Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: 28.01.2020
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 1 Șușturogiu
Clasa: CP, I, a II- a, a III- a, a IV- a
Propunător: Kis Alexandra- Brigitta
Disciplina
CP I II III IV
Comunicare în limba Comunicare în limba Comunicare în limba Limba și literatura Limba și literatura
română română română română română
Subiectul
CP I II III IV
Sunetul și literele h, H Scrierea imaginativă a Pronumele Textul literar
unui text după benzi
desenate
Tipul lecției
CP I II III IV
predare-învățare predare-învățare predare-învățare predare-învățare
Obiective Operaționale
CP
I - să traseze corespunzător literele respectând modelul dat
- să scrie corect cuvinte și propoziții
II - să recunoască detaliile semnificative din imaginile date
- să scrie un text imaginativ după o imagine dată
III - să enumere pronumele personale la toate personale
- să sublinieze pronumele din text
IV - să reproducă caracteristicile textului literar
Bibliografie
CP Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013
I Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013
II Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013
III Programa școlară pentru clasa III și clasa a IV-a, București, 2014
IV Programa școlară pentru clasa III și clasa a IV-a, București, 2014

Desfășurarea lecției
Eveniment didactic CP I II III IV
1. Moment Pregătirea Pregătirea Pregătirea Pregătirea Pregătirea
organizatoric materialelor pentru materialelor pentru materialelor pentru materialelor pentru materialelor pentru
lecție lecție lecție lecție lecție
2. Verificarea și Conversații și Conversații și Conversații și Conversații și Conversații și
reactualizarea completarea completarea completarea completarea completarea
cunoștințelor calendarului calendarului calendarului calendarului calendarului
naturii+ Verificarea naturii+ Verificarea naturii+ Verificarea naturii+ Verificarea naturii+ Verificarea
calitativă și calitativă și calitativă și calitativă și calitativă și
cantitativă a cantitativă a cantitativă a cantitativă a cantitativă a
temelor temelor temelor temelor temelor
3. Captarea Comunicarea Comunicarea și Comunicarea și Comunicarea și Comunicarea și
atenției. subiectului lecției și notarea subiectului notarea subiectului notarea subiectului notarea subiectului
Anunțarea a obiectivelor lecției și a lecției și a lecției și a lecției și a
temei și a obiectivelor obiectivelor obiectivelor obiectivelor
obiectivelor

4. Dirijarea Citirea cuvintelor și Citirea din manual Intuirea fișei de Prezentarea și


învățării propozițiilor care a informațiilor noi. lucru, rezolvarea notarea conținutului
conțin sunetul și Să rezolve sarcinile exercițiilor de pe din manual.
literele h,H. din manual fișă. Reproducerea
Prezentarea fișei de informațiilor
lucru- muncă învățate
individuală pe fișa
de lucru.
5. Asigurarea Completarea fișei Completarea fișei Efectuarea Povestirea orală a
retenției și a de lucru+notarea de lucru+notarea propozițiilor cu
textului pe baza
transferului temei pentru acasă temei pentru acasă cuvinte noi+notarea
planului de
temei pentru acasă
idei+notarea temei
pentru acasă
6. Incheierea Aprecieri generale Aprecieri generale Aprecieri generale Aprecieri generale
lecției și individuale și individuale și individuale și individuale