Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă la biologie în clasa a VI-a semestrul I:

Data ___________ Numele, prenumele elevului__________________________

N Itemii Nr.
r Punctaj
1 Scrie , în spaţiul rezervat , esenţa noţiunilor biologice . 0

1
a. Organisme unicelulare_______________________________________________________
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
b. Animale fitofage___________________________________________________________
4
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 0

1
Completează spaţiile libere cu afirmaţiile corecte .
2
După activitatea în decursul celor 24 de ore, deosebim organisme ___________ şi ____________.
3
Organismele _________________ sunt cele care activează ziua, pe când organismele __________ 4
activează noaptea. Dintre animalele _______________ fac parte liliecii, ____________________,
5
iar din plantele nocturne _____________________________.
6

3 Completează tabelul ce urmează: 0

1
Denumirea animalului Hrana folosită Comportamentul alimentar
2
Bufniţa
3
Căprioara 4
Păianjenul 5

Albina 6

4 0

Notează cei 3 factori care au dus la apariţia animalelor nocturne. 1


1.________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________. 3
2.________________________________________________________________
4
_________________________________________________________________.
3.________________________________________________________________ 5

_________________________________________________________________. 6
5 Completează schema, plasând speciile de păsări la grupa ecologică 0

caracteristică. 1

4
acvatic 5
e Păsări
6
diurne 7

10

11

6 Analizează imaginea și răspunde la întrebările de mai


jos. a.Recunoaște organismul și scrie
0
denumirea lui ___________________
Scrie denumirea a trei structuri (la 1
solicitare) indicând și cifra 2
corespunzătoare.
3
_______________________________
_______________________________ 4
_______________________________ 5

Completează fișa biologică a organismului recunoscut,notând:


Regnul _____________________________
Se deplasează cu ajutorul __________________________________________
Tipul de nutriție __________________________________________________
Excreția are loc prin ______________________________________________
Nr de puncte _______
Nota ________