Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONALĂ

Anul III, IDD


- semestrul I, 2010/2011 -

Tema proiectului:

Cu ajutorul cunoştinţelor din capitolele studiate (COMPONENTELE SISTEMULUI


SOCIAL ORGANIZAŢIONAL, CONFORMITATE ŞI INFLUENŢĂ SOCIALĂ,
LUPTA PENTRU PUTERE ÎN ORGANIZAŢII, SINELE CA „ORGANIZAŢIE” DE
CUNOAŞTERE), explicaţi de ce în situaţii formale, o persoană alege să aibă un
comportament în conformitate cu o normă (la fel ca ceilalţi/alţii din grup) sau să aibă o
iniţiativă diferită de cea a grupului (comportament diferit de ceilalţi/alţii din grup).

Calitatea proiectului se evaluează prin:


a. numărul noţiunilor utilizate corect

b. integrarea noţiunilor (stabilirea relaţiei între noţiuni şi fenomene)

c. relevanţa exemplelor
Lucrarea se va redacta în format Microsoft Word ’97-2003 şi se va salva cu numele
studentului.

Proiectul se va preda până în data de 15 decembrie 2010, prin e-mail la adresa


organizationalatutor@psychology.ro