Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare

Citește cu atenție textul de mai jos:

Era pe la sfârşitul lui august, şi pãdurea Petrişorului, bãtrânã şi nestricatã de mânã de om, îşi desfãşura
tãcutã bolţile de frunzişuri. Urca domol coline trãgãnate, se ridica departe într-un pisc prãpãstios, în vârful
cãruia sãgeta spre cer un brad vechi... (Mihail Sadoveanu, În pãdurea Petrişorului)

1. Scrie , din textul de mai sus:


a) un substantiv comun...........................................
b) un substantiv aflat la numărul plural...........................................
c) un substantiv de genul feminin………………………
d) un substantive nearticulat….....................................
e) un substantiv propriu…………………………….
f) un substantive in Nominativ(din secventa subliniata)…………………….
g) Un substantive in Acuzativ (+ prepozite)………………………………………………

2. Analizează morfologic și sintactic substantivele subliniate.

3. Încercuieşte A dacă afirmaţia este adevărată, sau încercuieşte F dacă afirmaţia este falsă

A F Substantivul este o parte de vorbire flexibilă.


A F Cazurile substantivului sunt nominativul, acuzativul, genitivul , vocativul şi dativul.
A F Cuvântul subliniat din enunţul “I-am dat cartea unui prieten” este articol hotărât.
A F Substantivul în cazul vocativ are functie sintactică.
A F Substantivul în cazul genitiv răspunde la întrebarea cui?

4.Scrie în spațiul din stânga litera corespunzătoare functiei sintactice a substantivului marcat.

a) .......... Poarta a închis-o vântul. A. subiect


b) .......... Dumnealui este profesorul nostru. B. atribut
c) ...........Tudore, deschide poarta! C. nume predicativ
d) ........... Pasiunea ei pentru flori e veche. D. fãrã funcţie sintacticã,Vocativ
F. predicat verbal
5.Alcătuieşte enunţuri în care substantivul elev să îndeplinească funcţiile sintactice de:
a. subiect:.......................................................................................................................
b. nume predicativ:.........................................................................................................
c.atribut............................................................................................................................
d. complement................................................................................................................
6.Încercuieşte litera corespunzătoare seriei care cuprinde numai substantive colective .
a. stol, armată, pietre, tineret, muncitorime, rouă; b. câlţi, cârd, mulţime, zori, păpuriş, ochelari;
c. brădet, pietriş, oştire, popor, turmă, porumbişte.

7. Subliniaţi cu o linie substantivele defective de singular şi cu două linii substantivele defective de plural:
zori, icre, fotbal,pantaloni, frică, ghilimele, crestinism, ochelari, cinste, ,aur

8. Alcătuiți enunțuri în care substantivul carte să se afle la toate cazurile.


9.Alcatuiește o scurtă compunere, in care să descrii frumuseţea unei zile de primăvară. (minimum 100 de
cuvinte) în care să folosești cuvintele: primavară ,soare, bucurie, stol.