Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA ACTIVITĂȚII ”CĂLĂTORIE VIRTUALĂ ÎN LUMEA OCUPAȚIILOR!


DEDICATĂ ZILEI NAȚIONALE A MESERIILOR
LA NIVEL DE CJRAE MARAMUREȘ:

 Documentul trebuie să fie tehnoredactat în Microsoft Word 2007, 2010;


 Documentul trebuie să respecte formatul lucrării (Anexa 1);
 Formatul paginii să fie A4, orientat tip “Portret”;
 Marginile să fie: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos;
 Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, îngroşat, centrat;
 Autorul/autorii lucrării se vor menţiona după titlu la două rânduri. Se va scrie
profesia, prenumele şi numele, şcoala (font normal, Times New Roman, 12, îngroşat,
aliniere dreapta). Vă rugăm să nu folosiţi prescurtări;
 Textul scenariului să fie scris cu diacritice, Times New Roman, 12, la 1 rând jumătate,
aliniat stânga-dreapta;
 Mărimea lucrării: minim 2 pagini- maxim 4 pagini;
 Limba: limba română.

Director,
Conf. univ. dr. Delia-Mariana ARDELEAN

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, CP - 430406


Tel.: 0040.262.211.228, Fax: 0040.262.211.227, http://www.cjraemm.ro, cjraemm@yahoo.com
Anexa 1
Scenariul didactic
”CĂLĂTORIE VIRTUALĂ ÎN LUMEA OCUPAȚIILOR!”

Unitatea de învăţământ:
Data:
Ora:
Clasa/Clasele:
Titlul lecției/activității:
Propunător:
Obiectivul general al activității:
Obiectivele operaționale:
Strategii didactice:
1. Resurse procedurale:
 Metode şi procedee:
 Forme de organizare:
2. Resurse materiale:
Durată:
Bibliografie:

Desfăşurarea activității:

Anexe

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, CP - 430406


Tel.: 0040.262.211.228, Fax: 0040.262.211.227, http://www.cjraemm.ro, cjraemm@yahoo.com