Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar

pentru părinți despre dezvoltarea vorbirii copilului

1. Prenume Nume Copil ______________________


2. Citiți basme, poezii, povești pentru copilul dvs.?
a) citim mult, în mod constant;
b) citim, dar mai rar;
c) nu citiți.
3. Ce basme, poezii, povești citiți copilului dvs.?__________________________
__________________________________________________________________
______________________________
4. Copilului îi place să asculte când i-au citit?
a) iubește și ascultă mult timp;
b) când cum;
c) nu-i place.
5. Ce vă place mai mult copilul dvs. despre basme, poezii, povești?
a) basme;
c) povești.
6. După ce a citit o poveste sau un basm, poate un copil să-i spună?
a) da spune cum a fost citit;
b) povestește, dar în felul său;
c) spune parțial un basm;
d) nu spune.
7. Copilul are nevoie de creativitate?
b) apare, dar ocazional;
c) foarte rar.
8. Jucați jocuri de dezvoltare a vorbirii cu copilul dvs.?
a) da (listă)
Dragi părinți!
Vă rugăm să completați chestionarul, care ne va ajuta să vă cunoaștem mai bine copilul și să
planificăm munca în funcție de caracteristicile sale individuale.
Numele prenumele copilului
_____________________________________________________________
Ce membri ai familiei acordă mai multă atenție copilului și cum să facă față cu el?
____________________________________________________________________
Ce te deranjează în dezvoltarea vorbirii copilului? ________________________________
___________________________________________________________________________
Cum evaluați vorbirea copilului în general? (nesatisfăcător, satisfăcător, bun).
Întrebarea începe cu cuvintele „cine”, „cum”, „cât de mult”?
___________________________________________________________________________
Folosește corect pronumele „eu”, „tu”, „el”, „ea” într-o conversație?
__________________________________________________________________
Poți explica cum să folosești acest subiect sau acela?
________________________________________________________________________
Răspunde la întrebări începând cu cuvintele „când” și „de ce” _________________
După ce a citit o poveste sau un basm, poate să povestescă? __________________________
Vorbește despre evenimente trecute, viitoare și imaginare?
_______________________________________________________________
Participă la conversații lungi și detaliate? ________________________________
Te joci cu copilul tău? Ce fel de jocuri de dezvoltare a vorbirii aveți acasă?
___________________________________________________________________
Ce vor putea, după părerea dvs., să influențeze părinții în stăpânirea corectă a vorbirii?
___________________________________________________________________
Sunteți competent în formarea vorbirii corecte la copiii preșcolari sau aveți nevoie de ajutorul
educatorilor
________________________________________________________________________
Ce întrebări cu privire la dezvoltarea vorbirii copiilor ați dorit să discutați la ședința părinților, la
consultare? ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Ce tip de activitate arată creativitatea copilului dvs.? (scrieți opțiunea de răspuns)
Participi cu copii la concursurile creative ale instituției?
a) adesea b) uneori c) nu participă
Copilului tău îi place să privească emisiuni TV educaționale?______

S-ar putea să vă placă și