Sunteți pe pagina 1din 74

LUCRARI DE INTERVENTIE LA PAVILIONUL A DIN CAZARMA 1383 BRAILA

Ob.2 CANTITATI DE LUCRARI DESFACERI INTERIOARE


UNITATE

NR. DENUMIRE DESCRIERE ARTICOL U.M


TOTAL
CRT ARTICOL
1 RpCT03C1 Demolat ziduri din caramida plina pentru creere goluri mc

Subsol 1,2m x 2,1m x0,48m = 1,2 mc


Parter + et 1 1,0m x 2,7m x 0,4mx2 buc = 2,2 mc
4.2
et 2 1,0m x 2,1mx0,4 mc = 0,8 mc
------------------------
4.2 mc

2 RPCT20A1 Desfacere pardoseala din ciment sclivisit mp


- subsol
Depozite 786,26 mp
Hidrofor 20,38 mp
P.S.I. 21,20 mp
Rezerva apa 27,14 mp
Holuri 340,30 mp 1320,30
Depozit circular 55,32 mp
Casa scarii 18,35 mp
C.T. 43,79 mp
-------------------
1320,30 mp

3 RPCT19H1 Desfacut pardoseala mocheta sala festivitati mp


ASIM Parter 71,41 mp
71,41

4 RPCT20B1 Desfacut pardoseli din mozaic mp

Parter
20,23+40,02+13,3+29,61+7,95+17,26+40,72+33,92+
+42,24+9,66+35,89= 290,80 mp
Mezanin
10,92mp+38,08mp+3,75 mp=52,75 mp
782,80
Etaj 1
88,57mp+7,75mp+9,66mp=105,98 mp
Etaj 2
12,28mp+150,22+26,58+30,34+5,84+41,89+66,10=333,25 mp
---------------------------------------
782,78 mp

5 RPCT19A1 Desfacut pardoseli din parchet mp

Parter 724,20 mp
Mezanin 153,60 mp 2271,90
Etaj 1 536,70 mp
Etaj 2 857,50 mp
---------------------------
2271,90 mp
6 RPCT20A1 Desfacut pardoseli din PVC(linoleum) mp
Parter
35,16mp+20,23+40,02+17,26+40,72+33,92+42,24+9,66+35,89=
= 275,10 mp 364,50
Holuri mari 89,40 mp
----------------------
364,50 mp
7 RPCT20C1 Desfacut pardoseli din gresie mp
Parter 299,00 mp
Mezanin 7,68 mp
Etaj 1 181,00 mp 541,20
Etaj 2 53,50 mp
---------------------------------
541,18 mp
8 RPCT11B1 Desfacut tencuieli interioare la tavane mp
- subsol 754,60 mp plane+735,40mp curbe =1490,0 mp
-parter 1269,90 mp
-mezanin 214,00 mp
-etaj 1 782,40 mp 5000,50
-etaj 2 1244,20 mp
------------------------
5000,50 mp

9 RPCT29A1 Desfacut placaje de faianta la pereti mp

Parter

Grupuri sanitare
(5,23+2,8)mx2=16,06m
6,63mx4+2,67mx2+1,47mx2 = 34,80m
(1,80m+2,2m)x2= 8,00 m
(4,50m+1,9m)x2= 12,80 m
(4,22m+3,5m)x2= 15,44 m
(2,48m+3,22m)x2= 11,60 m
Oficiu
(2,00m+2,0m)x2= 8,00 m
Spalator
(2,00m+2,2m)x2= 8,80m
Sala preparat hrana
(6,15m+2,04m)x2= 16,38 m
(1,50m+2,04m)x2= 7,08 m 515,50
-------------------
138,96 m

Mezanin
4,52mx2+1,51m+1,91m=12,46 m

Etaj 1
(2,20m+1,60m)x2= 7,04 m
(5,23m+2,80m)x2= 16,06 m
(1,14m+1,85m+2,5m+1,18m)x2= 13,34 m
(8,70mx2+1,5mx3+2,82mx2+2,14m)x2= 59,36 m
-------------------
95,80 m
Etaj 2
(2,20m+1,59m)x2= 7,58 m
(3,81m+1,42m)x2+2,8mx2=16,06 m
(1,18m+1,85m+2,51m+1,18m)x2= 13,44 m
-----------------------
96,44 m
136,96 mp +12,46 mp +95,80 mp+94,44 mp = 343,66 mp
Total 343,66 m x 1,50 m = 515,50 mp

10 CB47A1 Montat si demontat schela metalica mp


- tencuieli interioare pereti
18882,50 mp- 4118,50 m subsol =14764,00 mp
-tavane
18274,50
5000,50 mp- 1490,0 mp subsol = 3510,50 mp
----------------
18274,50 mp

11 RPCT33XA Desfacut usi si ferestre din lemn degradate mp


1993 Subsol
Usi scara laterala
1,00m x 2,10m x 2 buc = 4,2 mp
Total subsol 4,20 mp
Parter
Ferestre fatada principala 2,40m x5,40mx 6 buc=77,80 mp
2,40m x2,85mx 8 buc=54,70 mp
2,40m x1,75mx 8 buc=33,60 mp
Ferestre deasupra usilor intrare
2,44m x1,50mx 2 buc= 7,40 mp
Ferestre hol turn 1,49m x2,70mx 2 buc=8,00 mp
Ferestre fatada laterala 1,30m x2,70mx 7 buc=24,60 mp
1,10m x2,20mx 1 buc= 2,30 mp
Ferestre fatada sud 1,80mx2,70mx 6 buc=29,20mp
Ferestre curte interioara 0,60m x1,50mx 4 buc=6,60 mp
1,40m x1,50mx 2 buc=4,20 mp
0,70m x1,50mx 1 buc=1,10 mp
Ferestre curte int mica 1,00m x1,20mx3 buc=3,60 mp
-------------------
250,10 mp
Usi interioare 1 canat -59 buc 119,40 mp 596,40
Usi intrari principala si secundara -5 buc 9,50 mp
Usi interioare 2 canate -27 buc 100,40 mp
Usi intrari principala si secundara -5 buc 32,40 mp
-----------------------------------
Total parter 511,80 mp
Mezanin
Ferestre 2,40m x1,75mx 4 buc=16,80 mp
0,60m x1,00mx 4 buc= 2,40 mp
Usi interioare 1 canat -12 buc 22,40 mp
Usi interioare 2 canate -1 buc 2,90 mp
-----------------------
Total mezanin 44,50 mp

Etaj 1
Ferestre
Ferestre fatada principala 1,80m x2,75mx 10 buc=49,50 mp
1,80m x3,60mx 6 buc=38,90 mp

Ferestre hol turn 1,48m x2,70mx 2 buc=8,00 mp


1,78m x2,70mx 1 buc=6,50 mp
Ferestre fatada laterala 1,30m x2,50mx 7 buc=3,30 mp
1,30m x1,60mx 1 buc=2,10 mp
0,60m x2,30mx 1 buc=1,40 mp

Ferestre fatada sud 1,80mx2,70mx 6 buc=29,20mp


2,10m x4,05mx 1 buc=8,50 mp
1,10m x2,20mx 1 buc=2,40 mp

Ferestre curte interioara 0,60m x1,40mx 4 buc=3,40 mp


1,40m x2,20mx 2 buc=6,20 mp
1,50m x2,20mx 2 buc=6,60 mp
1,50m x2,40mx 1 buc=3,60 mp

Ferestre curte int luminator 1,80m x2,70mx14 buc=68,10 mp


0,80mx2,00mx 4 buc= 6,40mp
0,60mx2,70mx 2 buc=3,30mp
------------------------
Total ferestre etaj 1 247,40 mp
Usi interioare 1 canat - 30 buc 59,00 mp
Usi interioare 2 canate - 46 buc 173,40 mp

----------------------------
Total etaj1 479,80 mp
Etaj 2
Ferestre
Ferestre fatada principala 1,80m x2,40mx 16 buc=69,10 mp

Ferestre hol turn 1,50m x2,40mx 1 buc=3,60 mp


1,53m x2,40mx 1 buc=3,70 mp
1,46m x2,40mx 1 buc=3,50 mp

Ferestre fatada laterala 1,30m x2,50mx 8 buc=26,00 mp

0,60m x2,30mx 1 buc=1,40 mp

Ferestre fatada sud 1,80mx2,00mx 6 buc=21,60mp


2,10m x4,05mx 1 buc=8,50 mp
1,10m x2,00mx 1 buc=2,20 mp

Ferestre curte interioara 0,60m x1,40mx 4 buc=3,40 mp


1,40m x2,20mx 2 buc=6,20 mp
1,50m x2,40mx 2 buc=7,20 mp
1,50m x2,40mx 1 buc=3,60 mp

Ferestre curte int luminator 1,80m x2,70mx16 buc=69,20 mp


0,60mx2,40mx 2 buc= 2,90mp

------------------------
Total ferestre etaj 2 232,10 mp

Usi interioare 1 canat- 33 buc 63,30 mp


Usi interioare 2 canate - 42 buc 155,20 mp
------------------------------
Total etaj2 450,60 mp
4,2mp+511,8mp+44,5mp+479,80mp+450,6mp=1490,90
Total timplarie deteriorata 1490,90 mpx 40% =596,4 mp
Total 596,40 mp
12 RPCT34A1 Demontat usi kg
-subsol
Usi metalice un canat 44 buc - 95,68 mp 2392
95,68 mp x 25 kg / mp = 2392 kg

13 RPCT19B1 Demontat pardoseli parchet gradene sala festivitati mp


6,9 m x2,0 m x3 buc =41,4 mp
6,9 m x0,3 m x3 buc = 6,2 mp
6,9 m x0,8 m x1 buc = 5,6 mp
85,30
6,9 m x0,25 m x1 buc=1,70 mp
6,9 m x 4,4 m x1 buc=30,4 mp
--------------------
85,3 mp
14 TRB05B25 Transport materiale prin purtare directa to

- demolat zidarie 9,6 mc x 1,80 to/mc=17,30 to


-pardoseli mozaic 782,8 mp x 0,03m x 1,2 to/mc= 28,20 to
-pardoseala ciment 1320,3 mp x0,05mx2,2 to/mp=145,30 to
-pardoseala parchet 2271,90 mp x 0,022m x 0,9 to/mc= 45,00 to
-pardosela PVC 364,50 mp x 0,01m x0,80to/mc= 2,90 to 1261,70
-pardoseala gresie 541,20 mpx0,03mx1,1to/mc= 17,90to
-tencuieli interioare
18274,50 mp x 0,025 m x 2,2 to/mc =1005,10to
--------------------------------
1261,70 to

15 TRI1AA01A1 Incarcat moloz in auto to 1261,70


16 TRA01A10P Transport moloz cu auto to 1261,70
LUCRARI DE INTERVENTIE LA PAVILIONUL A DIN CAZARMA 1383 BRAILA

CANTITATI DE LUCRARI
REABILITARE,RESTAURARE LUCRARI INTERIOARE UNITATE

NR. DENUMIRE DESCRIERE ARTICOL U.M


TOTAL
CRT ARTICOL
1 RMB06A Zidarie de epoca din caramida plina presata umplere goluri mc
2002 Parter+et 1+et2 grup sanitar persoane cu dizabilitati
1,2m +(2,7 m x3x0,5m) = 4,9 mc
4,90

2 CD15A Pereti din rigips rezistenti la umezeala - compartimentari grupuri mp


2002 sanitare
Parter 135,50 mp
Mezanin 6,60 mp
Etaj 1 70,70 mp 274,60
Etaj 2 61,80 mp
----------------
274,60 mp

3 CD09A1 Rgips rezistent la umezeala gheuri la grupuri sanitare si ventilatii mp


5 buc x 15,14 m x 1,0 m = 75,7 mp
75,70

4 RPCG19E1 Reparat crapaturi in pereti m


Tencuieli pereti 14764,0 mp x 0,27 m / mp = 3986,3 m
3986,30

5 RMA15A Injectari hidrofobizare in fisuri la ziduri m


2107,00
6 RMA15B Injectari de mortar in fisuri cu deschidere ≤ 2 mm in ziduri de m
caramida ,grosime zid 30 - 55 cm
2107,00

7 DA06A1 Strat drenant agregate sub pardoseala subsol mc


- idem tavane
132,00
1320,3 mp x 0,1 m = 132,0 mc

8 RPCE12C1 Izolatie hidrofuga pe suprafete de beton cu membrana mp


i.m. hidroizolanta
1320,30
-sub pardoseala subsol

9 IZF10B1 Termoizolatie sub pardoseala cu polistiren extrudat de 5 cm mp


1320,30
10 RPCK01B1 Sapa subsol usor armata plasa mp
1320,30
11 RPCK59A1 Pardoseli ciment sclivisit subsol cu adaos de apastop mp
Depozit 72,04 mp
Hidrofor 20,38 mp 184,55
P.S.I. 21,20 mp
Rezerva apa 27,14 mp
C.T. 43,79 mp
-------------------
184,55 mp

12 RPCK23B1 Pardoseli mozaic turnat la subsol mp


Depozite 714,22 mp
Tablu electric 7,56 mp
Holuri 340,30 mp
Depozit circular 55,32 mp 1135,75
Casa scarii 18,35 mp
-------------------
1135,75 mp

13 RPCL15B1 Restaurat trepte din beton sclivisit la scara subsol(desfacerea m


partii degradate si refacerea treptelor sclivisite) 22,10
17 tr x 1,3 m = 22,1 ml
14 RME17A Restaurare trepte piatra subsol m
ASIM 5 tr x 2,38 m +4 tr X 2,38 m =21,5 m
21,50
2002

15 RME17A Inlocuire trepte piatra subsol cu trepte din acelasi material cu cele m
2002 inlaturate 18,40
5 tr x2,44m +2 tr x 3,08 m = 18,4 m
16 RME18A Slefuiere manuala a treptelor din piatra la subsol m
21,5 m +18,4 m =39,9 m 39,90
2002
17 RPCJ10A1 Tencuieli interioare la pereti subsol cu adaus material de mp
hidrofobizare 4118,50
- subsol pereti 4118,50 mp
18 RPCJ27A1 Tencuieli interioare la tavane de beton plane subsol mp

- depozite 485,98 mp
-holuri 143,60 mp
-depozit circular 55,32 mp
754,60
-casa scarii 18,35 mp
-camera tablou electric 7,56 mp
- C.T. 43,79 mp
---------------------
754,60 mp
19 RPCJ33B1 Tencuieli tavane beton arce, bolti etc. mp
- subsol arce, boltisoare
Depozite
26,66mp+43,03mp+24,07mp+21,0mp+72,04mp+47,8mp9+
+41,73mp+23,84= 300,26mp
Hidrofor = 20,38 mp
P.S.I. = 21,20 mp 735,40
Rezerva apa =27,14 mp
Holuri 39,95 mx2,38m + 20,95mx1,98m +33,21mx1,81m=
= 196,7 mp
----------------------------
565,68 mp
565,68 mp x1,30 = 735,40mp
20 CF10C1 Glet de ipsos la pereti si tavane subsol mp
- pereti 4118,50 mp
-glet tavane plane 754,60 mp
-glet arce,boltisoare 735,40 mp 5608,50
------------------
5608,50 mp

21 RPCR05B1 Zugraveli simple subsol cu var lavabil alb si amorsa mp 5608,50


Pereti si tavane
22 RPCO01A1 Desfacere si refacere ferestre simple subsol,cu geam simplu mp
(22+5) buc+ X 1,0 m x 1,0m +5 buc x 1,3m x1,0m = 33,5 mp 33,50
ASIM
23 RMF42A Protectie spatii cu ornamente- rozete,elemente lise si profile mp
2002 superioare la tavane

- rozete tavane 19 buc x 1,5 m/buc = 28,50 mp


313,50
-profile superioare la tavane 570 m x 0,5 m = 285,00 mp
-----------------
313,50 mp

24 RMA25A Curatirea suprafetei zidurilor din caramida (gata decapati de mp


2002 tencuieli) in vederea retencuirii

- suprafata tencuieli pereti 13765,20 mp


17307,90
-suprafata tavane 3542,70 mp
----------------------
17307,90 mp

25 RMD02A Tencuieli pline de epoca la ziduri de caramida de 3,5 cm mp


2002 -parter 4377,70 mp
-mezanin 542,50 mp
-etaj 1 4731,20 mp
14531,00
-etaj 2 4879,60 mp
------------------------
14531,00 mp

26 RMD01B Tencuieli sterse de epoca la tavane de 2,3 cm mp


2002 -parter 1222,20 mp
-mezanin 180,40 mp
-etaj 1 1091,10 mp
-etaj 2 1244,20 mp 3737,90
------------------------
3737,90 mp

27 RPCK02B1 Sapa autonivelanta sub pardoseli parchet mp


- idem desfaceri
Parter 749,70 mp
Mezanin 153,60 mp
Etaj 1 511,20 mp
Etaj 2 857,50 mp 2271,90
---------------------------
2271,90 mp

28 RME08A Pardoseli din mozaic de epoca, turnate in diverse culori si mp


2002 modele conform cu originalul

Parter
35,16 mp +20,23+40,02+13,3+29,61+7,95+17,26+40,72+33,92+
+42,24+9,66+35,89= 325,96 mp
782.80
Mezanin
10,92mp+38,08mp+3,75 mp=52,75 mp
Etaj 1
54.43mp+7,75mp+9,66mp=70,84 mp
Etaj 2
12,28mp+150,22+26,58+30,34+5,84+41,89+66,10=333,25 mp
---------------------------------------
782,8 mp

29 RME08C Plinte din mozaic m


2002
(68,6m+5,0m+27,2m+32,9m+27,2m+32,9m+17,55m+10,16m+ 562,20
+8,6m+8,45m+6,92m+5,0m+2,5m+12,83m+15,22m)x2=562,2m

30 RPCK09C1 Restaurare pardoseli din parchet fag montat lamb uluc,coform cu mp


2198,60
modelul original

-idem defaceri pardoseli parchet 2271,90 mp


Se scade suprafata sala sport - 73,30 mp
-------------------
2198,60 mp

31 RPCK02B1 Asim.sapa strat suport pentru pardoseli din mortar ciment mp.
2198.61
32 RPCK13A1 Plinte din lemn fag montate orizontal la pereti mp

Parter 231,3 m x 2 = 462,6 m


Mezanin 81,55 m x 2 =163,1 m
Etaj 1 342,8 m x 2 = 685,6 m 2076,10
Etaj 2 371,9 m x 2 = 743,8 m
---------------------
2076,1 m

33 RPCK09A1 Pardoseala elastica sala sport din parchet masiv artar sau stejar mp
73,30

34 RPCK10A1 Gradene din lemn stejar sala de festivitati mp

6,9 m x2,0 m x3 buc =41,4 mp


6,9 m x0,3 m x3 buc = 6,2 mp
6,9 m x0,8 m x1 buc = 5,6 mp
85,30
6,9 m x0,25 m x1 buc=1,70 mp
6,9 m x 4,4 m x1 buc=30,4 mp
--------------------
85,3 mp

35 RPCK13A1 Plinte lemn stejar montate cu dibluri m

Sala sport (10,60 m +6,95 m) x 2 = 35,10 m


80,70
Sala festivitati (10,40 m +6,90 m) x 2 = 45,60 m
----------------------
80,70 m
36 CG16A Pardoseli gresie mp
2002 - idem desfacut pardoseli din gresie
Parter 299,00 mp
Mezanin 7,68 mp
Etaj 1 181,00 mp
541,20
Etaj 2 53,50 mp
---------------------------------
541,20 mp

37 CG17A Plinte din gresie la holuri m 252


2002 (27,20m+33,02m+33,6m+6,9m+5,08m+20,0m)x2=252,00m

38 CI06A Placaj faianta pe pereti la grupuri sanitare si oficiu mp


2002 - idem desfaceri
Parter 35,86m
Mezanin 12,46 m
Etaj 1 95,80 m
Etaj 2 96,44 m 515.5
----------------------
240,56 m x 2,10m =505,20 mp

39 RPCH45A1 Jgheab din lemn pentru evcuarea molozului m


10,82 m x 3 buc = 32,50 m
32,50

40 RPCO20B1 Montat si procurat timplarie noua din lemn conform cu modelul mp


ASIM original
Subsol
Usi scara laterala
1,00m x 2,10m x 2 buc = 4,2 mp
Total subsol 4,20 mp
Parter
Ferestre fatada principala 2,40m x5,40mx 6 buc=77,80 mp
2,40m x2,85mx 8 buc=54,70 mp
2,40m x1,75mx 8 buc=33,60 mp
Ferestre deasupra usilor intrare
2,44m x1,50mx 2 buc= 7,40 mp
Ferestre hol turn 1,49m x2,70mx 2 buc=8,00 mp
Ferestre fatada laterala 1,30m x2,70mx 7 buc=24,60 mp
1,10m x2,20mx 1 buc= 2,30 mp
Ferestre fatada sud 1,80mx2,70mx 6 buc=29,20mp
Ferestre curte interioara 0,60m x1,50mx 4 buc=6,60 mp
1,40m x1,50mx 2 buc=4,20 mp
0,70m x1,50mx 1 buc=1,10 mp
Ferestre curte int mica 1,00m x1,20mx3 buc=3,60 mp
-------------------
250,10 mp 596,40
Usi interioare 1 canat -59 buc 119,40 mp
Usi intrari principala si secundara -5 buc 9,50 mp
Usi interioare 2 canate -27 buc 100,40 mp
Usi intrari principala si secundara -5 buc 32,40 mp
-----------------------------------
Total parter 511,80 mp
Mezanin
Ferestre 2,40m x1,75mx 4 buc=16,80 mp
0,60m x1,00mx 4 buc= 2,40 mp
Usi interioare 1 canat -12 buc 22,40 mp
Usi interioare 2 canate -1 buc 2,90 mp
-----------------------
Total mezanin 44,50 mp
Etaj 1
Ferestre
Ferestre fatada principala 1,80m x2,75mx 10 buc=49,50 mp
1,80m x3,60mx 6 buc=38,90 mp

Ferestre hol turn 1,48m x2,70mx 2 buc=8,00 mp


1,78m x2,70mx 1 buc=6,50 mp
Ferestre fatada laterala 1,30m x2,50mx 7 buc=3,30 mp
1,30m x1,60mx 1 buc=2,10 mp
0,60m x2,30mx 1 buc=1,40 mp

Ferestre fatada sud 1,80mx2,70mx 6 buc=29,20mp


2,10m x4,05mx 1 buc=8,50 mp
1,10m x2,20mx 1 buc=2,40 mp

Ferestre curte interioara 0,60m x1,40mx 4 buc=3,40 mp


1,40m x2,20mx 2 buc=6,20 mp
1,50m x2,20mx 2 buc=6,60 mp
1,50m x2,40mx 1 buc=3,60 mp

Ferestre curte int luminator 1,80m x2,70mx14 buc=68,10 mp


0,80mx2,00mx 4 buc= 6,40mp
0,60mx2,70mx 2 buc=3,30mp
------------------------
Total ferestre etaj 1 247,40 mp

Usi interioare 1 canat - 30 buc 59,00 mp


Usi interioare 2 canate - 46 buc 173,40 mp
----------------------------
Total etaj1 479,80 mp
Etaj 2
Ferestre
Ferestre fatada principala 1,80m x2,40mx 16 buc=69,10 mp

Ferestre hol turn 1,50m x2,40mx 1 buc=3,60 mp


1,53m x2,40mx 1 buc=3,70 mp
1,46m x2,40mx 1 buc=3,50 mp

Ferestre fatada laterala 1,30m x2,50mx 8 buc=26,00 mp

0,60m x2,30mx 1 buc=1,40 mp

Ferestre fatada sud 1,80mx2,00mx 6 buc=21,60mp


2,10m x4,05mx 1 buc=8,50 mp
1,10m x2,00mx 1 buc=2,20 mp

Ferestre curte interioara 0,60m x1,40mx 4 buc=3,40 mp


1,40m x2,20mx 2 buc=6,20 mp
1,50m x2,40mx 2 buc=7,20 mp
1,50m x2,40mx 1 buc=3,60 mp

Ferestre curte int luminator 1,80m x2,70mx16 buc=69,20 mp


0,60mx2,40mx 2 buc= 2,90mp

------------------------
Total ferestre etaj 2 232,10 mp

Usi interioare 1 canat- 33 buc 63,30 mp


Usi interioare 2 canate - 42 buc 155,20 mp
------------------------------
Total etaj2 450,60 mp

4,2mp+511,8mp+44,5mp+479,80mp+450,6mp=1490,90mp

Total timplarie deteriorata 1490,90 mpx 40% =596,46mp

Total timplarie deteriorata 596,40 mp


41 RMD07C Desfacut cu mare atentie timplarie lemn in vederea restaurarii mp
2002 894,50
1490,90mp x 60 % =894,50mp

42 RMD10A Restaurare ferestre duble -cercevele la interior cu geam mp


2002 termopan si captuseala din lemn rasinoase, fereastra conform cu
originalul la exterior,vopsita verde

Ferestre parter
( cu inglobarea grilei de ventilatie a subsolului in tabliile de la
partea inferioara) 250,10 mp
449,30
ferestre mezanin 19,20 mp
ferestre etaj 1 247,40 mp
ferestre etaj 2 232,10 mp
---------------------
748,80mpx60%=449,3mp

43 RMF40A Tratare antiseptica timplarie mp


2002 - ferestre +captuseala
1207,20
748,8 mp+60 buc x9,0mx0,3m+130bucx7,6mx 0,3m = 1207,2mp

44 RPCR27A1 Vopsit timplarie ferestre culoare alb-crem - ferestre si captuseala mp


interior 1207,20

45 RMD12A Restaurat usi interioare lemn cu tablii,spanuit,chituit,completari mp


2002 ASIM 445,20
894,50 mp - 449,3 mp = 445,2 mp

46 RMF40A Tratare antiseptica timplarie mp


2002 -usi interioare 445,20 mp 445,20

47 RPCR27A1 Vopsit timplarie usi lemn interioare culoare alb-crem mata mp


conform cu originalul 445,20

48 RpCO23A1 Timplarie lemn noua lemn stratificat usi interioare grupuri sanitare mp
Parter 0,8 m x 2,1 m x 8 buc = 15,12 mp
Mezanin 0,8 m x 2,1 m x 2 buc = 3,78 mp
Etaj 1 0,8 m x 2,1 m x 8 buc = 15,12 mp
Etaj 2 0,8 m x 2,1 m x 8 buc = 15,12 mp 49,20
-----------------
49,14 mp

49 RPCO31E1 Timplarie noua speciala dupa modelul original mp

MONTARE usi intrare principala


1 buc cu sticla toata suprafata 2,40mx5,40m = 12,96 mp
1 buc cu grilaj ornamental la partea de jos 25,92
2,40mx5,40m = 12,96 mp
-----------------------
25,92 mp

50 9000188 Usa lemn conform cu modelul original cu sticla toata suprafata mp


2,40mx5,40m = 12,96 mp
12,96

51 9000189 Usa lemn conform cu modelul original cu grilaj ornamental la mp


12,96
partea de jos
2,40mx5,40m = 12,96 mp

52 RPCO10B1 Inlocuire glafurilor +captuseli la ferestre executate din cherestea m


de rasinoase
Glafuri
Parter 33,90 m
Mezanin 19,20m
Etaj 1 97,90m
Etaj 2 98,00m 1777,8
---------------------
249,00m
Captuseli
249,0m x4 laturi x 1,3=1528,8 m
Total = 249,0m +1528,8 m =1777,8 m

53 RPCR27B1 Vopsit glafuri cu vopsea alba crem mp


888,9
1777,8 m x 0,5 m = 888,9 mp
54 CF10C1 Glet de ipsos la pereti si tavane mp
Tencuieli la ziduri de caramida
-parter 4377,70 mp
-mezanin 542,50 mp
-etaj 1 4731,20 mp
-etaj 2 4879,60 mp
------------------------
14531,00 mp
18268,90
Tencuieli la tavane
-parter 1222,20 mp
-mezanin 180,40 mp
-etaj 1 1091,10 mp
-etaj 2 1244,20 mp
------------------------
3737,90 mp
Total glet 18268,9 mp
55 RPCR08A Zugraveli albe la pereti si tavane - zugraveli pe baza de var mp
2002 speciale pentru monumente

- tavane 3737,90 mp
-pereti 14531,00 mp
17364,60
Se scad -pereti cu faianta - 721,70 mp
- pereti cu lambriuri - 182,60 mp
-------------------------------------------
Total zugraveli 17364,60 mp

56 RPCR19B1 Zugraveli cu tempera mp


- rozete tavane 19 buc x 1,5 m/buc = 28,50 mp
-profile superioare la tavane 570 m x 0,5 m = 285,00 mp

-sala festivitati (10,4m+6,9m)x2=34,6 m


-scari principale (5,0m+3,24m)x2=16,5 m 481,50
(2,48m+4,25m)x2=13,5 m
------------------
64,6 m x2,6m=168,0 mp
--------------------
481,50 mp
57 RPCN09B1 Restaurare rozete decorative pe tavan buc
-parter 9 buc
-etaj 1 6 buc
19
-etaj 2 4 buc
----------------------
19 buc
58 RpCN02A1 Restaurare elemente lise la arce,profile superioare la plafoane mp
Parter hol intrare
(2,4 m+3,49 m) x 2 =11,80 m
(2,5 m+2,49 m) x 2 = 9,98 m
(3,69 m+4,49 m) x 2 =16,36 m
2,08 m x 2 +3,50 m = 7,66 m
(3,49 m+6,20 m) x 2 =19,38 m
(3,49 m+2,00 m) x 2 =10,98 m

Sala de sport 10,60 m+6,95 m) x 2 =31,50 m


Sala de festivitati 10,40 m+6,90 m) x 2 =34,60 m
Sala de mese (4,00 m+4,50 m) x 2 =17,00 m
(4,15 m+4,50 m) x 2 =17,30 m
(4,25 m+4,20 m) x 2 =16,90 m
Sala protocol (4,25 m+4,20 m) x 2 =16,90 m
Hol intrare turn
4,27m+1,98m+5,46m+2,70m+2,83m+2,48m+2x3,14x4,24m= 570,00
=46,35 m
Total parter = 256,71 m
Etaj 1
Birou (7,20 m+6,00 m) x 2 =26,40 m
Birou (4,25 m+6,00 m) x 2 =20,50 m
Turn birou + hol
4,27m+1,98m+5,46m+2,70m+2,83m+2,48m+2x3,14x4,24m=
=46,35 m
Birou (5,90 m+5,00 m) x 2 =21,80 m
Birou (5,51 m+5,00 m) x 2 =20,02 m
Birou (5,69 m+5,00 m) x 2 =21,38 m
Total etaj1 = 156,45 m
Total etaj2 = 156,45 m
Total profile superioare la tavane = 569,61 mp≈570,00

59 RMD08A Restaurare lambriuri cu casete din lemn stejar- noi dupa modelul mp
2002 original
Parter
-birou +hol mic ( 5,78m+1,0m +2,5m+1,0m)x2= 20,6 m
-birou ( 5,78m+3,0m)x2= 17,6 m
- holuri
4,27m+14,55mx2+5,49m+5,0m+27,07mx2+2,1m=100,1m
182,60
-sala festivitati (10,4m+6,9m)x2=34,6 m
-scari principale (5,0m+3,24m)x2=16,5 m
(2,48m+4,25m)x2=13,5 m
------------------
202,9 m
202,9m x 0,9m =182,6 mp

60 RPCL18B1 Rampe persoane cu dizabilitati - pe treptele laterale : desfacerea mp


ASIM si curatirea prin cioplire a treptelor existente,executarea unui strat
suport mortar de 2 cm si un strat de mozaic idem trepte
4,50
3 buc x 1,0m x 1,5m = 4,5 mp

61 RME17A Refacere trepte piatra casa scarii si holuri m


2002 -scara ax B -C subsol - parter (13 tr +25 tr) x 1,10m = 41,8 m
-scara ax I -J subsol - etaj 2 47 tr x 1,00m = 47,0 m
-scara ax C -E subsol - etaj 2 26 tr x 1,20m = 31,2 m
120
62 RPCL17E1 Scara din beton mozaicat noua curte interioara m
25 tr x 1,3 m = 32,5 m 32,50
ASIM
63 RME18A Slefuirea manuala a treptelor si contratreptelor din piatra m
2002 120.0

64 RMD17A Grilaje metalice la lifturi,scari si la parter intre ferestre kg


2002
- balustrada scari
scara ax B -C subsol - parter 3,22m x 2 = 6,5 m
-scara ax I -J subsol - etaj 2 4,25 m x 6 = 25,5 m
-scara ax C -E subsol - etaj 2 ( 8,5m+2,4m)x3 =32,7 m
-scara ax C -E parter - etaj 2 ( 8,0m+2,4m)x2 =20,8 m
-scara ax 22 -23 subsol - etaj 2 ( 7,5m+1,3m)x3 =26,4 m
-------------------
111,9 m 3.652

111,9 m x 0,9 m =100,71 mp

-grilaje ferestre parter 81,89 mp


------------------------------
182,6mp
182,6 mp x 20 kg / mp =3652 kg

65 RPC45A1 Vopsit in culori de ulei la balustrade, grilesi parapete metalice mp


365,20
66 RPCL03B1 Reparatii mina curenta lemn stejar m
127,90
67 CK14L1 Usi metalice un canat , rezistente la foc 90 min mp
- intre subsol si parter la casa scarii 4 buc
-camere C.T. , hidrofor,rezerva de apa, P.S.I,depozit 5 buc
-intre etaj 2 si pod la scari 4 buc 24,50
------------------
13 buc
13 buc x 0,9 m x 2,1m = 24,50 mp
68 RMD08A Masti radiator mp
ASIM -parter 15 buc
-etaj 1 20 buc 52,50
--------------------
35 buc x 1,5 mp / buc = 52,5 mp
69 TRA01A10 Transport auto materiale to
- zidarie caramida 4,90 mc x 1,80 to/mc=8,80 to
-pardoseli mozaic
(1135,75mp+ 818 mp) x 0,03m x 1,2 to/mc= 70,40 to
-sapa autoniv.pardoseala
994.90
( 1320,3 mp+2271,9mp) x0,05mx2,2 to/mp=395,20 to
-pardoseala parchet 2297,40 mp x 0,022m x 0,9 to/mc= 45,50 to
-pardoseala gresie 574,00 mpx0,03mx1,1to/mc=18,90 to
-tencuieli interioare 207,3mc x 2,2t/mc=456,1
LUCRARI DE INTERVENTIE LA PAVILIONUL A DIN CAZARMA 1383 BRAILA

Ob.2- CANTITATI DE LUCRARI DESFACERI INTERIOARE


POLICLINICA

NR. DENUMIRE DESCRIERE ARTICOL U.M


TOTAL
CRT ARTICOL
1 RPCT03C1 Demolat ziduri scara ax 8-9 parter -etaj1 mc
4,0 mx 5,34m x 0,25m= 5,4 mc 5,40

2 RPCT20B1 Desfacut pardoseli din mozaic mp

Parter 35,25 mp
Mezanin 12,44 mp +23,22 mp+12,55 mp = 48,21 mp 83,50
-----------
83,46 mp

3 RPCT19A1 Desfacut pardoseli din parchet mp


25,50
Etaj 1 birou 25,44 mp

4 RPCT20C1 Desfacut pardoseli din gresie mp


Parter 125,00 mp
Mezanin 56,00 mp
732,00
Etaj 1 551,00 mp
---------------------------------
732,00 mp

5 RPCT11B1 Desfacut tencuieli interioare la tavane mp


-parter 180,00 mp
-mezanin 105,00 mp
-etaj 1 512,00 mp 797,00
------------------------
797,00 mp

6 RPCT29A1 Desfacut placaje de faianta la pereti mp

Parter 218,3 mp
Mezanin 208,5 mp 1076,00
Etaj 1 649,2 mp
----------------------
1076,0 mp
7 CB47A1 Montat si demontat schela metalica mp
- tencuieli interioare pereti 1565,20 mp
-tavane 797,00 mp
2362,20
----------------
2362,20 mp

8 RPCT33XA Desfacut usi si ferestre din lemn degradate (Numai interioare) mp


1993 Parter
Usi interioare 1 canat -10 buc 18,80 mp
120,00
Usi interioare 2 canate -3 buc 10,10 mp
-----------------------------------
Total parter 28,90 mp
Mezanin
Usi interioare 1 canat -4 buc 7,60 mp
Usi interioare 2 canate -2 buc 8,40 mp
-----------------------
Total mezanin 16,00 mp

Etaj 1

Usi interioare 1 canat - 10 buc 18,90 mp


Usi interioare 2 canate - 15 buc 56,20 mp

----------------------------
Total etaj1 75,10 mp
Total general 120,00 mp

9 TRB05B25 Transport materiale prin purtare directa to

- demolat zidarie 5,4 mc x 1,80 to/mc=9,80 to


-pardoseli mozaic 83,5 mp x 0,03m x 1,2 to/mc= 3,00 to
-pardoseala parchet 25,50 mp x 0,022m x 0,9 to/mc= 0,50 to
-pardoseala gresie 732 mpx0,03mx1,1to/mc= 24,20to
-faianta 1076 mp x0,03mx1,1to/mc= 35,50to 202,90
-tencuieli interioare pereti si tavane
2362,2 x 0,025 m x 2,2 to/mc =129,90to
--------------------------------
202,90 to

10 TRI1AA01A1 Incarcat moloz in auto to 202,90


11 TRA01A10P Transport moloz cu auto to 202,90
LUCRARI DE INTERVENTIE LA PAVILIONUL A DIN CAZARMA 1383 BRAILA

CANTITATI DE LUCRARI
REABILITARE,RESTAURARE LUCRARI INTERIOARE
POLICLINICA

NR. DENUMIRE DESCRIERE ARTICOL U.M


TOTAL
CRT ARTICOL
1 CD09A1 Rgips rezistent la umezeala gheuri la grupuri sanitare si ventilatii mp
Parter 5,50 mp
Mezanin 3,00 mp
Etaj 1 15,70 mp 24,20
----------------
24,20 mp

2 RPCG19E1 Reparat crapaturi in pereti m


Tencuieli pereti 2362,2 mp x 0,27 m / mp = 638,0 m
638,00

3 RMA15A Injectari hidrofobizare in fisuri la ziduri m


393,00
4 RMA15B Injectari de mortar in fisuri cu deschidere ≤ 2 mm in ziduri de m
caramida ,grosime zid 30 - 55 cm
393,00

5 RMF42A Protectie spatii cu ornamente- rozete,elemente lise si profile mp


2002 superioare la tavane

50,00
-profile superioare la tavane 100 m x 0,5 m = 50,00 mp
-----------------
50,00 mp

6 RMA25A Curatirea suprafetei zidurilor din caramida (gata decapati de mp


2002 tencuieli) in vederea retencuirii

- suprafata tencuieli pereti 2564,00 mp


3223,80
-suprafata tavane 659,80 mp
----------------------
3223,80 mp

7 RMD02A Tencuieli pline de epoca la ziduri de caramida de 3,5 cm mp


2002 -parter 816,00 mp
-mezanin 101,00 mp
-etaj 1 881,20 mp 1798,20
------------------------
1798,20 mp

8 RMD01B Tencuieli sterse de epoca la tavane de 2,3 cm mp


2002 -parter 227,70 mp
-mezanin 33,60 mp
464,60
-etaj 1 203,30 mp
------------------------
464,60 mp
9 RPCK02B1 Sapa autonivelanta sub pardoseli parchet mp
- idem desfaceri birou
25,50
Etaj 1 25,50 mp

10 RME08A Pardoseli din mozaic de epoca, turnate in diverse culori si mp


2002 modele conform cu originalul

Parter 35,25 mp 83,50


Mezanin 12,44 mp +23,22 mp+12,55 mp = 48,21 mp
-----------
83,46 mp
11 RPCK09C1 Restaurare pardoseli din parchet fag montat lamb uluc,coform cu mp
modelul original
25,50
-idem defaceri pardoseli parchet 25,50 mp

12 RPCK13A1 Plinte din lemn fag montate orizontal la pereti m


20,20
Etaj 1 birou (4,80+5,3) m x 2 = 20,2 m

13 CG16A Pardoseli gresie mp


2002 - idem desfacut pardoseli din gresie
Parter 125,00 mp
Mezanin 56,00 mp
732,00
Etaj 1 551,00 mp
---------------------------------
732,00 mp

14 CG17A Plinte din gresie la holuri m


2002 Etaj 1 hol 70,00 m 70,00

15 CI06A Placaj faianta pe pereti la grupuri sanitare si oficiu mp


2002 - idem desfaceri
Parter 306,00 mp
Mezanin 292,00 mp
Etaj 1 909,00 mp 1507,00
----------------------
1507,00 mp

16 RPCH45A1 Jgheab din lemn pentru evcuarea molozului 15,0 m m


15,00

17 RPCO20B1 Montat si procurat timplarie noua din lemn conform cu modelul mp


ASIM original
- idem desfacut usi din lemn degradate
Parter
Usi interioare 1 canat -10 buc 18,80 mp
Usi interioare 2 canate -3 buc 10,10 mp
----------------------------------- 120,50
Total parter 28,90 mp
Mezanin
Usi interioare 1 canat -4 buc 7,60 mp
Usi interioare 2 canate -2 buc 8,40 mp
-----------------------
Total mezanin 16,00 mp
Etaj 1

Usi interioare 1 canat - 10 buc 18,90 mp


Usi interioare 2 canate - 15 buc 56,70 mp

----------------------------
Total etaj1 75,60 mp
Total general 120,50 mp

18 RMD12A Restaurat usi interioare lemn cu tablii,spanuit,chituit,completari mp


2002 ASIM 72,30
120,50 mp x 60% = 72,3 mp

19 RMF40A Tratare antiseptica timplarie mp


2002 -usi interioare 72,30 mp 72,30

20 RPCR27A1 Vopsit timplarie usi lemn interioare culoare alb-crem mata mp


conform cu originalul 72,30

21 RpCO23A1 Timplarie lemn noua lemn stratificat usi interioare grupuri sanitare mp
Parter 0,8 m x 2,1 m x 3 buc = 5,04 mp
Etaj 1 0,8 m x 2,1 m x 5 buc = 8,40 mp
----------------- 13,50
13,44 mp

22 CF10C1 Glet de ipsos la pereti si tavane mp


Tencuieli pline pereti
-parter 816,00 mp
-mezanin 101,00 mp
-etaj 1 881,20 mp
------------------------
1798,20 mp
2262,80
Tencuieli tavane
-parter 227,70 mp
-mezanin 33,60 mp
-etaj 1 203,30 mp
------------------------
464,60 mp
Total glet 2262,8 mp
23 RPCR08A Zugraveli albe la pereti si tavane - zugraveli pe baza de var mp
2002 speciale pentru monumente

- tavane 464,60 mp
-pereti 1798,20 mp 775,80
Se scad -pereti cu faianta - 1487,00 mp
-------------------------------------------
Total zugraveli 775,80 mp

24 RPCR19B1 Zugraveli cu tempera mp


50,00
-profile superioare la tavane 100 m x 0,5 m = 50,00 mp

25 RPCN09B1 Restaurare rozete decorative pe tavan 5 buc buc


5
26 RpCN02A1 Restaurare elemente lise la arce,profile superioare la plafoane mp
80,00
27 RMD08A Restaurare lambriuri cu casete din lemn stejar- noi dupa modelul mp
2002 original Parter 45,00

28 RME17A Refacere trepte piatra casa scarii m


2002 -scara ax C -D (8-9) (32 tr +32 tr) x 1,20m = 76,8 m 76,80

29 RME18A Slefuirea manuala a treptelor si contratreptelor din piatra m


2002 76,80

30 RMD17A Grilaje metalice scara kg


2002
- balustrada scari
-scara ax C -D (8-9) 35mx2 x0,9m = 63 mp 630,00

63 mp x 20 kg / mp =1260 kg

31 RPC45A1 Vopsit in culori de ulei la balustrade, grilesi parapete metalice mp


63,00
32 RPCL03B1 Mina curenta lemn stejar-hol etaj 1( sau un material antiseptic) m
65,00
33 TRA01A10 Transport auto materiale to 233.96