Sunteți pe pagina 1din 1

Articolul 7.

Drepturile membrului
Sindicatului

1 .Membrul Sindicatului are următoarele drepturi:


а. sa aleaga si sa fie ales în organele sindicale de
toate nivelurile, sa-si înainteze candidatura pentru
alegere în organele elective ale Sindicatului;
b .sa faca propuneri si sa participe la dezbaterile
tuturor
problemelor ce tin deactivitatea Sindicatului;
c. sa solicite si sa obţină informaţii, inclusiv
financiare,
despre activitateaorganelor de conducere ale
Sindicatului de toate nivelurile;
d .sa participe la instruire si reciclare sindicala;
e. sa adreseze apeluri, demersuri către organele
elective ale Sindicatului si şa obţină răspuns;
f. sa-si expună liber opinia în cadrul organizaţiei
sindicale;
g .sa participe la manifestările organizate de
Sindicat; h. sa beneficieze de stimulare, susţinere
morala si
materiala, asistenta gratuita si înlesniri oferite de
Sindicat;
i .sa se retraga benevol din Sindicat, conform
articolului
б, alin.(5) al prezentului Statut;
j .sa beneficieze de alte drepturi si înlesniri ce nu
contravin legislaţiei în vigoare si prezentului Statut.