajul meu special ”, activitate din cadrul proiectului regional ,,Educație
necondiționată pentru fiecare”, cuprins în CAER 2018, Secţiunea 3, poziţia 10.

1. Tema simpozionului: MESAJUL MEU SPECIAL

2. Argument
Activitatea principală a proiectului constă în schimbul de informații pe teme ce promovează
educația și incluziunea, prilejul de a împărtăși propriile nevoi și posibilitatea de a îmbunătăți calitatea
vieții.
Simpozionul elevilor “Mesajul meu special ” se dorește a fi o voce a elevilor și profesorilor
ce susțin și promovează diversitatea, valorizând unicitatea fiecărui om.

Regulament de desfăşurare

1. Simpozionul se adresează preșcolarilor și elevilor din ciclul primar, gimnazial şi


liceal.
2. Fiecare unitate şcolară poate participa cu max. 3 lucrări respectând tema:
,,MESAJUL MEU SPECIAL”. Lucrarea poate fi în format ppt/pdf sau video (durata
maxim 5 minute) și trebuie să transmită un mesaj de înțelegere, acceptare, incluziune,
cunoaștere a copilului cu nevoi speciale. Acest mesaj poate fi transmis sub variate
forme ale art-terapiei: dans, cântec, desen, colaj, eseu, poezie, fotografie etc.
3. Lucrările și fişa de înscriere vor fi trimise pe adresa de email
cjap_bistrita@yahoo.com, până la data de 16 aprilie 2018. În cazul în care lucrarea
aparține unui grup de elevi se atașează și un tabel nominal.
4. La data de 26 aprilie 2018 va avea loc simpozionul ,,Mesajul meu special”, în
cadrul căruia vor fi prezentate lucrările incluse pe pagina de facebook a proiectului-
Educație NECONDIȚIONATĂ pentru fiecare.
5. Selecția lucrărilor se va face de către o comisie alcătuită din specialiştii CJRAE
B-N. Comisia va evalua lucrările respectând criteriile stabilite: încadrarea în temă,
originalitate, creativitate, claritatea transpunerii mesajului.
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
Bistriţa - Năsăud
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică B-N
România, 420185, Bistriţa, Strada Nicolae Bălcescu, nr.9
Tel: 0363-401110 Fax: 0363-401022
e-mail: cjraebn@yahoo.com

6. Se vor acorda diplome de participare. Pe diplome se va preciza şi numele cadrului


didactic îndrumător.
7. Se vor elibera adeverinţe de participare la concurs pentru toate cadrele didactice
îndrumătoare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la coordonatorul proiectului:


prof. Harap Cristina, tel: 0744904891 .

Înscrierile se fac prin FIŞA DE ÎNSCRIERE anexată.

Director,

Prof. Sidor Luciana Maria


CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
Bistriţa - Năsăud
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică B-N
România, 420185, Bistriţa, Strada Nicolae Bălcescu, nr.9
Tel: 0363-401110 Fax: 0363-401022
e-mail: cjraebn@yahoo.com

Şcoala………………..
Adresa……………….
Nr. înreg. ……………

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator…………………………………………………..

Date de contact:
Adresa de e-mail ……………….....................
Telefon ………………………….....................
Unitatea şcolară…………………………………………………………………………………………

Adresa de corespondenţă: ...................................……………………………………………………..

Localitatea…………………………………Judeţul…………………………………………………..

Număr de copii participanţi la proiect...............

Titlu lucrare:

Director, Profesor coordonator,