Sunteți pe pagina 1din 1

SCHEMA ORARĂ

CLASA PREGĂTITOARE C
AN ȘCOLAR 2019 – 2020
Conform OMEN nr.3371 din 12.03.2013

Nr. ore
Nr. ARIA conform Nr.ore
DISCIPLINA
crt. CURRICULARĂ planului total
cadru
Comunicare în limba română
5 5
Limbă şi
1. Comunicare în limba engleză
comunicare 1 1
Matematică şi explorarea
Matematică şi
2. mediului 4 4
ştiinţe ale naturii
Religie
3. Om şi societate 1 1
Educaţie fizică
Educaţie fizică, 2 2
4.
sport şi sănătate
Muzică şi mişcare 2 2
5. Arte

6. Tehnologii Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2

Consiliere şi Dezvoltare personală


7. 2 2
orientare
Număr total de ore trunchi comun
19 19
Curriculum la decizia şcolii(CDŞ) –discipline
opţionale 0-1 0

Număr minim de ore pe săptămână


19 19
Număr maxim de ore pe săptămână
20
Total număr de ore la clasă - 19

Prof. ȋnv. primar, Enuţă-Ştefan Ionica