Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNICAT INFORMATIV

În data de 11.03.2020, la ora 10.00, în sediul Direcției Transport a Parlamentului, pe adresa:


mun. Chișinău, str. A. Corobceanu nr. 10, et. 4, sala de ședință, se va desfășura licitația publică cu
strigare pentru comercializarea a 18 unități de transport neutilizate în activitatea Parlamentului, conform
tabelului.
Nr. Marca și Anul Nr. caroseriei Prețul Nr. Marca și Anul Nr. caroseriei Prețul
lotul modelul unit. fabr. inițial, lotul modelul unit. de fabr. inițial,
ui de transport lei ui transport lei
1 BMW 520 1997 WBADD11050BN50807 46000 10 BMW 520 1997 WBADD11030BN51549 51000
2 BMW 520 1997 WBADD11040BN50927 46000 11 BMW 740 1996 WBAGJ81020DL05756 70000
3 BMW 520 1997 WBADD11090BN50924 54000 12 BMW 520 1997 WBADD11020BN50781 48000
4 BMW 520 1997 WBADD11010BN51548 56000 13 UAZ 31512 1991 OMO333467 24000
TOYOTA
5 BMW 528 1997 WBADD61070BR36674 54000 14 1996 JT141LHB400022094 60000
HIACE
ZIL 4957
6 BMW 520 1997 WBADD11010BN50805 51000 15 1990 2977843 33000
(basculantă)
7 BMW 520 1997 WBADD11090BN51524 52000 16 VAZ 21310 2003 XTA21310030047019 42000
8 BMW 520 1997 WBADD11000BN50665 53000 17 GAZ 3307 1992 XTH330700H1534269 44000
9 BMW 520 1997 WBADD11030BN50921 55000 18 Tractor T25 1991 615055 33000

Informația detaliată și lista activelor expuse comercializării poate fi obținută de la organizatorul


licitației și de pe pagina web oficială a Parlamentului, www.parlament.md, la categoria „Anunțuri”.
La licitație sunt admiși: persoane fizice și juridice din Republica Moldova, persoane fizice și
juridice străine.
Participanții la licitație vor prezenta: cererea de participare în forma stabilită; copia de pe actul de
identitate al cumpărătorului – pentru persoane fizice; extrasul din Registrul întreprinderilor și
organizațiilor din Republica Moldova – pentru persoane juridice; procura pentru dreptul de efectuare a
tranzacțiilor, după caz; actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în mărime de 10% din prețul
inițial de vânzare al unitătii de transport pe contul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, c/f
1006601003762, IBAN MD63TRPCAA518410A00405AA la MF TR Chișinău Bugetul de stat.
Cererile de participare și documentele se depun cu cel puțin o zi înainte de data desfășurării
licitației pe adresa organizatorului licitației „Lexasigur” S.R.L., mun. Chișinău, str. Columna nr. 162,
bir. 303 (tel. 069045941).
Mijloacele de transport pot fi examinate la locul amplasării lor (Direcția Transport a
Parlamentului), prin coordonare prealabilă. Examinarea documentației obiectului vânzării se poate face în
orice zi la organizatorul licitației. Prețul biletului de participare la licitație constituie 300 de lei, care
urmează a fi transferați pe contul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, c/f 1006601003762,
IBAN MD13TRPAAA142310A00027 la MF TR Chișinău Bugetul de stat.

„Prin prezenta, pe propria răspundere, solicitam publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova în limba română.”

Administrator „Lexasigur” S.R.L Ghenadie Grosu