Sunteți pe pagina 1din 1

1

2 1
2

ARMATURI PENTRU BETON SREN 10080;


STAS 438/1-89
BST 500 S clasa de ductilitate C
BETON ARMAT :
a) Clasa : C20/25;
b) Ciment: CEM IIA-42,5R;
c) Consistenta: S3/S4;
d) Clase de expunere: XC2; CATEGORIA DE IMPORTANTA C- NORMALA
e) Clasa de cloruri: CI 02;
f) Diametrul maxim al agregatelor: Dmax = 20mm;
g) Acoperirea armaturii: 20mm; Verificator: A1,A2
h) Grad de impermeabilitate P810.
Verificatori/ Exper i: Nume Cerin Referat nr. / Expertiza nr. / Data

S.C. INCONA S.R.L.


J40/6707/1991; RO 3013714 S.C. DOROBANTILOR OFFICES S.R.L.
5a/2017
Specifica : Nume Semn Scara CONSOLIDARE/REABILITARE CORP C1
SM 060 : ing. M. Neac 1:25 CALEA DOROBANTI, Nr. 32 D.E.
Proiectat: ing. A. Constantin PLAN ARMARE SCARI INTRE COTELE
SR EN ISO 9001:2008 07/2017 -0.10..+0.70, -0.05..+0.70. EXTRAS - CORP C1 RC1-1-4