Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE DE SOLICITARE ZILE LIBERE IN BAZA LEGII NR.

19/2020

Subsemnatul/a ....................................................................................., salariat(a)


in cadrul ......................................................................................................................................
solicit pentru perioada 16.03.2020 – 22.03.2020, zile libere conform Legii nr. 19/2020, pentru
supravegherea copilului/copiilor meu/mei minor/i:
Nume Prenume Data nasterii copilului

Atasez prezentei cereri1:


A. declaratia sotului/sotiei ………………………………………………………….,
conform careia acesta/aceasta nu a solicitat zile libere in baza Legii nr. 19/2020,
pentru perioada sus mentionata.
B. Documentul din care rezulta ca sunt tutorele legal/parinte din familie
monoparentala al minorului/minorilor sus mentionat/i2

Data: Semnatura:

1
A se alege varianta potrivita fiecarui caz
2
Se pot prezenta in functie de caz: sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila, certificat de divort,
certificat de deces, etc.
DECLARATIE

Subsemnatul(a), ……………………………………………………………………, posesor al


CI serie ………… nr. ………………………., emisa la data de …………………………., de
……………………………………………………., cunoscand prevederile art .292 Cod Penal
pentru declaratii nesincere, declar pe propria raspundere ca nu am solicitat la
locul meu de munca zile libere in baza Legii nr. 19/2020, pentru perioada
16.03.2020-22.03.2020.
Dau prezenta declaratie spre a-i fi necesara sotului meu/sotiei mele,
………………………………………………………………………………………………….., salariat/a la
……………………………………………………………………………………………………, in scopul
solicitarii zilelor libere acordate in baza Legii nr. 19/2020, in perioada
16.03.2020 – 22.03.2020.

Data 16.03.2020 Semnatura

S-ar putea să vă placă și