Sunteți pe pagina 1din 1

Test la limba și literatura română

Clasa a V-a

Citește cu atenție textul următor:

„Madam Popescu mai sărută o dată dulce pe maiorașul, îl scuipă, să nu-l deoache, și-l lasă jos. El a
pus sabia în teacă, salută militărește și merge într-un colț al salonului unde, pe două mese, pe
canapea, pe foteluri și pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre toate, maiorul alege o
trâmbiță și o tobă. Atârnă toba de gât, suie pe un superb cal vânăt rotat, pune trâmbița la gură și,
legănându-se călare, începe să bată toba cu o mână și să sufle-n trâmbiță. Madam Popescu îmi spune
ceva; eu n-aud nimica. Îi răspund totuși că nu cred să mai ție mult gerul așa de aspru; ea n-aude
nimica.
— Ionel! Ionel!! Ionel!!! Du-te dincolo, mamă; spargi urechile dumnealui! Nu e frumos, când sunt
musafiri!
Iar eu, profitând de un moment când trâmbița și toba tac, adaog:
— Și pe urmă, d-ta ești roșior, în cavalerie.
— Maior! strigă mândrul militar.
— Tocmai! zic eu. La cavalerie nu e tobă; și maiorul nu cântă cu trâmbița; cu trâmbița cântă numai
gradele inferioare; maiorul comandă și merge-n fruntea soldaților cu sabia scoasă.”
(Vizită, I.L.Caragiale)

1. (5 p.) Precizează modurile de expunere prezente în textul dat.


2. (5 p.) Identifică personajele din textul citat și precizează tipul fiecăruia.
3. (10 p.) Alcătuiește un text de 3-5 rânduri în care să ilustrezi cu exemple din textul dat două
trăsături ale unui personaj.
4. (10 p.) Transformă vorbirea directă în vorbire indirectă.
5. (5 p.) Explică folosirea virgulei din fragmentul următor: „Du-te dincolo, mamă”.
6. (5 p.) Identifică, în text, un substantiv comun și unul propriu.
7. (5 p.) Explică scrierea cu doi „i” în substantivul: „jucării”.
8. (10 p.) Identifică, în primul paragraf al textului dat, un substantiv articulat hotărât, unul
articulat nehotărât, unul cu articol posesiv genitival și un substantiv nearticulat.
9. (10 p.) Precizează cazul și funcția sintactică a următoarelor substantive: sabia, în teacă, al
salonului, gerul, Ionel.
10. (10 p.) Analizează următoarele substantive: la cavalerie, gradele.
11. (10 p.) Alcătuiește propoziții în care substantivul „maior” să se afle la toate cazurile.
Precizează cazul.
12. (5 p.) Alcătuiește propoziții în care substantivul „soldat” să fie, pe rând, subiect și nume
predicativ.