Sunteți pe pagina 1din 4

-Î '1 ' _`

Aloyslus Bertrand
+J
(`ĭaf§1î>;rr*[;1 Liu in .`\`L1í"«1

Editura Univers
CELE CJHCI DEGETE ÅLE HÎIHII

tJj|1lIlie~|:'u. ~I«l,ile1lrel-iuli
lleindtil linell jnitnelt, in mrre
n-ujn nteiudutdnlnenl l'|lf|t:|:|tr=|I:t.
|tŢlentuIe51n lui J tn de Hill tll l

Petit.-ami este acest gres t-irei1.1n:|.u' tlamnnd. Iiatjneeritue


dinIit1tis|:J:eltlat'erbi.tz.reItm1e::llnpe1g.t=Itht rntlfu
uha1I:it|ehe.-redem.l;rtie.
Arñtâterul e-ele 11et'eetä~:-ia, hirhãteasâ şi uscutti ea_ un hateg,
re incit de dimineaţă iel pâlniuleşte elujnlru din geleete, şi min-
giie butelcuta de care e lndrãge-stlt .

Hi].lun:iuleliu11ur.ut~E1|i:ciopIîteulq:nnJLu|1ear sn1-
datdlcln-ar bet'ar_şilr l:l1d.etiu-lr nm.

Inellrul cele ilie: lnr, şintenä şi tlţiţãtmtre Zerliine, ee


vinde dantele du mneler şi nu-şi vinde eurĭsul etlmeleriler.

Ittr degetul eel mie eete priuleu familiei, pu.-ştl plîug rei. te
seliillngñneniereude tingåtnurea utä-al pre.-eutn un mpilaş
stiiznrurlt de eultii unei eipcãttne.
Celeeiutzidegleteelem niiitmteelmlinelnlifiztltlmie-
Şlmea cu cinei petale ee eur ii hrndat-n 'rreudntl grădinile un-
hilei eetlti I-Itlrle-nt.

-HI'

-d
_

Dnrtea ai treia
NOAPTEA ŞI NÄLUCILE al .un1:1.,:;.; f.a,.„. =f;„,:";f':„'*:s:=s„« man- -am
_ __ . -t b ' [ -are mhimr În þîfiü fič' din

a ngheilsmala llilĭ l
Dar este Emrhu ce mã muşcă dl; git, şi eure, pentru_ a~rni
CAMERA GUTICĂ eauteriaa rana lnsîngerutü, îşi alundã în en degetul de fier mlesit
in eüpnia euplerului l

Ne.: et selíindn plen-ne Inn! cliabefn.


iPii1n:|:| lilerneu-,|

- ,,i'Jl1l pămîntul, munnurni în nespte, este un ealieiu îruni-


resmat ale earui pislll şi starnlne sunt luna sl stelele F“

Şi eu e-ehli grei de semn, ĭnehĭsei fereastra pe eare se ineru-sti


erueea ealrarnlui, neagră în aureela galbenă a ritraliiier.

Şi rnäear de n-ar Ii iesi, la miezul nepţii -_ eră insemnata de


dr-agent si- de diareli ! -- deeit gnemul eare se imbata eu uleiul
din lampa mea l

De n-ar Ii Inst deeit deiea ee leagäni eu un eintee menelnn,


in euirasa tatălui Ineu, un enpil născut mer!!

De n-ar Ii feat deeit seheletul mereenarului internniţat în


lemnlirin camerei şi inbind eu fruntea, eu eetul, eu genunehiull
ü

ui-_
PLECARE Left SABEAT

Ed .-5-L' .'iEa'|'-ii rtüdplen şi, dpriftaĭnri


laminarea. imi n jiertariĭ .şi se unse,
LIIJGIÎ. f raiírifi- tri-ir3l..=d etttrinier, fn piu-
iaiü de .-+ni':~i'_n1|!.
JEILI'-.I H|I_1DIi'-I
ilĭlurlla-lianiaitln I.-1-:'|jiI,nai-:_-im-1

Se aflau aeale vrea deíapreaeee eare mineau aupã de eeaeitig,


ai fieeare dintre ei area drept lingură naul antel:|ra1,ului unui
Int:-rt.
'i„"atra era rdşie de jaratie, lumínårile riiaarean preeum eiuper-
elle din inm, şi din farfurii se inalta un ia de graapii de primatfarä-

Şi eĭnd I'u“iari1:+aa rldea anu plingea, ae auzea parea geniĭntl


un artznş pe eele trei airnne ale unei viarĭ eehilndiie.
intre timp aaldătninl iniinaeee diabelle pe rnaaä, la lumina
«CIC EEU. U CElI`ÎI`:' dft "-Tăjĭ Unde *Jeni ad :ie ahaiä d inuaeă pirjulită.

Itiiiaea mai ahirniia eind. eu pinteeele uriaş ai parea, un


paianjen ae eáiăra pe marginile magietllui iam-
Dar rrãjitarli şi vrăjiiearele iai luaaeră aliarul prin aehă, eare
eãlãrind pe matura, care pe rătrai, iar Ţwlariliaa pe eeada iigãiii.

al -l