Sunteți pe pagina 1din 12

Romania

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului


Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui

Nr.__________/ _________________ AVIZAT,


Director, Palatul Copiilor Vaslui Inspector scolar pentru educatie permanenta,
Prof. Mirela Nistoroschi Prof. Daniela –Rodica Jitca

PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN

CUPA „Stefan cel Mare”


Tenis de masa

Anul şcolar 2013-2014

Coordonator,

Prof. Mihai Cretu

VASLUI
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

FORMULAR DE APLICAŢIE
Avizat,
Inspector scolar pentru educatie permanenta, ISJ
Prof. Daniela –Rodica Jitca

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei de ,, Palatul Copiilor” Vaslui


învăţământ aplicante
Adresa completă Str. Stefan cel mare, nr. 62 Vaslui.
Nr. de telefon/fax 0235- 313 519
Adresă poştă electronică palatulcopiilor_vs@yahoo.com

COORDONATOR PROIECT/PERSOANĂ DE CONTACT


Dl. Cretu Mihai
Nume, Prenume Profesor
Funcţia

Adresa completă Vaslui, str. Traian Bl. 253, sc. A , ap. 7, et. 3 .
Adresă poştă electronică Myhay_mc@yahoo.com, mobil: 0732021246
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului CUPA „STEFAN CEL MARE”


TENIS DE MASA
B.2. Categoria în care seA. cultural- artistic
încadrează proiectul:
(bifaţi categoria în careB. tehnico-stiintific
se încadrează
proiectul
C. sportiv-turistic *
dumneavoastră)

D. cetatenie democratica

E. altele (precizaţi)

C. REZUMATUL PROIECTULUI/ DESCRIERE


Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
1. Numar de elevi implicati: aproximativ 200 de elevi (fete, baieti), din clasele I-IV, V-VIII, IX-XIII..
2. Activitati extrascolare propuse:
Activitatea nr. 1.
“ Conceperea proiectului”
Activitatea nr. 2.
Inregistrarea proiectului
Activitatea nr. 3.
Lansarea proiectului
Activitatea nr. 4.
Cupa „ Stefan cel Mare” Tenis de Masa.
Activitatea nr. 5.
Diseminarea rezultatelor proiectului
3. Numar de parteneri: _10_ in concurs si numar de parteneri pentru organizarea concursului - 25_
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Prezentati: analiza de nevoi, concordanta cu prioritatile MECTS, obiectivul general ale proiectului
si precizaţi ţinta strategică a Planului de Dezvoltare Scolara, din care derivă obiectivul general al
proiectului
1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) : Initierea proiectului s-a facut din dorinta de a oferi
copiilor si tinerilor o motivatie suplimentara pentru progres, performanta si frecventa buna la scoala, prin
implicarea lor in activitati sportive care vor contribui si la promovarea ofertei educationale si a imaginii
Palatului in judetul Vaslui, contracararea influentei unor factori nocivi asupra vietii si sanatatii, promovarea
spiritului de prietenie si fair- play, imbogatirii orizontului de cunoastere etc.
2. Tinta strategica din PDI: Implicarea elevilor in activitati extrascolare, de cooperare si dezvoltarea de
parteneriate cu scoli din judetul Vaslui; promovarea ofertei educationale si a imaginii Palatului Copiilor in
judetul Vaslui.

D.2. Scrieţi obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului


Obiectivul general: Influentarea favorabila a frecventei scolare, progresului invatarii, performantei sportive
si promovarea ofertei educationale si a imaginii scolii, in judetul Vaslui, promovarea relatiilor de prietenie
si respect, promovarea unui mod de viata sanatos, civilizat si fair- play, prin participarea elevilor la competitii
sportive.
Obiectivele specifice:
1. Formarea deprinderii de practicare a sportului in timpul liber;
2. Promovarea ofertei educationale si a imaginii Palatului Copiilor in judetul Vaslui;
3. Formarea si exersarea abilitatilor de comunicare, cultivarea relatiilor de prietenie si respect intre
participanti.
4. Promovarea Tenisului de Masa in rindul elevilor.
5. Dezvoltarea acestei discipline sportive la nivelul cluburilor si palatelor copiilor nin tara.
6. Sensibilitatea tinerilor fata de responsabilitatea pentru propria viata si a celor din jur.

D.3. Descrieţi grupul / grupurile ţintă căruia i se adresează proiectul si nevoile acestuia/acestora
Proiectul se adreseaza unui numar de aproximativ 200 elevi ai claselor I- IV,V-VIII ,IX-XII din jud Vaslui

D.4. Durata proiectului (minim 3 luni)


Proiectul Cupa “Stefan cel mare ‘’Tenis de masa - se va derula pe o perioada de 5 luni (februarie-iunie2004)

D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos(multiplicati fisa pentru
fiecare activitate in parte.). Pentru data/perioada de desfasurare, mentionati Luna 1, Luna 2, etc.
Activitatea nr. 1
“Conceperea proiectului”
Tipul activităţii: organizare de proiect
Data/perioada de desfăşurare: Luna 1
Locul desfăşurării: Scoala nr. 5 , Scoala nr. 4,“Stefan cel Mare” – Sala de Sport
Numărul de participanţi: 20 elevi, 10 cadre didactice, 2 parinti, 1 reprezentant al comunitatii locale, 1
reprezentanti mass- media.
Responsabil: prof. Cretu Mihai
Beneficiari: elevi clasele I- XII, din judetul Vaslui, cadre didactice, parinti, comunitatea locala etc.
Metode/mijloace de realizare: dezbatere/ conversatia
Modalităţi de evaluare: minuta/proces verbal
Descrierea activitatii:
- constituirea echipei de proiect;
- intocmirea planului de activitati si calendarul derularii acestora;
- repartizarea sarcinilor fiecarui membru al echipei de proiect ( monitorizare- responsabil, prof. Nistoroschi
Mirela, evaluare- responsabil, prof. Tonita Aurelia, diseminare- responsabil, prof. Popa Mihaela.
- editarea regulamentului competitiei sportive din proiect : responsabil, prof. Cretu Mihai) ;
- stabilirea partenerilor pentru concursurile incluse in proiect, contactarea acestora si incheierea protocolului de
colaborare pentru activitatile proiectului- responsabil: prof. Cretu Mihai;
- contactarea partenerilor care vor sustine organizatoric/ logistic activitatile proiectului ( baza materiala,
premii, asistenta medicala) – responsabil, prof. Cretu Mihai.

Activitatea nr. 2.
Inregistrarea proiectului
Tipul activităţii: Inregistrarea proiectului la ISJ Vaslui
Data/perioada de desfăşurare: Luna 2
Locul desfăşurării: ISJ Vaslui
Numărul de participanţi: 1 (coordonatorul proiectului)
Responsabil: prof. Cretu Mihai
Beneficiari: elevi ai claselor aI-XII-a, din judetul Vaslui.
Metode/mijloace de realizare: depunerea proiectului la secretariatul ISJ;
Modalităţi de evaluare: numar de inregistrare
Descrierea activitatii: proiectul va fi depus pentru aprobare la secretariatul ISJ Vaslui, in doua exemplare
pana pe data de 11.02.2014.

Activitatea nr. 3.
Lansarea proiectului
Tipul activităţii: sedinta de lucru
Data/perioada de desfăşurare: Luna 3
Locul desfăşurării:: Sala de Sport a Sc. Nr.4 si nr.5 din Vaslui.
Numărul de participanţi: 20 elevi, 4 cadre didactice, 1parinte, 1 reprezentant al comunitatii locale, 1
reprezentant mass- media;
Responsabil: prof. Cretu Mihai;
Beneficiari: elevi ai claselor a I-VIII-a si aIX-XII-a, din judetul Vaslui.
Metode/mijloace de realizare: conversatia, corespondenta electronica;
Modalităţi de evaluare: confirmari de participare la activitatile proiectului.
Descrierea activitatii: se va face cunoscut in presa si auditoriului proiectul Cupa “ Stefan cel Mare”.Tenis de
masa.
Activitatea nr. 4.
Cupa „ Stefan cel Mare” Tenis de masa.
Tipul activităţii: concurs sportiv
Data/perioada de desfăşurare: Luna 4
Locul desfăşurării: Sc. Nr.5 si nr.4 “ Stefan cel Mare” Vaslui- terenul si sala de sport.
Numărul de participanţi: aproximativ 200de elevi din claseleI-IV,V- VIII- IX-XII, din jutetul Vaslui,
2antrenori, 1 evaluator, 4 membri in comisia de organizare, 3 parinti, 50 spectatori, 1 reprezentant al
comunitatii locale, 1medic/ asistent medical, reprezentanti mass- media;
Responsabil: Cretu Mihai
Beneficiari: elevi din clasele I-VIII, IX-XII, din judetul Vaslui
Metode/mijloace de realizare: activitate practica: incalzirea concurentilor , pregatirea propriu-zisa a
echioajelor, jocul la masa de tenis la simplu conform regulamentului publicat de ITTF..
Modalităţi de evaluare: fisa de concurs, jurizare, cupe,tricouri, diplome, certificate de participare etc.
Descrierea activitatii: activitatea finala se desfasoara in 2 runde, conform regulamentului elaborat de
organizatori pe terenul de sport si/sau sala de sport a sc. Nr.4 “Elena Cuza” Vaslui ( runda 1 = echipajul
claselor a I-VIII-a, runda 2 = echipajul claselor a IX-XII-a responsabil comisie de organizare: prof. Cretu
Mihai, prof. Nistoroschi Mirela, prof. Popa Mihaela; responsabil echipa de arbitri: prof. Scripcaru Mircea;
responsabil ordine concurs: prof. Cretu Mihai; responsabill evidenta si secretariat concurs: prof. Tonita
Aurelia; responsabili premiere: prof. Nistoroschi Mirela si prof. Cretu Mihai.

Activitatea nr. 5.
Diseminarea rezultatelor proiectului
Tipul activităţii: masa rotunda
Data/perioada de desfăşurare: Luna = 5
Locul desfăşurării: – Sala de sport a Sc. Nr.4 si nr. 5 din Vaslui.
Numărul de participanţi: 30 elevi, 10 cadre didactice, 2 parinti,1 reprezentant al comunitatii locale,
reprezentant mass- media;
Responsabil: prof. Cretu Mihai
Beneficiari: elevi din clasele a I-VIII-a si a IX-XII-a, din judetul Vaslui
Metode/mijloace de realizare: conversatia, demonstratia.
Modalităţi de evaluare: portofoliul proiectului, articole in presa etc.
Descrierea activitatii: se vor face cunoscute realizarile proiectului, contributia/ implicarea partenerilor in
derularea activitatilor si vor fi prezentate premiant.

D.6. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului


In urma implementarii proiectului asteptam:
- o buna promovarea ofertei educationale si a imaginii Palatului Copiilor Vaslui ;
- cresterea performantei sportive si a frecventei scolare a participantilor;
- cresterea numarului de copii si tineri care vor practica sportul{tenisul de masa} in timpul liber
-Promovarea Tenisului de masa ca activitate extrascolara in timpul liber.

D.7. Prezentaţi modalitatile de monitorizare si evaluare a progresului proiectului si a rezultatelor


asteptate. Precizati indicatorii de evaluare.
- monitorizarea activitatilor incluse in proiect se va face pe baza tabelelor nominale de participare, pe baza
foilor de concurs, raportari in cadrul comisiilor metodice, consiliului de administratie, consiliului profesoral;
- evaluarea progresului se va face prin elaborarea clasamentelor in urma concursului;
- rezultate asteptate: imbunatatirea frecventei scolare a participantilor, conform estimarilor (datorita faptului ca
frecventa buna la scoala este o conditie pentru a putea participa la concurs);
- indicatori de evaluare: a. cantitativ: 100 % procent de participare la activitatile proiectului din numarul de
echipaje invitate; 100 % probele desfasurate din numarul programat; 1 CD si 1 portofoliu cu imagini si alte
materiale aferente activitatilor derulate; b. calitativ: activitati desfasurate fara incidente.

D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului


- Beneficiarii directi ai proiectului vor fi aproximativ 200 de elevi ai claselor I- IX din judetul Vaslui
- Indirect, beneficiarii proiectului vor fi parintii, comunitatea educativa largita, comunitatea locala.

D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi, cadre
didactice, scoala, comunitate educativa largita, comunitate locala)
Implementarea proiectului va determina:
- promovarea ofertei educationale si a imaginii Palatului Copiilor Vaslui in judetul Vaslui;
- cresterea performantei sportive si imbunatatirea frecventei scolare a participantilor la activitatile proiectului;
- crearea unei stari de spirit in lumea copiilor si tinerilor, care presupune interes, dorinta de afirmare, spirit
competitional;
- cresterea numarului de copii si tineri care vor practica sportul {Tenisul de masa{ in timpul liber;

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului


Continuitatea/ sustenabilitatea proiectului va fi asigurata de elevii iubitori ai sportului- Tenisului de Masa,
prin identificarea si atragerea unor noi parteneri participanti la activitatile incluse in proiect si parteneri care
sa asigure resursele materiale si financiare prevazute in devizul de cheltuieli.

D.11. Menţionaţi activităţile de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării


proiectului şi după încheierea acestuia (in scoala, in comunitatea educativa largita, in comunitatea
locala)

Diseminarea informatiilor pe parcursul implementarii proiectului si dupa incheierea acestuia se va face prin:
coltul sportiv, consiliul elevilor, comisii metodice, comitetul de parinti, consiliul profesoral, cercuri
pedagogice, CCD Vaslui, CD- uri, portofoliul activitatilor, articole in presa scrisa, afise, pliante, ecusoane,
fanioane, corespondenta: posta electronica, platforma virtuala e-teach etc.

D.12. Arătaţi care sunt valoarea adaugata / elementele de noutate ale proiectului
- Promovarea ofertei educationale si a imaginii Palatului Copiilor Vaslui prin activitati sportive la nivelul
judetului Vaslui;
- Exemplu de buna practica a organizarii timpului liber al copiilor si tinerilor cu influenta pozitiva asupra
progresului invatarii, performantei sportive si frecventei scolare a participantilor.
- Participarea pe mai departe in derularea a unor proiecte interjudetene.

D.13. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea
locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
1. Parteneri in competitia sportiva:
- Municipiul Vaslui: Scoala nr. 1, Alexandru I. Cuza; Scoala nr. 4,Elena Cuza; Scoala nr. 5, Stefan cel Mare.
2. Parteneri in organizarea activitatilor si premierea participantilor:
- Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui- asistenta de specialitate
- Asociatia Judeteana Sportul Pentru Toti Vaslui- diplome;
- Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret Vaslui- asistenta de specialitate;
- Voluntari- profesori, medici, elevi, studenti, parinti, etc;
- Parteneri Media- transmiterea celor mai importante evenimente ale competitiei.
E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI
Nr. crt. Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Finanţare externa Total sumă
- Cupe: 10 buc. x 10lei/ buc= 100 lei
1, -Medalii: 10
2. - Diplome: 50 buc. x 3 lei/ buc= 150 lei 30
3. TOTAL 250 280
F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
F.1. Descrierea unităţii de învăţământ
Tipul unităţii de învăţământ: Palat copiilor
PJ DA
Numărul cadrelor didactice Total: 22 Femei: 10 Bărbaţi:12
Numărul elevilor înmatriculaţi Total: 210 Fete : Băieţi:
F.2. Cadre didactice şi elevi din scoala care participă la proiect
Numărul cadrelor didactice participante la proiect Total: 10 Femei: 8 Bărbaţi: 2
Numărul elevilor din scoala participanţi la proiect Total: 160 Fete: 80 Băieţi: 80
Discipline de studiu implicate in proiect Educatie fizica, biologie, lb. engleza
Numărul cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul 1. Cercul de karting si tenis de masa
acestora 2. Cercul de informatica

F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte finantate si / nefinantate.


DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)
An Finanţat de: Titlul proiectului
I. MECTS a. Proiecte europene derulate de Palatul Copiilor Vaslui:
-
b.Mobilitati individuale in UE – Formare continua pentru personalul implicat in
9. 2001 – 2002 educatia scolara: Cosovanu Mihaela
10. 2000 – 2001

II. 2001- 2013 MECTS * Proiecte educationale incluse in CAEN:


- Festivalul International de Gimnastica si Dans “Prietenia”
III.
2005- 2013 FRSPT *Festivalul International de Stafete, Parcursuri Aplicative si Dans “Fair- Play” ; ”Ziua
DJST si Nationala Sportul pentru Toti”, “Saptamana Europeana Sportul Pentru Toti”;
AJSPT Vs

IV. 2005-2013 Primaria Vs. 1. ”Zilele Orasului”

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI


G.1. Numele instituţiei parteneră în proiect - concurs Scoala nr. 1 Vaslui
Domeniul de activitate Invatamant
Nr. de telefon/fax 0235 317 856
Numele şi funcţia persoanei de contact Prof. Furcoi

G.1. Numele instituţiei parteneră în proiect- concurs Scoala nr. 4 Vaslui


Domeniul de activitate Invatamant
Nr. de telefon/fax 0335 404 811
Numele şi funcţia persoanei de contact Prof. Scripcaru Mircea

G.1. Numele instituţiei parteneră în proiect- concurs Scoala nr. 5 Vaslui


Domeniul de activitate Invatamant
Nr. de telefon/fax 0335416170
Numele şi funcţia persoanei de contact Prof. Virlan Luminita

G.2. Numele instituţiei partenera in organizare 2. Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui


Domeniul de activitate invatamant
Adresa completă str. Donici, nr. 2
Nr. de telefon/fax 0235311928
Numele şi functia persoanei de contact prof. Bedicov Virgil

G.2. Numele instituţiei partenera in organizare 3. Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret
Domeniul de activitate sport
Adresa completă str. Husului
Nr. de telefon/fax telefon/ fax:+40235-313287
Numele şi functia persoanei de contact inspector, prof. Virgil Ghergut

G.2. Numele instituţiei partenera in organizare 4. Asociatia Judeteana Sportul Pentru Toti Vaslui
Domeniul de activitate sport
Adresa completă str. Husului, nr. 2
Nr. de telefon/fax telefon/ fax:+40235-313287
Numele şi functia persoanei de contact presedinte, prof. Anusca-Doglan Elena, tel.: 0747412158

Director, Coordonator proiect,


Prof. Nistoroschi Mirela Prof. Cretu Mihai

Avizat C.A. Data__________________


REGULAMENTUL COMPETITIEI

CUPA “ STEFAN CEL MARE” Tenis de Masa-- 01-05.04. 2013

01- 05. 04. 2013 2. Locul


1. Data “Scoala generala nr.5 . si nr. 4” Vaslui
desfasurarii

-Inspectoratul Şc. Jud. Vaslui


- .”Palatul.Copiilor” Vaslui.
-Asoc. Jud. Sp. pt.Toţi Vaslui
2. Organizatori 4. Parteneri
-Direcţia Jud. pt Sport Vaslui
-Mass- media locala

Participanţi – condiţii: a) La concursul CUPA “ STEFAN CEL MARE”-, Tenis de Masa participă
la invitaţia organizatorilor elevi din clasele a- I –IV,V-VIII-a si a IX-XII-a, organizati in
echipaje de 8 elevi (separat echipaj de fete, echipaj de baieti), din Vaslui, Solesti, Lipovat,
3.
Chitoc, Stefan cel Mare, Zapodeni, Munteni de Jos, Munteni de Sus, Valeni, Dragomiresti,
Partici-
Ivanesti etc. * Echipamentul sportiv in concurs este obligatoriu.
panti
b) Delegatul va prezenta pentru validare la şedinţa tehnică, inainte de inceperea concursului un
tabel nominal cu elevii, unitatea reprezentata, clasa, avizul medical, cadrul didactic însoţitor,
semnătura şi ştampila conducerii, carnetul de elev vizat pe anul şcolar 2012-2013.

Promovarea ofertei educationale si a imaginii ,,Palatul Copiilor” in judetul Vaslui,


promovarea miscarii ca mijloc de crestere a performantei scolare, mentinerea sanatatii,
combaterea sedentarismului la copii si educatia atitudinii fair-play, non-violente si antidrog
pe terenul si salile de sport şi în viaţa cotidiană.
4. Scop
- formarea la tineri a deprinderilor si obisnuintelor de a practica tenisul de masa.
- dezvoltarea acestei discipline sportive , la nivelul Cluburilor si Palatelor copiilor din
tara.
- implicarea factorilor se raspunderepentru sprijinirea axestei discipline dportive.

- Promovarea ofertei educationale si a imaginii Palatul Copiilor” in judetul Vaslui prin


activităţi sportive;
-Dezvoltarea acestei discipline sportive, la nivelul Palatelor si Cluburilor din tara .
-Formarea la tineri, de a practica tenisul de masa,prin acumularea si aprofundarea
cunostintelor intr-o ramura sportiva ;sport ce poate fi practicat de la o virsta frageda .
-Tenisul de masa , ca si activitate extracuriculara este o disciplina ce face parte din
5. Obiective categoria sporturilor olimpice de sala dar si ca activitate de relaxare.
- Atragerea cât mai multor copii în practicarea sportului- participarea unui număr de minim
de 200 persoane (elevi din clasele I-IV,V-VIII-a si aIX-XIIa, din judetul Vaslui);
- Echilibrarea ponderii activitatilor intelectuale si psiho-motrice/ ludice in programul zilnic
de activitate al elevilor;
- Stabilirea unor parteneriate între participantii la concurs;
- Sensibilizarea persoanelor şi instituţiilor faţă de activitatea sportivă a copiilor.

* 7-11 aprilie 2014: concurs in scolile partenere (castigatorii participa la faza finala
6. Programul de organizata la Scoala nr.5 “ Stefan cel Mare” Vaslui);
activitati al - responsabili : Vladia = prof. Lupu Vasile; Bacesti/ Dumesti = prof. Popa Vasile;
competitiei: Solesti/ Serbotesti/ Munteni de Sus/ Valeni = prof. Anusca-Doglan Gheorghe; Lipovat
= prof. Mogaldea Gheorghe; Chitoc = prof. Epure Daniel; Zapodeni = prof. Mocanu
2 RUNDE Catalin; Puscasi= Prof. Catalin
Dragomiresti= prof. Maciuca Mircea; Munteni de Jos = prof. Cecilia Vaslui: Scoala 1 =
Furcoi.; Scoala 2 = Bistriceanu Gheorghe; Scoala 3 = Oana ; Scoala 4 = prof.
Scripcaru Mircea; Scoala 5 = prof. Varlan Luminita, prof. Ursu Eduard; Scoala 6 =
prof. Ianul Ioana; Scoala 7 = prof. Archip …; Scoala 8 = prof. …..; Scoala 9 = prof.
Ianul Emil; Liceul “M.K.” = prof. Ciulei Dragos, prof. Posteuca Tincuta; Liceul “E.R.”
= prof. Salceanu Ovidiu, Lefter Mihaela; Gr. Sc. “S. Procopiu” = prof. Cucu Florin,
prof. Liteanu Mihaela; Gr. Sc. “I. Mincu” = prof. Gajura Viorel, prof. Vieru Luiza;
(runda 1= 7-9
CSEI “C. Pufan” = prof. Dohotaru Iulia; Colegiul Economic “A.R.” = prof. Savescu
aprilie 2014;
Carmen, prof. Anusca-Doglan Cristian.
Runda 2 = 10-
* 12 aprilie 2014: Faza finala a competitiei Cupa “Stefan cel Mare” Tevis de Masa.
11 aprilie 2014)
- resp. prof. Cretu Mihai, prof. Popa Mihaela ..
Program:
8. 00- 8. 30 : Şedinţa tehnică la Sala de Sport- Sc. Nr.5 .”Stefan cel Mare.”
8. 30- 9. 00: Festivitatea de deschidere
9. 00-12. 00: Concurs – clasele a I-VIII-a;
12. 00- 15. 00: Concurs – , clasele a-IX -XII-a
15.00- 16.00: Festivitate de premiere

7. Concursul Tenis de Masa se adreseaza elevilor din clasele a I-VIII- a si aIX-XII-a, la


Regulamentul urmatoarele probe:
de Serviciul la simplu
desfasurare Concursul se va desfasura :sistem eliminatoriu pe parcursul a doua jumatati de zi cu
respectarea Regulamentului de tenis de masa, publicat de ITTF.
Categoriile de concurs:7-8 ani; 9-10 ani; 11-12 ani ;; 13-14 ani; 15-16 ani; 16-18 ani;si
baeti .

NOTA: a) O echipa este formata din 8 elevi, dintre care primii 4 clasati puncteaza; b)
Înscrierea concurentilor în foaia de arbitraj se face înainte de începutul competitiei. c)
Obligaţiile concurentilor: Concurentii sunt obligaţi să păstreze disciplina şi să respecte
regulile de conduit în societate, atât pe terenul de joc cât şi în afara lui. În timpul
competitiei au următoarele obligaţii: să execute întocmai hotărârile şi dispoziţiile
arbitrului; să concureze la reala lor valoare; să aibă o atitudine corectă fată de public; să
nu incite concurentii şi publicul la acte de violenţă; să salute publicul înaintea începerii şi
terminării competitiei. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea sancţiunilor
în raport cu gravitatea faptelor, conform prevederilor regulamentare. d) Echipamentul
concurentilor: concurentii sunt obligaţi să se prezinte la competitie îmbrăcaţi in
echipament sportiv; singurul tip de încălţăminte autorizat este pantoful de tip sport -
Adidas, cu talpă de cauciuc sau alt material similar, fără crampoane; purtarea
incălţămintei este obligatorie.
e) Măsuri de ordine: Organizatorii răspund de buna desfăşurare a competitiei şi au
obligaţia să ia toate măsurile pentru prevenirea şi înlăturarea incidentelor ce s-ar putea
produce înaintea, în timpul sau după terminarea competitiei; Nerespectarea obligaţiilor de
mai sus atrage sancţionarea celor vinovaţi şi a scolilor implicate potrivit prevederilor
regulamentare; Nerespectarea dispoziţiilor date de arbitru în legătură cu desfăşurarea
regulamentară a competitiei, duce la penalizare de către acesta. Dacă în termen de 3
minute de la oprirea competitiei, nu se iau măsuri regulamentare privind îndeplinirea
dispoziţiilor date, arbitrul va fluiera sfârşitul competitiei şi va părăsi terenul. f) Accesul în
incinta terenului şi a vestiarelor: În incinta terenului de concurs au acces următoarele
persoane: concurentii echipajelor ce se află înscrisi în foaia de arbitraj, antrenori,
delegaţi, medici/asist.medical, arbitrii şi observatorii delegaţi de comisiile competente.
Arbitrul nu va începe, sau va întrerupe competitia dacă în incinta terenului de concurs se
află sau pătrund alte persoane decât cele care au acest drept şi are obligaţia să dispună
evacuarea acestora din incinta. La vestiarele echipajelor şi pe culoare au acces
următoarele persoane: conducătorii echipajelor, persoanele înscrise în foaia de arbitraj,
arbitrii şi observatorii delegaţi; reprezentanţii forţelor de ordine publică, în caz de
incidente. La vestiarul arbitrilor au acces numai observatorii oficiali ai competitiei,
medicul delegat sau alte persoane solicitate expres de arbitru/ arbitri. Încălcarea
prevederilor privind accesul persoanelor în incinta terenului de concurs sau la vestiare, se
sancţionează conform prevederilor regulamentare.
g) Programările competitiei vor fi întocmai respectate, orice întârziere ducând la
pierderea concursului de către echipajul în cauză.
CONSIDERATII FINALE * Fiecare delegat va prezenta la sedinta tehnica doua tabele
nominale cu membrii delegatiei aprobate si semnate de directorul institutiei, aviz medical
cu mentiunea “apt pentru efort fizic”
* Confirmarea participarii la competitie,se va face pana la data de 20.03. 2014, pe
adresa de e- mail: Myhay_mc@yahoo.com si va contine: fisa de inscriere.
PENTRU ULTIMELE INFORMATII LEGATE DE ORGANIZARE ,
va rugam sa sunati in perioada 27- 30.03. 2014, intre orele 9.00- 21.00, la
telefon: 0732021246 - coordonator proiect: prof. - Cretu Mihai.

Clasament: Se va realiza un clasament individual pe total probe si pe fiecare proba


(M+F) si unul pe echipe (M+F).
8. Clasament
Clasamentul pe echipe se va alcatui din totalitatea locurilor ocupate de primii 4 clasati din
si premiere
fiecare echipa sau in ordinea descrescatoare a numarului de premii I, obtinute la individual

9. Asistenta medicala Asistenţa medicală va fi asigurată de personal de specialitate.

Director, Coordonator proiect:


Prof. Nistoroschi Miirela
Prof. Cretu Mihai

S-ar putea să vă placă și