Sunteți pe pagina 1din 8

DOMENIUL LIMBA ȘI COMUNICARE

EDUCAREA LIMBAJULUI
Obiective Tema activității/Forma Itemi Punctaj Total max.
de realizare
1.Să denumească personaje din 1.Recunoaște poveștile, alege 2p
povești pe baza imaginilor planșele potrivite poveșttii indicate;
prezentate, să povestească alcătuind
propoziții dezvoltate.
Joc: ,,Cine este?” 2.Recunoaște personajele din 2p 10p
poveștile învățate;
2.Se exprimă corect din punct de
vedere fonetic, lexical și sintactic în 3.Precizează însușirile specifice, 2p
propoziții și fraze. identificând valențele pozitive-
negative ale personajelor;
3.Să redea conștient un
textrespectând pauzele, mimica, 4.Povestește un fragment din 2p
pronunția corectă a poeziei învățate. poveștile cunoscute;

5.Recită/povestește clar și expresiv,


fără ajutor din partea educatoarei, 2p
poezii/povești învățate anterior;

Punctaj Nr. de copii evaluați: 24

7-10 =CÎ Copii CÎ -20= 83%

3-6=CD Copii CD-4= 17%

Sub 3=CA
DOMENIUL ȘTIINȚE
CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Obiecive Tema activității/Forma de Itemi Punctaj Total max.
realizare
1.Să enumere fenomene ale naturii: 1.Enumeră fenomene 2p
ploaie, vânt, ninsoare, însorit; Joc: „Ce știi despre?” caracteristice celor două
anotimpuri;
2.Să cunoască unele elemente ale
lumii înconjurătoare precum și 2.Recunoaște cele două 2p 8p
interdependența dintre ele; anotimpuri;

3.Să identifice aspecte caracteristice 3.Desenează o bulină albastră 2p


celor două anotimpuri; lângă toamnă și una roșie lânga
iarnă;

4.Încercuiește cu aceleași culori


elementele de pe margine care 2p
apartin celor două anotimuri;

Punctaj Nr. de copii evaluați -24


6-8 =CÎ CÎ -18 =75%

3-5 =CD CD- 6=25%

Sub 3p=CA CA -0
DOMENIUL ȘTIINȚE
ACTIVITĂȚI MATEMATICE
Obiective Tema activității/ Itemi Punctaj Total max.
Forma de organizare
1.Să numere crescător și 1.Numără crescător și descrescător în limitele 2p
descrescator în limitele 1-3 1-3;
Desenează tot atâtea
elemente, câte arată 2p
2.Să compună probleme 2.Recunoaște și denumește corect figurile 10p
cifra;
simple în limitele 1-3, prin geometrice învățate;
adăugarea sau extragerea unui
Ex. cu material 2p
element; 3.Raportează numărul la cantitate și invers;
individual:„Răspunde
repede și bine”
3. Să recunoască, să 4.Completează numărul de elemente, prin
2p
denumească, să construiască și desenare pentru a obține numărl de elemente
să utilizeze forme geometrice: indicat;
cerc, pătrat, triunghi în jocuri;
2p
5.Grupează mașinile după mărime;

Punctaj Nr. de copii evaluați :24

7-10 =CÎ CÎ-18 =75%

3-6=CD CD- 6 =25%

Sub 3 p =CA CA-0


DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
Obiective Tema activității/ Forma Itemi Punctaj Total max.
de realizare
1. Să cunoască norme 1.Conștientizează consecințele 2p
elementare de comportare pozitive și negative ale
„Peripețiile unui copil de 5
civilizată; comportamentului său asupra celor
ani”- povestea
din jur; 6p
educatoarei( dezbatere de
2.Formarea unor atitudini
caz)
pozitive față de sine și față de cei din 2.Cunoaște și aplică principalele 2p
jur; formule de adresare civilizată în
cadrul unui dialog;

3.Să știe să facă o invitație și cum să 2p


se comporte îintr-o vizită;

Punctaj Nr. de copii evaluați: 24


5-6 =CÎ CÎ-21= 87,5%

3-4=CD CD-3=12,5%

0-2=CA CA-0
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
ACTIVITĂȚI PRACTICE ȘI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ
Obiective Tema activității/ Forma Itemi Punctaj Total
de organizare max.
1.Să cunoască și să utilizeze unelte 1.Aplică lipici cu pensonul pe suprafața 2p
simple de lucru pentru realizarea unei spatulei, o fixează pe locul potrivit;
actvități practice;
„Mânuțe harnice” - 2.Completează tabloul cu elemente specifice 2p 6p
2.Să lipească hârtia/ obiectele din natură colaj anotimpului ales;
pe suprafețe diferite realizând colaje;
3.Separă materialelecare nu se potrivesc în 2p
3.Să finalizeze lucrarea începută; tabloul lui;

Punctaj Nr. de copii evaluați :24

5-6 =CÎ CÎ -24=100%

3-4=CD CD-0

0-2=CA CA-0
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV
EDUCAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ
Obiective Tema activității/ Forma Itemi Punctaj Total
de realizare max.
1.Să denumească instrumentele 1.Ține cu destulă ușurință pensonul în 2p
necesare activității de pictură; mână, denumește materialelepe care
Pictură: „ Micul pictor”
trebuie să le aibă la dispoziție pentru a
2.Să picteze cu ajutorul degetelor și al picta;
pensonului,
6p
2.Pictează în spațiul plastic urmând
3.Să obțină efecte plastice prin traseul: înmoaie degetul/pensonul în 2p
țmbinarea culorilor de bază; apă, scutură, înmoaie în pastă/ ppastila
de acuarelă, pictează pe coala de hârtie;

3.Trasează cu pensonul linii curbe,


pentru a compune original spațiul 2p
plastic;

Punctaj Nr. de copii evaluați

5-6= CÎ CÎ- 24=100%

3-4=CD CD-0

0-2=CA CD-0
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV
EDUCAȚIE MUZICALĂ
Obiective Tema activității/ Forma Itemi Punctaj Total
de organizare max.
1.Să asculte și să interpreteze cântece 1.Interpretează o strofă dintr-un cântec 2p
simple; cunoscut;
Exercițiu muzical: 6p
„Ghicește cântecul!”
2.Să interpreteze cântece respectând 2.Execută corect mișcările sugerat de 4p
înălțimea sunetelor; textul cantecului;

3.Să execute mișcări ritmice sugerate de


text;

Punctaj Nr. de copii evaluați 24

5-6p= CÎ CÎ-21=87,5%

3-4p=CD CD-3=12,5

5-6p=CA
DOMENIUL PSIHOMOTRIC
EDUCAȚIE FIZICĂ
Obiective Tema activității/ Forma de Itemi Punctaj Total max.
realizare
1.Să execute la comandă mișcări ale 1.Mers pe sub obstacole; 2p 8p
diferitelor segmente ale corpului;
Joc:
2.Mers în echilibru; 2p
„Sportivii la concurs”
2.Să fie capabil să execute mișcări
motrice de bază: mers, sărituri, 3.Târâre în coate și în genunchi; 2p
rostogoliri , cățărări;
4.Rostogolire pe saltea; 2p
3.Să cunoască și să aplice regulile de
igienă a efortului fizic;

Punctaj Nr. de copii evaluați: 24

6-8p= CÎ CÎ-24=100%

3-5p=CD CD-0

0-2p=CA CA-0

S-ar putea să vă placă și