Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:……………………. Data:……………….

FIŞĂ DE LUCRU – DŞ (domeniul ştiinţă)


- activitate matematică –

Alcătuieşte, prin încercuire, mulţimi de elemente de acelaşi fel!


Trasează în spaţiile date tot atâtea liniuţe verticale câte elemente are fiecare mulţime!
Încercuieşte cifra corespunzătoare numărului de elemente din fiecare mulţime!
Colorează mulţimea cea mai mare!
Ce poţi face ca cele două mulţimi să fie egale?

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5