Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALᾸ SᾸPOCA

Com. Sǎpoca, jud. Buzǎu


str. Principală S, nr. 152
Cod 127540
Tel/Fax 0338568155
E-mail: sc.sapoca@yahoo.com

CONSILIERE PARINȚI
CLASA A VI-A

TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PARINTILOR


ELEVILOR CLASEI a VI-a , ÎN ANUL ŞCOLAR 2019/2020

NR. OBSERVAŢI
TEMA SĂPT.
CRT. I
1. Organizarea clasei, atribuirea responsabilităţilor 9.09-13.09 SEM.I - S1
2. Regulamentul de ordine interioară 16.09-20.09 S2
Norme de protecţie ale elevilor.
3. 23.09-27.09 S3
Situaţia la învăţătură.Probleme organizatorice.
4. Programul zilnic al elevilor 30.09-04.10 S4
5. Procurarea uniformei şi a rechizitelor şcolare necesare 07.10-11.10 S5
6. Dilemele adolescentului 14.10-18.10 S6
7. Opţiunile şcolare și profesionale ale copilului 21.10-25.10 S7
8. Rolul familiei în alimentaţia sănătoasă a copilului 28.10-01.11 S8
9. Pregătirea elevului pentru ore 04.11-08.11 S9
10. Telefonul şi calculatorul – între necessitate şi abuz 11.11-15.11 S10
11. Responsabilităţile părinţilor faţă de şcoală 18.11-22.11 S11

12. Îl recunoaşteţi? Acesta este copilul dumneavoastră! 25.11-29.11 S12

13. Comunicarea părinte-copil 02.12-06.12 S13


14. Riscul îmbolnăvirilor la şcoală 09.12-13.12 S14
15. Participarea copilului la activităţile extraşcolare 15.12-20.12 S15
16. Criza de timp a părinţilor, eşecul copiilor 13.01-17.01 SEM.II–S16
17. Absenteismul şi inevitabila nereuşită 20.01-24.01 S17
18. Implicarea părinţilor în viaţa colectivului clasei 27.01-31.01 S18
19. Violenţa în familie – instabilitate emoţională a copilului 03.02-07.02 S19
20. “Cei şapte ani de-acasă” – decalogul bunei cuviinţe 10.02-15.02 S20
21. Responsabilităţi de grup şi personale 17.02-21.02 S21
22. „Școala altfel” 24.02-28.02 S 22

23. În faţa catalogului – reuşite, eşecuri 02.03-06.03 S23

24. Cât de bine îmi cunosc copilul? (chestionar) 09.03-13.03 S24


25. Aşa da, aşa nu! – aspecte positive şi negative 16.03-20.03 S25
26. Motivaţia învăţării – grija părinţilor, nu doar a şcolii 23.03-27.03 S26
27. Anturajul şi drumurile pe care te conduc 30.03-03.04 S27
ŞCOALA GIMNAZIALᾸ SᾸPOCA
Com. Sǎpoca, jud. Buzǎu
str. Principală S, nr. 152
Cod 127540
Tel/Fax 0338568155
E-mail: sc.sapoca@yahoo.com
NR. OBSERVAŢI
TEMA SĂPT.
CRT. I
28. Jocul – sursă de relaxare (îndemn şi limite) 22.04-24.04 S28
29. Educaţia nonformală a copilului 27.04-01.05 S29
30. Vom reuşi împreună: copil, părinte, profesor 04.05-08.05 S30
31. Disciplina în timpul orelor şi în pauze 11.05-15.05 S31
32. Tendinţe greşite în educarea copiilor de către părinţi 18.05-22.05 S32
33. Strategii de relaţionare cu copilul 25.05-29.05 S33
34. Recompense şi pedepse – indicatori de evaluare 01.06-05.06 S34
35. Vacanţa mare – modalităţi de petrecere 08.06-12.06 S35

NOTA: „Școala altfel” se va desfășura în perioada 24.02-28.02 (S22)

Director, Diriginte,

Ștefan Valentina Milea Ilie-Radu