Sunteți pe pagina 1din 9

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

LIMBĂ ŞI COMUNICARE:
PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DIRECTOR,
DISCIPLINA: Limba engleză
Prof.
CLASA: a II-a
Nr. Ore/ săpt: 1 oră
Manual: editura Aramis, Cristina Johnson

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA a II-a


LIMBA MODERNĂ 1

ANUL ȘCOLAR: 2017-2018

34 SĂPTĂMÂNI

Competenţe Nr
Nr Unităţi de Conţinuturi specifice de Săptămâna OBS.
crt învăţare ore

SEMESTRUL I

2.3. Participarea la
jocuri de comunicare
în care reproduce sau
1. Back to - the English creează rime/ mesaje 2 11-22/ 09/
school. Alphabet scurte 2017
My Letters

2. - meeting the 2.2. Prezentarea unei 1 25-29/ 09/


characters persoane / unui 2017
personaj cunoscut
folosind câteva
detalii familiare
Alice and (nume, gen, vârstă,
her friends! hobby)
3. Nice to see Introduce 1.3. Manifestarea 2 02 –
you! yourself curiozităţii faţă de 13/10/
Follow sesizarea 2017
instructions semnificaţiei globale
Learn a poem a unor filme şi a unor
by heart cântece pentru copii
în limba modernă
respectivă
2.2. Prezentarea unei
persoane / unui
personaj cunoscut
folosind câteva
detalii familiare
(nume, gen, vârstă,
hobby)
3.1. Manifestarea
curiozităţii pentru
decodarea unor
mesaje scrise simple
şi scurte din
universul imediat
4.1. Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
4. Identify 1.1. Oferirea unei 2 16-27/ 10/ 30.10 -
objects in the reacţii adecvate, în 2017 03.11/2017 –
classroom situaţii de holiday
Count from 1 comunicare uzuale,
to 20 la o întrebare/
Introduce instrucţiune simplă
oneself, rostită clar şi foarte
introduce a rar
friend 3.1. Manifestarea
curiozităţii pentru
decodarea unor
mesaje scrise simple
şi scurte din
universul imediat
Good 2.2. Prezentarea unei
morning, persoane / unui
my dear personaj cunoscut
friends folosind câteva
detalii familiare
(nume, gen, vârstă,
hobby)

5. Toys, Identify things 1.1. Oferirea unei 2 06 –


toys... a on the reacţii adecvate, în 17/11/
world full playground situaţii de 2017
of toys! Talk about comunicare uzuale,
colours la o întrebare/
Listen and do instrucţiune simplă
things rostită clar şi foarte
Learn short rar
poems 3.1. Manifestarea
This - these curiozităţii pentru
Questions: decodarea unor
what, who, mesaje scrise simple
where şi scurte din
universul imediat
2.1. Reproducerea
unor cântece/poezii
simple pentru copii

6. Happy - sing, dance, 1.1. Oferirea unei 2 20-29/ 11 23rd


birthday, ride a reacţii adecvate, în –2017 November
Alice! bike, play situaţii de Thanksgiving
football, comunicare uzuale, day
draw,- piano, la o întrebare/
guitar, instrucţiune simplă
triangle, drum, rostită clar şi foarte
tambourine, rar
record; 2.2. Prezentarea unei
short persoane / unui
answers: yes, personaj cunoscut
I can; no, I folosind câteva
can’t; yes, I detalii familiare
do; no, I don’t (nume, gen, vârstă,
hobby)
2.4. Cererea şi
oferirea unor
informaţii scurte şi
simple referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
4.1. Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
7. Fun Time 2.4. Cererea şi 1 04-08/12/ Test paper
Round up oferirea unor 2017 Christmas
informaţii scurte şi time
simple referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
2.1. Reproducerea
unor cântece/poezii
simple pentru copii
2.3. Participarea la
jocuri de comunicare
în care reproduce sau
creează rime/ mesaje
scurte
8. In town Talk about 1.1. Oferirea unei 1 11-15/12/ 26.12.2016-
buildings in reacţii adecvate, în 2017 06.01.2017
town situaţii de Winter
Follow comunicare uzuale, holiday
instructions; la o întrebare/
imperative instrucţiune simplă
mood rostită clar şi foarte
Prepositions: rar
in, on, under, 2.1. Reproducerea
behind, in unor cântece/poezii
front of simple pentru copii
Christmas 2.4. Cererea şi
carols oferirea unor
informaţii scurte şi
simple referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
1.2. Recunoaşterea
poziţiilor de bază
(pe, sub, în faţă, în
spatele, în) ale unor
obiecte din universul
imediat, în mesaje
articulate clar şi rar
9. We are Talk about 1.1. Oferirea unei 1 18-22/12/
from countries and reacţii adecvate, în 2017
England nationalities situaţii de
Describe comunicare uzuale,
objects: this- la o întrebare/
that, the instrucţiune simplă
position of rostită clar şi foarte
adjectives rar
Play a 2.1. Reproducerea
guessing unor cântece/poezii
game: simple pentru copii
questions and 2.4. Cererea şi
short answers: oferirea unor
to be, to have informaţii scurte şi
simple referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
4.1. Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
10 My house Rooms and 1.1. Oferirea unei 1 15-19/ 01/
objects in the reacţii adecvate, în 2018
house situaţii de
The existence comunicare uzuale,
of objects: la o întrebare/
there is, there instrucţiune simplă
are, there rostită clar şi foarte
isn’t, there rar
aren’t, is 2.4. Cererea şi
there, are oferirea unor
there informaţii scurte şi
simple referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
4.1. Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
11. Whose Clothes 1.1. Oferirea unei 1 22-26/ 01/
clothes are Ask about reacţii adecvate, în 2018
these? possession situaţii de
Take orders comunicare uzuale,
and execute la o întrebare/
about clothes instrucţiune simplă
rostită clar şi foarte
rar
2.4. Cererea şi
oferirea unor
informaţii scurte şi
simple referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
4.1. Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
12. Round-up 1.3. Manifestarea 1 29/01- 06.02 -
evaluation curiozităţii faţă de 02/02/ 10.02/2017 –
sesizarea 2018 holiday
semnificaţiei globale
a unor filme şi a unor
cântece pentru copii
în limba modernă
respectivă
2.3. Participarea la
jocuri de comunicare
în care reproduce sau
creează rime/ mesaje
scurte
4.1. Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise

SEMESTRUL al II-lea

9. A picnic Food and food 1.1 Oferirea unei 1 12-16/02/


with objects reacţii adecvate, în 2018
surprise Fruits situaţii de
To have comunicare uzuale,
la o întrebare/
instrucţiune simplă
rostită clar şi foarte
rar
2.4Cererea şi oferirea
unor informaţii
scurte şi simple
referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
4.1Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
10 My Family 1.1 Oferirea unei 2 19.02-
grandfather Write a reacţii adecvate, în 02/03/
is cool! greeting card situaţii de 2018
Make wishes comunicare uzuale,
for special la o întrebare/
days instrucţiune simplă
Talk about rostită clar şi foarte
food rar
ingredients 2.3Participarea la
jocuri de comunicare
în care reproduce sau
creează rime/ mesaje
scurte
2.4Cererea şi oferirea
unor informaţii
scurte şi simple
referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
4.1Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
11 Talk about 2.3. Participarea la 2 05-16/ 03/ Mother’s day
shapes jocuri de comunicare 2018
How many? în care reproduce sau
creează rime/ mesaje
scurte
2.4. Cererea şi
A town of oferirea unor
shapes informaţii scurte şi
simple referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
12 Talk about 3.1. Manifestarea 1 19.03- S25
profession curiozităţii pentru 23.03/ 26-30 mar.
To be + a/an decodarea unor 2018 – „SCOALA
Happy mesaje scrise simple ALTFEL”
What is Easter! şi scurte din „Să știi mai
your job? Easter universul imediat multe, să fii
vocabulary: 4.1. Participarea la mai bun!”
bunny, egg, proiecte de grup/ la
basket, chick, nivelul clasei în care
lamb elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
13 Let’s go to Make 2.3. Participarea la 2 11-13/ 04/ 31.03-10.04.
the circus! suggestions jocuri de comunicare 2018 2018
The days of în care reproduce sau 16-20/04/ Spring Easter
the week and creează rime/ mesaje 2018 Holiday!
activities scurte
4.1. Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
14 1.3. Manifestarea 1 23-27/04/
curiozităţii faţă de 2018
sesizarea
semnificaţiei globale
a unor filme şi a unor
cântece pentru copii
în limba modernă
respectivă
2.3. Participarea la
Round-up jocuri de comunicare
Evaluation în care reproduce sau
creează rime/ mesaje
scurte
4.1. Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
15. Talk about 2.1. Reproducerea 1 30.04-
animals unor cântece/poezii 04.05/
simple pentru copii 2018
2.3. Participarea la
jocuri de comunicare
The king of în care reproduce sau
the animals creează rime/ mesaje
scurte
17 Talk about 2.4. Cererea şi 2 07-18/05/
abilities oferirea unor 2018
Tell the time informaţii scurte şi
Modal verb simple referitoare la
can localizarea obiectelor
din universul imediat
3.1. Manifestarea
curiozităţii pentru
Can you see decodarea unor
me? mesaje scrise simple
şi scurte din
universul imediat
18 We are Describe free 1.1. Oferirea unei 2 21.05-
having a time activities reacţii adecvate, în 31.05/
great party Sort out situaţii de 2018
rhymes and comunicare uzuale,
learn by heart la o întrebare/
Present instrucţiune simplă
continuous rostită clar şi foarte
rar
2.2. Prezentarea unei
persoane / unui
personaj cunoscut
folosind câteva
detalii familiare
(nume, gen, vârstă,
hobby)
2.4. Cererea şi
oferirea unor
informaţii scurte şi
simple referitoare la
localizarea obiectelor
din universul imediat
4.1. Participarea la
proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
19 1.3. Manifestarea 2 04-15/ 06/ 16/06-09/09/
curiozităţii faţă de 2018 2018
sesizarea
semnificaţiei globale
a unor filme şi a unor
cântece pentru copii
în limba modernă
respectivă
2.3. Participarea la
jocuri de comunicare
în care reproduce sau
Final creează rime/ mesaje
Revision, scurte
Final 4.1. Participarea la
evaluation proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise