Sunteți pe pagina 1din 20

Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ


CONSILIERE ŞI ORIENTARE
CLASA a VII-a
AN ŞCOLAR 2019 - 2020

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Disciplina de învățământ: Consiliere şi orientare
Profesor: Chereş Simona Director,
Clasa a VII-a Profesor: Conciatu Ileana Loredana
Nr. de ore/săptămână: 1
An școlar 2019-2020

Nr. MODULUL TEMATIC Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


crt Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1. Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos şi 15 - 15
echilibrat
2. Dezvoltare socio-emoţională - 5 5
3. Managementul învăţării - 6 6
4. Managementul carierei - 8 8
Total ore 15 19 34

 Menţionăm că în perioada 30 martie 2020 – 3 aprilie 2020 (S 27) se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
,,Să știi mai multe, să fii mai bun “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în aceasta.

Planul cadru a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590/05.04.2016
Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393/28.02.2017

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ


CLASA A VII-A
COMPETENŢE GENERALE

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat;
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare;
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare;
4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și
ocupații.

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat;
1.1. Planificarea acțiunilor specifice dezvoltării personale din perspectiva autoeficacității;
- evaluarea resurselor personale semnificative pentru dezvoltarea autoeficacității și încrederii în sine prin: „Harta mentală”, „Scrisoarea/E-mailul
abilităților personale”, „Istoria punctului meu forte”, texte cu titlul: „Am încredere în mine”, „Am câștigat încrederea în mine”, completarea unor
fraze lacunare, cum ar fi: „Eu pot/nu pot să…, Cele mai puternice calități ale mele sunt…, Cu siguranță, am de îmbunătățit…, Îmi exprim
convingerea că…”;
- compuneri creative despre realizările și performanțele personale: „Povestea mea de succes în 20 de rânduri”, „Povestea mea de succes poate fi scrisă
pe un bob de orez”;
- exerciții individuale și de grup pentru construirea hărții cu abilităţile de viaţă independentă și responsabilă, pe baza vizionării unor scurte filme
motivaționale/inspiraționale despre performanță și succes;
- folosirea unor carduri/imagini inspiraționale care reprezintă arhetipuri/personaje din povești clasice, citate pentru explorarea valorilor și credințelor
proprii;
- formularea unui plan de acțiune privind direcțiile dezvoltării personale: „Eu peste 5/10/20 de ani”;
Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale
Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

1.2. Autoevaluarea stilului de viață sănătos în raport cu mediul de viaţă


- completarea unor grile de autoevaluare despre stilul de viaţă sănătos;
- realizarea unor campanii de comunicare, responsabilizare prin afişe/postere, pliante, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii, discuții cu persoane
cheie privind dezvoltarea durabilă, texte și desene despre efectele negative ale comportamentelor de risc pentru starea de sănătate;
- propunerea unui plan de acțiune pentru dezvoltarea stilului de viaţă în raport cu mediul de viaţă: comportamente sănătoase, obiceiuri zilnice, situaţii
de criză, violența în școală/familie/comunitate;
- prezentarea rezultatelor proiectelor în echipă: „Internetul, beneficii și riscuri”, „Cum am intrat în contact cu Internetul”, „Internetul, educația și viața
de familie”, „Programul unei zile online și offline”, „Siguranța pe Internet”, “Jocuri video, aplicații online și timpul alocat”, ” Rețele de socializare în
viața mea”.

2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare


2.1. Manifestarea empatiei în raport cu diferenţele individuale şi de grup
- discuţii în perechi/echipe pe baza unor proverbe și zicători care reflectă comportamente empatice;
- exerciții pentru identificarea asemănărilor dintre propria persoană şi un coleg/un personaj literar sau de film: „Cinci caracteristici pe care le avem în
comun”;
- discuții cu invitați la clasă, discutarea unor secvențe de film pe tema emoțiilor trăite, a reacțiilor și a comportamentelor față de diversitate (spre
exemplu, față de copii percepuți ca fiind „diferiți” față de majoritatea);
- jocuri de rol în vederea experimentării emoțiilor trăite şi a comportamentelor adoptate de către alte persoane.

2.2. Exprimarea asertivă în interacţiuni, şcolare, familiale şi comunitare


- identificarea modalităţilor de comunicare ale persoanelor pasive, asertive și agresive utilizând suporturi diverse: povești, versuri ale unor cântece
cunoscute, secvențe de film;
- discuţii pe marginea „Decalogului asertivităţii” pentru explicarea celor 10 caracteristici ale comunicării asertive;
- exerciții de formulare a unor răspunsuri de tip pasiv, agresiv și asertiv pentru diferite situaţii: „Un coleg uită să îți înapoieze o carte”, „Un prieten
dorește să mergeți la film, dar tu preferi să mergeți în parc”.

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


3.1. Integrarea în programul zilnic a unor rutine privind autodisciplina și stilul de viață sănătos
- identificarea unor activități care se repetă cu regularitate în viața elevilor, utilizând studii de caz, interviul;
- realizarea unui program zilnic și săptămânal care să integreze echilibrat activități de învățare, activități de relaxare și de stil de viață sănătos și
analiza acestuia în perechi, grup de discuție etc.;
- compararea rutinelor proprii cu cele ale unor personalități din diferite domenii: vizionarea de filme, lectura unor articole, pasaje literare, observarea
directă, întâlniri cu personalități.

3.2. Raportarea reflexivă şi constructivă asupra reușitelor şi nereușitelor în învățare


- exerciţii art-creative pentru ilustrarea unor situații de reușită/nereușită în învățare și valorizarea experiențelor de învățare din greșeli: spot publicitar,
desene, postere;
- descrierea/analiza SWOT/studii de caz ale unor situații concrete din viața elevilor care au condus la reușite/nereușite, cu evidențierea atitudinilor și
comportamentelor care conduc la învățare eficientă prin joc de rol, teatru forum, fișe de autoevaluare;
- selecția și adăugarea în portofoliul personal de învățare a dovezilor privind autoevaluarea progreselor în învățare: feedback din partea colegilor,
profesorilor, părinților; fișe de evaluare și autoevaluare, reflecții personale.

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și
ocupații
4.1. Formularea unor scopuri personale referitoare la educație, carieră și stil de viață
- exerciții de identificare a modului în care interesele personale și dimensiunea de gen influențează alegerea activităților: „Ce îmi place să fac, ce mă interesează? ”,
„Alegerile mele - interesele mele”, „Alegerile mele – obstacole și soluții” și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de învățare;
- organizarea unor dezbateri despre rolul familiei în formularea scopurilor personale referitoare la educație, carieră și stil de viață: „Părinții/bunicii - factori
importanți în alegerea profesiei”, „Seri ale părinților”, „Ce doresc eu, ce doresc părinții mei”;
- realizarea unor filme scurte/albume foto, care să conțină experiențe și evenimente personale, care contribuie la construcția carierei și introducerea rezultatelor în
portofoliul personal de învățare.

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

4.2. Evaluarea corespondenței dintre aspirațiile personale, cerințele unei ocupații și nivelul de educație necesar
- organizarea unei vizite în companii, după următorul plan: protocolul vizitei, sarcinile îndeplinite, cerințele ocupațiilor identificate în companiile vizitate,
rezumatul experienţei elevilor în cadrul vizitei de explorare, redactarea unor scrisori de mulțumire adresate reprezentanților companiilor vizitate;
- realizarea unor activități de tip „Biblioteca vie” pentru a discuta în grupuri mici despre cerințele unor ocupații și nivelul de educație necesar pentru exercitarea
acestora;
- elaborarea unei hărți mentale, care să descrie, pornind de la aspirațiile personale și dimensiunea de gen în educație, opțiunea pentru o anumită carieră și traseul
educațional care trebuie urmat pentru ca această opțiune să se poată realiza.

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală


Profesor: Chereş Simona Director,
Clasa a VII-a Profesor: Conciatu Ileana Loredana
Nr. de ore/săptămână: 1
An școlar 2019-2020

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


AUTOCUNOȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT
SEMESTRUL I

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Număr de ore


generale/specifice alocate/Săptă
mâna
Introducere Competența generală Iniţială 1oră/S 1
Evaluare iniţială 1.Adoptarea atitudinilor exerciţii de autocunoaștere Manual Orală 9-13 IX
Prezentarea manualului şi a pozitive față de sine și a Fișe de lucru Scrisă
conţinuturilor unui stil de viață sănătos și
echilibrat

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

Autoeficacitate. Performanţă şi Competența generală -evaluarea resurselor 1oră/ S 2


succes 1.Adoptarea atitudinilor personale semnificative pentru resurse Continuă 16-20 IX
Autoeficacitate. Etichetări. pozitive față de sine și a dezvoltarea autoeficacității și materiale:
Abilități și activități. Performanță unui stil de viață sănătos și încrederii în sine manual Orală
și succes echilibrat Tema de portofoliu pag 14 fişe
Etichete şi etichetări Competențe specifice exerciţii manual 1 oră/ S 3
Autoeficacitate. Etichetări. 1.1.Planificarea acțiunilor compuneri creative despre amii-uri manual interevaluare 23-27 IX
Abilități și activități. specific dezvoltării realizările și performanțele coli de flipchart autoevaluare
Eu, preadolescentul. Provocări şi personale din perspectiva personale: carioci 1 oră/ S 4
oportunităţi autoeficacității Exercițiul nr.2 pag 12 30 IX - 4 X
Provocări și oportunități. 1.2. Autoevaluarea stilului
Schimbări la nivel fizic și de viață sănătos în raport cu - exerciții individuale și de resursa umană:
emoțional la preadolescenți. mediul de viaţă grup pentru construirea hărții activitate
On-line.Off-line cu abilităţile de viaţă individuală 1 oră/ S 5
Internetul, rețelele sociale și viața independentă și responsabilă, activitate de grup 7-11 X
zilnică. pe baza vizionării unor scurte activitate frontală
1 oră/ S 6
Agresivitate, violență, bullying filme
14-18 X
Comportamente responsabile. motivaționale/inspiraționale
Agresivitate, violență, bullying: despre performanță și succes
cauze, forme, soluții. Descopăr pag.8
1 oră/ S 7
Stil de viaţă responsabil într-un 21-25 X
mediu sănătos - completarea unor grile de
Atitudini față de resurse și autoevaluare despre stilul de
reciclare viaţă sănătos
Pag 18 Descopăr

-realizarea unor campanii de


comunicare, responsabilizare
prin afişe/postere, pliante,
prezentări cu ajutorul noilor
tehnologii, discuții cu persoane
Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale
Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

cheie privind dezvoltarea


durabilă, texte și desene despre
efectele negative ale
comportamentelor de risc
pentru starea de sănătate
Exercițiul nr.1 pag 21
Exercițiul nr.2 pag 29
- propunerea unui plan de
acțiune pentru dezvoltarea
stilului de viaţă în raport cu
mediul de viaţă:
comportamente sănătoase,
obiceiuri zilnice, situaţii de
criză, violența în
școală/familie/comunitate
Pag 20 Înțeleg
Plan de acțiune antibullying
pag.25
Temă de portofoliu pag.26
Exercițiul nr.3 pag.29

- prezentarea rezultatelor
proiectelor în echipă:
Pag 20 Rețin
Temă de portofoliu, pag 21
Exercițiul nr.2 pag.21

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

Recapitulare Competența generală Schema recapitulativă resurse sumativă, 1 oră/ S 8


Evaluare - Proiect - Blogul meu 1.Adoptarea atitudinilor Proiect Blogul meu materiale: orală, scrisă 28 X – 1 XI
pozitive față de sine și a manual 7 ore
unui stil de viață sănătos și coli de flipchart S 9/4 - 8 XI
echilibrat carioci S 10/11-15 XI
S 11/18 – 22 XI
Competențe specifice fișe de reflecție
S 12/25-29 XI
1.1.Planificarea acțiunilor personală S 13/2 - 6 XII
specific dezvoltăriipersonale fișa de feedback S 14/9 -13 XII
din perspective S 15/16 - 20 XII
autoeficacității resursa umană:
1.2. Autoevaluarea stilului activitate
de viață sănătos în raport cu individuală
mediul de viaţă activitate frontală

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


DEZVOLTARE SOCIO EMOȚIONALĂ
SEMESTRUL AL II-LEA

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Număr de


generale/specifice ore alocate/
Săptămâna
Empatia. Colaborarea și Competența generală -discuţii în perechi/echipe pe 1 oră
cooperarea 2.Relaționarea armonioasă baza unor proverbe și zicători resurse Contiună S16/S1
Empatia. Colaborarea și cu ceilați în contexte școlare care reflectă comportamente materiale: 13-17 I.
cooperarea și extrașcolare empatice manual Orală
Empatie şi adaptare la Competențe specifice Descopăr pag.36 fişe 1 oră
diversitate 2.1. Manifestarea empatiei exerciţii manual S17/S2
Emoții, reacții, comportamente în raport cu diferenţele - exerciții pentru identificarea amii-uri manual interevaluare 20-23 I.
față de diversitate (gen, vârstă, individuale şi de grup asemănărilor dintre propria coli de flipchart autoevaluare
apartenență socială, apartenență 2.2. Exprimarea asertivă în persoană şi un coleg/un carioci
etnică, situație economică, interacţiuni, şcolare, personaj literar sau de film:
stare de sănătate, dizabilități/copii familial şi comunitare Exercițiul nr.2 pag.38
cu nevoi speciale de educație) resursa umană:
Asertiv, pasiv, agresiv - discuții cu invitați la clasă, activitate
Caracteristici ale discutarea unor secvențe de individuală 1 oră
comportamentului asertiv, pasiv, film pe tema emoțiilor trăite, a activitate de grup S18/S3
agresiv reacțiilor și a activitate frontală 27-31 I.
comportamentelor față de
diversitate (spre exemplu, față
de copii percepuți ca fiind
„diferiți” față de majoritatea)
Studiu de caz pag.39

- jocuri de rol în vederea


Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale
Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

experimentării emoțiilor trăite


şi a comportamentelor
adoptate de către alte persoane
Temă de portofoliu pag.40

Recapitulare Competența generală Schema recapitulativă resurse sumativă, 1 oră


Evaluare 2.Relaționarea armonioasă Test de evaluare materiale: scrisă S19/S4
cu ceilați în contexte școlare manual 3-7 II.
și extrașcolare fișe
Competențe specifice fișe de reflecție 1 oră
2.1. Manifestarea empatiei personală S20/S5
în raport cu diferenţele fișa de feedback 10-14 II.
individuale şi de grup
2.2. Exprimarea asertivă în resursa umană:
interacţiuni, şcolare, activitate frontală
familial şi comunitare

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII
SEMESTRUL AL II-LEA

Conţinuturi Competenţe generale/specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Număr de


ore alocate/
Săptămâna
Managementul timpului. Competența generală 1 oră
Organizare şi planificare în 3.Reflectarea asupra motivației și -identificarea unor resurse Contiună S21/S6
învăţare eficacității strategiilor pentru progres activități care se repetă materiale: 17-21 II.
Elemente de management al în învățare cu regularitate în viața manual Orală
timpului: organizare, planificare Competențe specifice elevilor, utilizând studii fişe
Autoeficienţa, rutina şi 3.1. Integrarea în programul zilnic a de caz, interviul exerciţii
(auto)disciplina unor rutine privind autodisciplina și Descopăr pag.58 manual interevaluare 1 oră
Elemente de management al stilul de viață sănătos Exercițiul nr.3 pag.59 amii-uri autoevaluare S22/S7
timpului: organizare, planificare 3.2Raportarea reflexivă şi constructivă manual 24-28 II.
Mentalitatea de creştere versus asupra reușitelor şi nereușitelor în - realizarea unui coli de
mentalitate fixă în învăţare învățare program zilnic și flipchart
Mentalitate de creștere versus săptămânal care să carioci 1 oră
mentalitate fixă în învățare integreze echilibrat S23/S8
2-6 III.
Reuşită şi eşec în învăţare activități de învățare,
Reuşită şi eşec în învăţare activități de relaxare și resursa
de stil de viață sănătos și umană:
1 oră
analiza acestuia în activitate
S24/S9
perechi, grup de discuție individuală 9-13 III.
etc. activitate de
Descopăr pag.54 grup
activitate
- compararea rutinelor frontală
Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale
Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

proprii cu cele ale unor


personalități din diferite
domenii: vizionarea de
filme, lectura unor
articole, pasaje literare,
observarea directă,
întâlniri cu personalități
Știai că? Pag.59

-exerciţii art-creative
pentru ilustrarea unor
situații de
reușită/nereușită în
învățare și valorizarea
experiențelor de învățare
din greșeli: spot
publicitar, desene,
postere
Exercițiul nr.1 pag.65

- descrierea/analiza
SWOT/studii de caz ale
unor situații concrete din
viața elevilor care au
condus la
reușite/nereușite, cu
evidențierea atitudinilor
și comportamentelor care
conduc la învățare
eficientă prin joc de rol,
Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale
Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

teatru forum, fișe de


autoevaluare
Descopăr pag.63

- selecția și adăugarea în
portofoliul personal de
învățare a dovezilor
privind autoevaluarea
progreselor în învățare:
feedback din partea
colegilor, profesorilor,
părinților; fișe de
evaluare și autoevaluare,
reflecții personale
Fișe de feedback și de
autoreflecție

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

Recapitulare Competența generală Schema recapitulativă resurse sumativă, 1 oră


Evaluare 3.Reflectarea asupra motivației și Test de evaluare materiale: scrisă S25/S10
eficacității strategiilor pentru progres manual 16-20 III.
în învățare Test de 1 oră
Competențe specifice evaluare S26/S11
3.1. Integrareaînprogramulzilnic a fișe de 23-27 III.
unorrutineprivindautodisciplinașistilul reflecție
de viațăsănătos personală
3.2 fișa de
Raportareareflexivăşiconstructivăasup feedback
rareușitelorşinereușitelorînînvățare
resursa
umană:
activitate
individuală
activitate
frontală

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


MANAGEMENTUL CARIEREI
SEMESTRUL AL II-LEA

Conţinuturi Competenţe generale/specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Număr de


ore alocate/
Săptămâna
Educaţie, carieră şi stil de viaţă Competența generală - exerciții de identificare 1 oră
Scopuri personale referitoare la 4.Luarea deciziilor legate de a modului în care resurse Contiună S27/S12
educație, carieră și stil de viață. continuarea studiilor și carieră prin interesele personale și materiale: 30 III – 3 IV
Dimensiunea de gen în educație și vlorificarea informațiilor despre sine, dimensiunea de gen manual Orală
carieră educație și ocupații influențează alegerea fişe
Dimensiunea de gen în educaţie Competențe specifice activităților și exerciţii
şi carieră 4.1. Formularea unor scopuri introducerea rezultatelor manual interevaluare 1 oră
Scopuri personale referitoare la personale referitoare la educație, în portofoliul personal de amii-uri autoevaluare S28/S13
educație, carieră și stil de viață. carieră și stil de viață învățare manual 22-24 IV
Dimensiunea de gen în educație și 4.2. Evaluarea corespondenței dintrea Exercițiul nr.2 pag 75 chestionar de
carieră spirațiile personale, cerințele unei aptitudini
Aspirații personale, nivel de ocupații și nivelul de educație necesar - organizarea unor www.go.ise.r
educaţie, ocupaţii dezbateri despre rolul o
Aspirații personale, cerințe ale familiei în formularea coli de
unei ocupații și nivelul de educație scopurilor personale flipchart 1 oră
Necesar pentru exercitarea referitoare la educație, carioci S29/S14
27-30 IV
acesteia carieră și stil de viață:
Opțiuni de carieră Studiu de caz pag.72
Opțiunile de carieră: relația dintre Înțeleg pag.73
informaţiile despre sine resursa
1 oră
(caracteristici personale, abilități, - realizarea unor filme umană:
S30/S15
interese, valori legate de scurte/albume foto, care activitate 4-8 V
muncă), nivelul de educație și să conțină experiențe și individuală
Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale
Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

alegerea carierei evenimente personale, activitate de


care contribuie la grup
construcția carierei și activitate
introducerea rezultatelor frontală
în portofoliul personal de
învățare
Temă de portofoliu
pag.75

-organizarea unei vizite


în companii, după
următorul plan:
protocolul vizitei,
sarcinile îndeplinite,
cerințele ocupațiilor
identificate în companiile
vizitate, rezumatul
experienţei elevilor în
cadrul vizitei de
explorare, redactarea
unor scrisori de
mulțumire adresate
reprezentanților
companiilor vizitate
Exercițiul nr.1, pag.83

- realizarea unor
activități de tip
„Biblioteca vie” pentru a
discuta în grupuri mici
Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale
Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

despre cerințele unor


ocupații și nivelul de
educație necesar pentru
exercitarea acestora
Înțeleg pag.81-82

- elaborarea unei hărți


mentale, care să descrie,
pornind de la aspirațiile
personale și dimensiunea
de gen în educație,
opțiunea pentru o
anumită carieră și
traseul educațional care
trebuie urmat pentru ca
această opțiune să se
poată realiza
Hartă mentală pag.96

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro
Şcoala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale

Recapitulare Competența generală Schema recapitulativă resurse sumativă, 1 oră


Evaluare 4.Luarea deciziilor legate de Completare CV materiale: scrisă S31/S16
continuarea studiilor și carieră prin manual 11-15 V
vlorificarea informațiilor despre sine, Test de
educație și ocupații evaluare 1 oră
Competențe specifice fișe de S32/S17
4.1. Formularea unor scopuri reflecție 18-22 V
personale referitoare la educație, personală
carieră și stil de viață fișa de
4.2. Evaluarea corespondenței dintrea feedback
spirațiile personale, cerințele unei
ocupații și nivelul de educație necesar resursa
umană:
activitate
individuală
activitate
frontală

Evaluare finală Evaluare finală 2 ore


S33/S18
25-29 V
S34/S19
1 -5 VI.

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu Ministerul Educaţiei Naţionale


Loc. Căvăran, Str. Principală, nr. 7 Str. General Berthelot 28-30, sector 1
Jud. Caraş-Severin 010168 ,Bucureşti
Cod poştal: 327091 Tel. +40(0)214055706
Fax: 0255510118 Fax: + 40(0)21310320
Email scoaladaicovciu@gmail.com www.edu.ro