Sunteți pe pagina 1din 1

Olariu Mihaela Cătălina Anul II

Metodologia și etica cercetării

Metodologia si etica cercetarii

Articole analizate

Găsiți 2-3 articole din domeniul Dvs. de interes (adecvat temei de master).


Indicați adresa exactă. Faceți o analiză succintă a relevanței și a structurii acestora.

http://www.asociatia-profesorilor.ro/utilizarea-calculatorului-in-cadrul-lectiilor-de-biologie.html

http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaD/1_12_constantin.pdf

Ambele articole se caracterizează prin claritate, concizie, simplitate și corecte din


punct de vedere gramatical.

Din punct de vedere al structurii cel de al doilea articol, „Eficiența utilizării TIC în
procesul instructiv educativ” este corespunzător structurat în comparație cu primul articol,
„Utilizarea calculatorului în cadrul lecțiilor de biologie”. Autorul a furnizat suficiente
informații despre cum a fost proiectat și condus studiul și cum au fost analizate datele, în așa
fel, încât o persoană cu pregătire în domeniu sa poata repeta studiul. Aici a descris:
- eșantionul studiat;
- evaluarea expunerii;
- evaluarea rezultatelor;
- modalitatea de culegere a datelor;
- analiza statistică.
Nu a folosit tabele, în schimb a folosit grafice care fac articolul sa fie mai atractiv. A
avut în vedere faptul ca aceeasi informatie nu trebuie sa apara în articol si sub forma de tabel
si sub forma de grafic. Un alt punct forte este că a ales tipul de grafic cel mai potrivit, în
raport cu informația furnizată.