Sunteți pe pagina 1din 4

30 40 50 60

31 32 33 51 62
34 35 36 56 65
37 38 39 58 68

70 80 90
71 72 73 81 82 83
74 75 76 84 85 86
77 78 79 87 88 89
Fișă de lucru
Căsuța zecilor

1. CĂSUȚA NUMĂRULUI 30:


a. Citiți numerele scrise pe ferestre în ordine crescătoare, apoi în ordine
descrescătoare.
b. Încercuiți cifra zecilor.
2. CĂSUȚA NUMĂRULUI 40:
a. Scrieți numerele potrivite acestei căsuțe.
b. Încercuiți cifra unităților.
3. CĂSUȚA NUMĂRULUI 50:
a. Scrieți numerele care lipsesc.
b. Colorați cu roșu cel mai mic număr, iar cu albastru pe cel mai mare.
4. CĂSUȚA NUMĂRULUI 60:
a. Scrieți vecinii numerelor date.
b. Numărați din 2 în 2 de la 60 la 68 și de la 69 la 61.
5. CĂSUȚA NUMĂRULUI 70:
a. Care numere sunt mai apropiate de 70? Dar de 80? Ce puteți spune despre
numărul 75?
b. Colorați cu verde numerele mai apropiate de 70 și cu albastru pe cele mai
apropiate de 80.
6. CĂSUȚA NUMĂRULUI 80:
a. Colorați numerele pare.
b. Descompuneți în zeci și unități numerele impare.
7. CĂSUȚA NUMĂRULUI 90:
Scrieți numerele care respectă cerințele:
a. Numărul care are aceeași cifră la zeci și la unități.
b. Numărul care are 97 de unități.
c. Numărul care are 9 zeci și 4 unități.
d. Vecinul mai mare al numărului 97.
e. Numărul care are la cifra unităților cea mai mică cifră impară.
f. Numărul care are 9 zeci și 3 unități.
g. Numărul care are 96 de unități.
h. Numărul al cărui vecin mai mare este 93.
i. Numărul care se află între 94 și 96.