Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a X- a
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”
DISCIPLINA: RELIGIE
LECTIA: STILURI ARHITECTURALE REPREZENTATIVE
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: MIXTĂ
DURATA: 50 minute
PROPUNĂTOR: profesor OCTAVIAN BUTUZA
OBIECTIVE OPERAŢIONALE (COMPETENŢE SPECIFICE)
1. Să cunoască stilurile Bisericii bizantine
2. Să prezinte stilul bizantin, romanic, gotic,renaşterii.
3. Să identifice elementelor religioase în diferite stiluri arhitecturale şi în
arhitectura diferitelor construcţii (locaşuri de cult, monumente, locuinţe etc.)
STRATEGIA DIDACTICĂ
1. RESURSE PROCEDURALE
 SISTEM METODOLOGIC: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia,
problematizarea, feed-back-ul, algoritmizarea, generalizarea
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă colorată, manual.

3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă


BIBLIOGRAFIE:
1. Manual
2. Biblia
3. Cărţi de rugăciuni
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Modalităţi
Momentele Metode şi Forme de Resurse
CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor de
instruirii (timp) procedee organizare materiale
evaluare
Moment - Profesorul rosteşte cu elevii rugăciunea Rostesc rugăciunea Conversaţie Frontal Catalog Observaţia
organizatoric Verifică prezenţa elevilor şi disponibilitatea colectivului Elevii spun absenţii şi se
(2 min) clasei pentru începerea orei. pregătesc de lecţie.
- Elevii notează în caiet titlul Expunerea Frontal Tablă, -
Captarea atenţiei Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi precizează lecţiei, ascultă şi devin atenţi cretă
(1 min) obiectivele urmărite la competenţele specifice
urmărite.
Evaluare
Reactualizarea Profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebări din Elevii răspund la întrebări Conversaţia Frontal Manual orală
cunoştinţelor lecţia anterioară. expunându-şi punctele de euristică
asimilate anterior vedere
(7 min)

Evaluare
O1 Notează titlul lecţiei pe tablă. Elevii răspund cu ajutorul orală
Explică elevilor stilul Busericii bixantine profesorului, dacă va fi nece- Conversaţia Frontal Manual
Prezintă elevilor stilurile romanic, gotic şi al renaşterii sar. Expunerea Biblia
Dirijarea învăţării. O2 explicând prentru fiecare în parte caracteristicile Modelarea
arhitecturale. Elevii raspund eventualelor
O3 Prezintă elevilor deosebirile care apar în funcţie de întrebări. Notează
fiecare stil în parte.

Obţinerea Adresează elevilor întrebări cu privire la lecţia predată şi Elevii răspund. Pun întrebări. Exerciţiul Individual Manual Evaluare
performanţei fixează cunoştinţele. Apoi explică elevilor eventualele Feed-back- scrisă
neînţelegeri. ul
Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pentru ora următoare. Sunt atenţi la cerinţe -
Rosteşte rugăciunea Rostesc rugăciunea
Schița tablei
Stilurile arhitecturale reprezentative

Stilul bizantin: - planul cruciform care reiese din apariția absidelor în pereții laterali,
împărțirea în trei încăperi: pronaos, naos și altar; acoperiș în formă de boltă arcuită, sculptură
săracă.
Stilul bazilic: - sec. VIII-IX; elementele fundamentale din stiul biyantin se regăsesc sub
diferite forme
Stilul romanic: - pictură mai săracă, sculptură bogată, arcul semicircular al ferestrelor și
ușilor, turn-clopotniță.
Stilul gotic: - interior împărțit în mai multe încăperi în formă de navă, ziduri subției,
înalte, la exterior turnuri și statui, fațada foarte bogată în decorațiuni.
Stilul renașterii: - basilica cu nave laterale, cupole centrale, ornamentație fină, delicată,
pictură expresivă.