Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ ORTODOXĂ

AN IV, Sem. I - ian 2019

1. Pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului - plinirea vremii


2. Logosul în creație și în istoria VT. Chipul evanghelic și istoricitatea lui Iisus Hristos ca
Dumnezeu și om.
3. Mărturii scrituristice și patristice despre firea dumnezeiască și omenească a lui Hristos
4. Întruparea/înomenirea Logosului divin – condiţii şi consecinţe
5. Dogma de la Calcedon - analiza hristologică a formulei dogmatice.
6. Enipostazierea firii omenești în Ipostasul preexistent al Cuvântului
7. Unirea ipostatică și comunicarea însușirilor
8. Realizarea maximală a unirii lui Dumnezeu şi a omului în Iisus Hristos. Unitatea
neconfundată a firilor în Hristos
9. Implicaţiile unirii ipostatice sau consecinţele întrupării Fiului lui Dumnezeu
10. Arianismul și Nestorianismul–erezii histologice
11. Dochetismul si Gnosticismul –erezii hristologice
12. Monofizismul și Monotelismul erezii hristologice
13. Iisus Hristos privit în lucrarea Lui mântuitoare. Cele trei direcţii ale lucrării
Mântuitorului şi cele trei slujiri mântuitoare.
14. Slujirea arhierească a Mântuitorului Hristos.
15. Iisus Hristos-slujirea împărătească
16. Slujirea învăţătorească-profetică a Domnului Hristos
17. Lucrarea iconomică a mânturii în Hristos. Etapele mântuirii în Hristos
18. Aspectele esenţiale ale operei iconomice de mântuire în concepţia ortodoxă
19. Răscumpărarea în teologia romano-catolică și protestantă
20. Iconomia Duhului Sfânt și legătura Sa cu iconomia Fiului.
21. Harul Duhului Sfânt -lucrare dumnezeiască necesară pentru mântuire
22. Gratuitatea harului și conlucrarea liberă a omului cu acesta
23. Darurile Duhului Sfânt şi rodirea lor în Biserică.
24. Mântuirea personală a fiinţei umane în cele trei confesiuni
25. Sfinţenia finiţiei umane temeiuri scripturistice şi patristice: interpretare teologico-
dogmatică.
26. Asemănarea cu Dumnezeu sau îndumnezeirea omului:sinergia, theosis şi epektasis.
27. “Ca un Dumnezeu cu voi voi fi și ca cu nişte dumnezei ”- mântuire şi îndumnezeire.